Ścieżka nawigacji

Inne narzędzia    Profil zarejestrowanego podmiotu

Avon

Numer identyfikacyjny w rejestrze: 54680168666-65
Data rejestracji: 25/04/2012 11:18:19

Informacje o tym podmiocie ostatnio zmieniono w dniu: 06/02/2015 10:00:16
Data ostatniej corocznej aktualizacji: 06/02/2015 10:00:16
Data następnej aktualizacji najpóźniej: 06/02/2016

    Zarejestrowany podmiot: organizacja lub osoba samozatrudniona

Avon

Corporation

    Kategoria rejestracji

II - Zatrudnieni lobbyści oraz stowarzyszenia branżowe/przemysłowe/zawodowe

Przedsiębiorstwa i grupy

    Dane kontaktowe

Rond Point Schuman, 6
1040 Bruxelles
BELGIA

(+32) 22346332

    Osoba prawnie odpowiedzialna

Pani  Noelia Souque Caldato

Senior Manager Government Affairs

    Osoba odpowiedzialna za stosunki z UE

Pani  Noelia Souque Caldato

Senior Manager Government Affairs

    Cele i zakres obowiązków

Avon's Brussels office shall represent and promote the interests of the company at European level

This mission will be achieved, in particular:

o Monitoring any European legislative development that presents an interest for the business;

o Maintaining contacts with relevant EU officials and with other relevant business organisations and consumer interest groups in Brussels;

o Determining and advocating new EU legislation in the interests of the efficient operation of pan European business;

o Disseminating to its local teams, legislative and other information of use in the efficient operation of its business.

światowym

    Poszczególne rodzaje działalności podlegające wpisowi do rejestru

Internal Market - Environment - Chemicals


 

Nie

Nie

Nie

Nie

Nie

See Goals

    Liczba osób zaangażowanych w działalność opisaną w polu powyżej

100%: 2  

2

2

    Osoby posiadające akredytację Parlamentu Europejskiego (prawo wstępu do budynków PE)

Imię Nazwisko Data rozpoczęcia Data zakończenia
Noelia Souque Caldato 09/09/2014 05/09/2015

    Obszary zainteresowania

  • badania naukowe i technologia
  • cła
  • handel
  • konsumenci
  • podatki
  • przedsiębiorstwa
  • rynek wewnętrzny
  • sprawiedliwość i prawa podstawowe
  • środowisko
  • zatrudnienie i sprawy społeczne

    Członkostwo i przynależność do organizacji

World Federation of Direct Selling Associations (http://www.wfdsa.org)

Direct Selling Europe
(http://www.directsellingeurope.eu)

Cosmetics Europe
(http://www.cosmeticseurope.eu)

American Chamber of Commerce EU
(http://www.amchameu.eu)

    Dane finansowe:

01/2014  -  12/2014

< 9 999 €

Nie uzyskiwano środków finansowych od instytucji UE w ostatnim zamkniętym roku obrotowym.

    Kodeks postępowania

Poprzez rejestrację organizacja przystąpiła do kodeksu postępowania w ramach rejestru służącego przejrzystości.