Ścieżka nawigacji

Inne narzędzia

 • Wersja do druku
 • Zmniejsz tekst
 • Powiększ tekst
 • Włącz duży kontrast
 • Wybierz wersję standardową
Profil zarejestrowanego podmiotu

Avon

Numer identyfikacyjny w rejestrze 54680168666-65
Data rejestracji: 12-04-25 11:18:19

Ostatniej zmiany informacji na temat tej organizacji dokonano 14-03-31 10:43:41
Data ostatniej corocznej aktualizacji: 14-03-31 10:43:41


Zarejestrowany podmiot: organizacja lub osoba samozatrudniona

Imię i nazwisko lub nazwa firmy: Avon
Nazwa skrócona:
Status prawny: Corporation
Strona internetowa: http://www.avon.com

Sekcje

Sekcja: II - Lobbyści zatrudnieni w przedsiębiorstwach i stowarzyszenia handlowe/branżowe
A dokładniej: Przedsiębiorstwa i grupy

Osoba prawnie odpowiedzialna

Nazwisko, imię:   Noelia Souque Caldato
Pełniona funkcja: Senior Manager Government Affairs

Stała osoba odpowiedzialna za relacje z UE

Nazwisko, imię:   Noelia Souque Caldato
Pełniona funkcja: Senior Manager Government Affairs

Dane kontaktowe:

Dane dotyczące siedziby organizacji: Rond Point Schuman  6
1040 Bruxelles
BELGIA
Numer telefonu: (+32) 22346332
Numer faksu: (+) 
Inne dane kontaktowe:

Cele i zakres obowiązków

Cele i zakres działalności organizacji: Avon's Brussels office shall represent and promote the interests of the company at European level

This mission will be achieved, in particular:

o Monitoring any European legislative development that presents an interest for the business;

o Maintaining contacts with relevant EU officials and with other relevant business organisations and consumer interest groups in Brussels;

o Determining and advocating new EU legislation in the interests of the efficient operation of pan European business;

o Disseminating to its local teams, legislative and other information of use in the efficient operation of its business.
Interesy, które reprezentuje organizacja sytuują się na szczeblu:
 • światowym

Liczba osób zaangażowanych w działalność objętą zakresem Rejestru służącego przejrzystości

Liczba osób: 2
Informacje uzupełniające:

Osoby posiadające akredytację Parlamentu Europejskiego (prawo wstępu do budynków PE)

Imię Nazwisko Data rozpoczęcia Data zakończenia
Noelia Souque Caldato 14-09-09 15-09-05

Działalność

Główne inicjatywy UE, których w poprzednim roku dotyczyły działania objęte zakresem Rejestru służącego przejrzystości:


See Goals

Dziedziny, jakich dotyczą powiadomienia o konsultacjach i planach działania

Dziedziny, co do których organizacja wyraziła zainteresowanie:
 • badania naukowe i technologia
 • cła
 • handel
 • konsumenci
 • podatki
 • przedsiębiorstwa
 • rynek wewnętrzny
 • sprawiedliwość i prawa podstawowe
 • środowisko
 • zatrudnienie i sprawy społeczne

Powiązania − networking

Informacje na temat przynależności organizacji do stowarzyszeń/federacji/konfederacji oraz na temat tego, czy organizacja należy do sieci, również typu ad hoc
World Federation of Direct Selling Associations (http://www.wfdsa.org)

Seldia-The European Direct Selling Association
(http://www.seldia.eu)

Cosmetics Europe
(http://www.cosmeticseurope.eu)

American Chamber of Commerce EU
(http://www.amchameu.eu)

Dane finansowe:

Rok obrotowy: 01/2011 - 12/2011
Szacunkowe koszty bezpośrednich działań lobbingowych prowadzonych przez organizację przy instytucjach europejskich w danym roku: 250000  €–300000  €
Wysokość i źródło finansowania uzyskanego od instytucji UE w roku budżetowym poprzedzającym rejestrację (n-1)
Zamówienia: 0 €
Dotacje: 0 €
Inne informacje finansowe lub dodatkowe wyjaśnienia przydatne z punktu widzenia przejrzystości:


Kodeks postępowania

Poprzez rejestrację organizacja przystąpiła do kodeksu postępowania w ramach rejestru służącego przejrzystości.