Cesta

Další nástroje

 • Verze pro tisk
 • Zmenšit písmo
 • Zvětšit písmo
 • Zobrazit s maximálním kontrastem
 • Zvolte barvu zobrazení
Profil zapsaného subjektu

International Development Enterprises India

Identifikační číslo v rejstříku: 54665015930-89
Datum registrace: 27.5.11 11:34:21

Informace o této organizaci byly naposledy upraveny dne 1.5.14 9:33:45
Datum poslední roční aktualizace je 1.5.14 9:13:46


Žadatel o registraci: organizace nebo osoba samostatně výdělečně činná

Jméno nebo název společnosti: International Development Enterprises India
Zkratka: IDEI
Právní forma Not for profit (NGO)
Internetové stránky: http://www.ide-india.org

Oddíly

Oddíl: III – Nevládní organizace
Upřesnění: nevládní organizace, platformy a sítě a podobné subjekty

Osoba s právní odpovědností

Příjmení, jméno: pan  Amitabha Sadangi
Funkce: CEO

Osoba trvale pověřená vztahy s EU

Příjmení, jméno: slečna  Shveta Bakshi
Funkce: Vice President

Kontaktní údaje:

Adresa sídla organizace: Local Shopping Centre, Sector-12 Dwarka Plot No 10
110075 New Delhi
INDIE
Telefon: (+91) 9711478606
Číslo faxu: (+) 
Další kontaktní údaje:

Cíle a úkoly

Cíle a úkoly organizace: IDEI is a social enterprise committed to providing long term solutions to poverty, hunger and malnutrition. IDEI empowers smallholder farmers to overcome the constraint of water for irrigation by providing affordable irrigation technologies. Using these technologies farmers shift from once a year cultivation to round the year cultivation of crops.

IDEI has developed and disseminated the following pro-poor technologies:
1. Water lifting technologies such as treadle pumps for lifting water from below the ground
2. Water application technologies (drip systems and sprinklers) which optimize water use in arid regions
3. Water storage technologies
4. Sustainable agriculture technologies (vermiwash, bio-pesticides and fertilizers, nursery plantations)

IDEI believes the poor are not “recipients of charity” but “entrepreneurs” eager to build their own future. IDEI is unique in promoting a pioneering market-development model which envisages the integration of poor smallholders with markets, both as buyers of inputs and as vendors of high-value agricultural produce. Besides developing and disseminating the relevant technologies, IDEI empowers smallholder farmers by informing and training them about better practices and inputs; and by integrating them into markets through better supply chains and market linkages. IDEI’s innovative “Profit for Progress” methodology involves creating and nurturing private sector supply chains engaged in the manufacture and distribution of the technologies at fair prices which incorporate a profit margin for themselves.

Through its work IDEI has reached out to over 1.3 Million farmer households (7 million people) cumulatively. Currently there are over 3, 000 members in the supply chain network that includes manufacturers, distributors, dealers and village based mechanics.

IDEI’s programs have the following positive impacts:
1. Economic Empowerment: Net additional annual cash income of USD 500 per family, decrease in cost of irrigation and energy use per unit area irrigated, increase in employment, and multiplier effect in local economy as increased income is spent on local services and products. Till date customer farmers have generated over 1 Billion as net additional income (cumulatively)

2. Environmental Well-being: Decrease in CO2 emissions and significant savings in diesel, electricity and water use. Till date over 2 million tCO2 eq carbon has been ofset, over 600 million litres of diesel saved and over 700 million kWh electricity saved. In addition to these over 5 Billion cu mtr of water has been saved.

3. Social Benefits: Decrease in seasonal migrations and women’s workload, improved access to education for children and better quality of life for smallholder families. Smallholders are no longer on the periphery of society as a marginalized group but active participants in social processes.

4. Employment Generated: with the promotion of IDEI developed technologies till date over 500 million work days employment has been generated on the farm and over 1.45 Million employment generated in the supply chain.

IDEI envisages to reach out to 30 million people by 2020; increase geographical presence across villages from 2 to 10 percent in India and; to replicate its successfull model in Africa.
Organizace má zájmy na úrovni/úrovních:
 • celosvětové

Počet osob, které se podílejí na činnostech spadajících do působnosti rejstříku transparentnosti

Počet osob: 63
Doplňující informace:

Osoby akreditované pro vstup do prostor Evropského parlamentu

žádné akreditované osoby

Činnosti

Hlavní iniciativy EU, kterých se v minulém roce týkaly činnosti spadající do působnosti rejstříku transparentnosti:


Following are interest areas of IDEI:

- Water
- Agriculture
- Energy
- Building Food Security
- Smallholder farmers

Oblasti zájmu pro účely zasílání upozornění na konzultace a iniciativy Komise

Oblasti zájmů deklarované organizací:
 • Energetika
 • Hospodářské a finanční věci
 • Rozvoj
 • Zemědělství a rozvoj venkova
 • Životní prostředí

Struktura

Celkový počet členů – fyzických osob: 63
Celkový počet členských organizací:
Členské organizace (Počet členů) :
Organizace má členy nebo je zastoupena v těchto zemích:

Doplňující informace:

Sítě – Networking

Informace týkající se členství organizace ve sdružení, federaci, konfederaci nebo síti, včetně subjektů ad hoc, informace o těchto vztazích.
IDEI is associated with the following knowledge partners:

1. NGO in Special Consultative Services with the Economic and Social Council of United Nations
2. Global Water Partnership
3. Global Agenda Council on Water
4. International Water Management Institute
5. AVRDC (Asian Vegetable Research and Development Centre)
6. World Economic Forum
7. World Entrepreneurship Forum
8. Clinton Global Initiative
9. Skoll Foundation
10. Indian Institure of technology, Chennai
11. Rajiv Gandhi Institute of Contemporary Studies
12. Confederation of Indian Industry
13. Confederation on Indian Chambers of Commerce and Industry

Finanční údaje

Rok: 04/2012 - 03/2013
Celkový rozpočet: 1 046 374
z toho veřejné financování:
- z evropských zdrojů:
- Veřejné zakázky:
- Granty:
- ze státních zdrojů:
- z místních či regionálních zdrojů:
z toho ostatní zdroje: 1 046 374
- dary: 1 046 374
- členské příspěvky:
Odhadované náklady přímo související s činnostmi prováděnými organizací v rámci zastupování zájmových skupin u orgánů EU v tomto období:
Další finanční informace nebo upřesnění týkající se transparentnosti, které poskytla organizace:


Etický kodex

V rámci registrace organizace podepsala kodex chování rejstříku transparentnosti.