Навигационна пътека

Допълнителни инструменти    Профил на регистрираното лице

French Publishers Association (Syndicat National de l'Edition)

Идентификационен номер в Регистъра: 54534356472-92
Дата на регистрация: 24/08/2011 16:35:27

Информацията за този субект е била последно изменена на: 05/02/2015 17:10:29
Последната годишна актуализация е извършена на: 05/02/2015 17:10:29
Следваща актуализация най-късно до: 05/02/2016

    Регистрирано лице: Организация или самостоятелно заето лице

French Publishers Association (Syndicat National de l'Edition)

Trade association

    Раздел на регистрация

II - Вътрешни лобисти и търговски/стопански/професионални сдружения

Търговски и стопански сдружения

    Координати за връзка

115, bd St Germain
75006 Paris
ФРАНЦИЯ

(+33) 1 44 41 40 50

    Правно отговорно лице

Госпожа  Christine De Mazières

Director

    Отговорник за отношенията с ЕС

Catherine Blache

Counsellor, International Policy

    Цели и задачи

The French Publishers Association (SNE) is France's trade association of book publishers. It represents approximately 650 member companies whose combined business endeavors account for the bulk of French publishing.

The SNE's missions include :

•advocating publishers' interests,
•supporting creativity by defending freedom to publish and promoting the respect of intellectual property rights,
•promoting and defending the fixed book price,
•promoting literacy.
The SNE represents the French publishing profession as a member of both the Federation of European Publishers (FEP) and the International Publishers Association (IPA).

национално равнище

    Конкретни дейности, обхванати от Регистъра

- Copyright
- VAT
- Cultural diversity


 

Не

Не

Не

Не

Не

Suivi des activités liées au cadre juridique du livre: la culture, le droit d'auteur, la TVA, la concurrence, les accords de commerce...

    Брой лица, участващи в дейностите, описани по-горе

75%: 1  

1

0,8

    Лица, получили право на достъп до сградите на Европейския парламент

Няма акредитирани лица

    Области на интерес

  • Вътрешен пазар
  • Информационно общество
  • Култура

    Членство

    Финансови данни

01/2014  -  12/2014

< 9 999  

Не е получавано финансиране от институциите на ЕС през последната приключена финансова година.

    Кодекс за добро поведение

Регистрирайки се, организацията се е ангажирала да спазва кодекса за добро поведение на Регистъра за прозрачност.