Navigačný riadok

Ďalšie nástroje

 • Verzia na tlač
 • Zmenšiť písmo
 • Zväčšiť písmo
 • Zobraziť s maximálnym kontrastom
 • Štandardný vzhľad stránky
Profil zaregistrovaného subjektu

Dods Group PLC

Identifikačné číslo v Registri: 54438416404-18
Dátum registrácie: 9.8.2011 16:52:36

Informácie o tejto organizácii boli naposledy zmenené 11.8.2014 12:15:33
Dátum poslednej ročnej aktualizácie: 11.8.2014 11:29:16


Registrujúci sa: organizácia alebo samostatne zárobkovo činná osoba

Meno zamestnávateľa alebo názov organizácie: Dods Group PLC
Skratka:
Právna forma: PLC
Internetová stránka: http://www.dods.co.uk

Oddiely

Oddiel: II –Firemní („In-house“) lobisti a obchodné / profesijné združenia
Podrobnejšie informácie: Iné podobné organizácie

Osoba s právnou zodpovednosťou

Priezvisko, meno: pán  Martin Beck
Funkcia: Chief Executive Officer

Osoba zodpovedná za záležitosti EÚ

Priezvisko, meno: pán  Martin Beck
Funkcia: Europe Director

Kontaktné údaje:

Údaje o sídle organizácie: Dartmouth St  21
SW1H 9BP London
SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO
Telefónne číslo: (+44) 207 7593 7667
Fax: (+) 
Ďalšie kontaktné údaje: Brussels Office:
Rue du Trône 60
Brussels 1050

Ciele a poslanie

Ciele a poslanie organizácie: Dods is a political information, publishing, events and communications business operating in both the UK and Europe
Dods specialises in services designed for organisations wishing to understand and engage with Parliament, the Civil Service, the wider public sector and the public affairs community.

Dods delivers a range of services including Information, Training, Events, Integrated communications.
Záujmové skupiny zastupované organizáciou pôsobia na úrovni:
 • vnútroštátnej (regionálnej, miestnej)
 • celoštátnej
 • európskej
 • svetovej

Počet osôb zapojených do činností spadajúcich do rozsahu pôsobnosti registra transparentnosti

Počet osôb: 16
Doplňujúce údaje:

Osoby s akreditáciou na vstup do priestorov Európskeho parlamentu

Meno Priezvisko Dátum začatia Dátum ukončenia
Christopher James BALL 30.8.2013 27.8.2014
Abigail Hedges 11.12.2013 9.12.2014
Milenia MATKOWSKA 15.10.2013 11.10.2014
Sylvia MC CARTHY 30.8.2013 28.8.2014
Sofia Kalogeraki 10.10.2013 8.10.2014
Georgios Koukoulakis 5.10.2013 2.10.2014
Rebecka Allen 2.10.2013 30.9.2014
José Valls 17.1.2014 15.1.2015
Amaury PARRA D'ANDERT 30.8.2013 27.8.2014
Jérôme Glantenay 9.1.2014 6.1.2015
Alice PULH 9.1.2014 6.1.2015

Činnosti

Hlavné iniciatívy EÚ, na ktoré ste sa v predchádzajúcom roku zamerali v rámci činností spadajúcich do rozsahu pôsobnosti registra transparentnosti:


EU initiatives mainly in the fields of health, financial services, energy, environment, transport, employment and social affairs, trade and external relations.

Oblasti záujmu pre e-mailové upozornenia na konzultácie a plány realizácie;

Oblasti záujmu organizácie:
 • Audiovizuálne a ostatné médiá
 • Bezpečnosť potravín
 • Clá
 • Dane
 • Doprava
 • Energetika
 • Hospodárska súťaž
 • Hospodárske a finančné záležitosti
 • Humanitárna pomoc
 • Informačná spoločnosť
 • Komunikáciu
 • Kultúra
 • Mládež
 • Obchod
 • Opatrenia v oblasti klímy
 • Podniky
 • Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka
 • Regionálna politika
 • Rozpočet
 • Rozširovanie
 • Rozvoj
 • Rybolov a akvakultúra
 • Spoločná zahraničná a bezpečnostná politika
 • Šport
 • Spotrebitelia
 • Spravodlivosť a základných práv
 • Transeurópske siete
 • Verejné zdravie
 • Vnútorné záležitosti
 • Vnútorný trh
 • Vonkajšie vzťahy
 • Všeobecné a inštitucionálne záležitosti
 • Výskum a technológie
 • Vzdelávanie
 • Zamestnanosť a sociálne záležitosti
 • Životné prostredie

Vytváranie kontaktných sietí

Informácie o príslušnosti organizácie k jednej alebo viacerým združeniam /federáciám /konfederáciám vrátane príslušnosti ad hoc.
Periodical Publishers Association

Finančné údaje

Účtovný rok: 03/2013 - 03/2014
Odhad nákladov priamo spojených s činnosťami zastupovania, ktoré organizácia vykonáva v európskych inštitúciách: >= 450000  € a < 500000  €
Objem a zdroje financovania prijatého od inštitúcií EÚ za posledný uzavretý rozpočtový rok k dátumu registrácie (alebo jej obnovenia)
Verejné obstarávanie: 0 €
Granty: 0 €
Ďalšie finančné informácie a dodatočné údaje, ktoré organizácia poskytuje na účely transparentnosti.

Dods Group PLC turnover in 2013 was 16,341,236 GBP.


Kódex správania

Subjekt registráciou súhlasil s kódexom správania registra transparentnosti.