Navigačný riadok

Ďalšie nástroje    Profil zaregistrovaného subjektu

Dods Group PLC

Identifikačné číslo v Registri: 54438416404-18
Dátum registrácie: 09/08/2011 16:52:36

Dátum poslednej aktualizácie informácií o subjekte: 14/04/2015 12:19:47
Dátum poslednej ročnej aktualizácie: 14/04/2015 12:02:31
Termín ďalšej aktualizácie - najneskôr dňa: 14/04/2016

    Registrujúci sa: organizácia alebo samostatne zárobkovo činná osoba

Dods Group PLC

PLC

    Oddiel registrácie

II - Interní lobisti a obchodné/podnikové/profesijné združenia

Spoločnosti a skupiny

    Kontaktné údaje

Dartmouth St, 21
SW1H 9BP London
SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO

(+44) 207 7593 7667

Rue du Trône 60
P. O. BOX: 2
1050 Brussels
BELGICKO

(+32) 27418205

    Osoba s právnou zodpovednosťou

pán  Martin Beck

Chief Executive Officer

    Osoba zodpovedná za záležitosti EÚ

pani  Alice Pulh

Head of EU Monitoring

    Ciele a poslanie

We provide our customers, partners and the public with the skills, intelligence and platforms needed to engage effectively across the spheres of politics, public sector administration and public affairs.

At Dods EU Monitoring we deliver EU policy news and information tailored to our customers specific demands.

 • európskej
 • svetovej
 • celoštátnej
 • regionálnej/miestnej

    Osobitné činnosti, ktoré patria do pôsobnosti registra

EU initiatives mainly in the fields of health, financial services, energy, environment, transport, employment and social affairs, trade and external relations.


 

Nie

Nie

Nie

Nie

Nie

    Počet osôb zapojených do činností uvedených vyššie v texte

100%: 15   50%: 1  

16

15,5

    Osoby s akreditáciou na vstup do priestorov Európskeho parlamentu

Meno Priezvisko Dátum začatia Dátum ukončenia
Koen Vandenweyer 15/04/2015 13/04/2016
Astrid Van Hecke 28/08/2014 25/08/2015
Asmussen Johanna 11/09/2014 09/09/2015
Rebecka Allen 11/09/2014 09/09/2015
Diane Rivail 17/06/2015 15/09/2015
Sophie Bolla 19/02/2015 17/02/2016
Alice PULH 15/01/2015 13/01/2016
Amaury PARRA D'ANDERT 16/09/2014 12/09/2015
Sofia Kalogeraki 14/10/2014 10/10/2015
Georgios Koukoulakis 14/10/2014 10/10/2015
Maté Csicsai 08/11/2014 06/11/2015
Natalie Windle 02/09/2014 27/08/2015
Zeinah-Anais Mugdadi 18/03/2015 16/03/2016
Linnea Richardson 11/02/2015 05/02/2016
Jonathan Benton 15/07/2015 13/07/2016
Michael Wilson 28/08/2014 25/08/2015
Hannah Collins 11/02/2015 05/02/2016
Erik Tate 11/02/2015 05/02/2016
Christopher James BALL 28/08/2014 25/08/2015

    Oblasti záujmu

 • Audiovizuálne a ostatné médiá
 • Bezpečnosť potravín
 • Clá
 • Dane
 • Doprava
 • Energetika
 • Hospodárska súťaž
 • Hospodárske a finančné záležitosti
 • Humanitárna pomoc
 • Informačná spoločnosť
 • Komunikáciu
 • Kultúra
 • Mládež
 • Obchod
 • Opatrenia v oblasti klímy
 • Podniky
 • Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka
 • Regionálna politika
 • Rozpočet
 • Rozširovanie
 • Rozvoj
 • Rybolov a akvakultúra
 • Spoločná zahraničná a bezpečnostná politika
 • Šport
 • Spotrebitelia
 • Spravodlivosť a základných práv
 • Transeurópske siete
 • Verejné zdravie
 • Vnútorné záležitosti
 • Vnútorný trh
 • Vonkajšie vzťahy
 • Všeobecné a inštitucionálne záležitosti
 • Výskum a technológie
 • Vzdelávanie
 • Zamestnanosť a sociálne záležitosti
 • Životné prostredie

    Členstvo a príslušnosť k organizácii

    Finančné údaje

04/2013  -  03/2014

>= 500 000 € a < 599 999 €

Počas posledného uzavretého finančného roku sme nezískali nijaké financovanie od inštitúcií EÚ.


    Kódex správania

Subjekt registráciou súhlasil s kódexom správania registra transparentnosti.