Navigointipolku

Lisätyökalut

 • Tulostettava versio
 • Pienennä tekstiä
 • Suurenna tekstiä
 • Valitse suurikontrastinen versio
 • Palauta sivun alkuperäiset värit
Rekisteröityneen profiili

Dods Group PLC

Tunnistenumero rekisterissä: 54438416404-18
Rekisteröintipäivä: 9.8.2011 16:52:36

Organisaation tietoja muutettiin viimeksi 10.1.2014 15:04:09
Edellinen vuotuinen päivitys: 5.8.2013 15:31:20


Rekisteröitynyt: Organisaatio tai itsenäinen ammatinharjoittaja

Nimi tai toiminimi: Dods Group PLC
Lyhenne:
Organisaation oikeudellinen muoto: PLC
Internet-osoite: http://www.dods.co.uk

Ryhmät

Ryhmä: II – Yritysten omat edunvalvontayksiköt ja ammatilliset ryhmittymät/järjestöt
tarkemmin: Muut vastaavat

Oikeudellisessa vastuussa oleva henkilö

Sukunimi, etunimi: Martin Beck
Tehtävä organisaatiossa: Chief Executive Officer

EU-suhteista pysyvästi vastaava henkilö

Sukunimi, etunimi: Martin Beck
Tehtävä organisaatiossa: Europe Director

Yhteystiedot:

Organisaation päätoimipaikan yhteystiedot: Dartmouth St  21
SW1H 9BP London
YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA
Puhelinnumero: (+44) 207 7593 7667
Faksinumero: (+) 
Muita yhteystietoja: Brussels Office:
Rue du Trône 60
Brussels 1050

Tavoitteet ja tehtävät

Organisaation tavoitteet ja tehtävät: Dods is a political information, publishing, events and communications business operating in both the UK and Europe
Dods specialises in services designed for organisations wishing to understand and engage with Parliament, the Civil Service, the wider public sector and the public affairs community.

Dods delivers a range of services including Information, Training, Events, Integrated communications.
Organisaation edustamat intressit ovat:
 • alueellisia
 • kansallisia
 • euroopanlaajuisia
 • maailmanlaajuisia

Rekisterin piiriin kuuluvaan toimintaan osallistuvien henkilöiden (jäsenet, henkilöstö jne.) lukumäärä

Henkilöiden määrä 16
Lisätietoja

Akkreditoidut henkilöt, joilla on kulkulupa Euroopan parlamentin tiloihin

Etunimi Sukunimi Alkupvm Loppupvm
Alice PULH 9.1.2014 6.1.2015
Christopher James BALL 30.8.2013 27.8.2014
Natalie Windle 22.8.2013 20.8.2014
Sofia Kalogeraki 10.10.2013 8.10.2014
Georgios Koukoulakis 5.10.2013 2.10.2014
Rebecka Allen 2.10.2013 30.9.2014
Abigail Hedges 11.12.2013 9.12.2014
José Valls 17.1.2014 15.1.2015
Hendrik Meerkamp 22.8.2013 20.8.2014
Amaury PARRA D'ANDERT 30.8.2013 27.8.2014
Jérôme Glantenay 9.1.2014 6.1.2015
Sylvia MC CARTHY 30.8.2013 28.8.2014
Astrid Van Hecke 22.8.2013 20.8.2014
Felicia Fara 20.8.2013 14.8.2014
Milenia MATKOWSKA 15.10.2013 11.10.2014

Toimet

Tärkeimmät avoimuusrekisterin soveltamisalaan kuuluvia toimintoja koskevat EU-aloitteet edeltäneeltä vuodelta:


EU initiatives mainly in the fields of health, financial services, energy, environment, transport, employment and social affairs, trade and external relations.

Intressitoimialat julkisten kuulemisten ja toteutussuunnitelmien sähköposti-ilmoituksia varten:

Organisaation ilmoittamat aihealat ovat:
 • Aluepolitiikka
 • Audiovisuaaliala ja tiedotusvälineet
 • Elintarviketurva
 • Energia
 • Euroopan laajuiset verkot
 • Humanitaarinen apu
 • Ilmastotoimet
 • Kalastus ja vesiviljely
 • Kansanterveys
 • Kauppapolitiikka
 • Kehitysyhteistyö
 • Kilpailu
 • Koulutus
 • Kulttuuri
 • Kuluttaja-asiat
 • Laajentuminen
 • Liikenne
 • Maatalous ja maaseudun kehittäminen
 • Nuoret
 • Oikeusasiat ja perusoikeuksien
 • Sisäasiat
 • Sisämarkkinat
 • Talousarvio
 • Talous- ja raha-asiat
 • Tietoyhteiskunta
 • Tulli
 • Tutkimus ja teknologia
 • Työllisyys ja sosiaaliasiat
 • Ulko- ja turvallisuuspolitiikka
 • Ulkosuhteet
 • Urheilu
 • Verotus
 • Viestintä
 • Yleiset ja institutionaaliset asiat
 • Ympäristö
 • Yritystoiminta

Verkostot

Tiedot siitä, kuuluuko organisaatio yhteen tai useampaan yhdistykseen/järjestöön/liittoon tai verkostoon vaikka vain epävirallisesti.
Periodical Publishers Association

Rahoitustiedot

Tilikausi: 04/2012 - 04/2013
Arvio organisaation EU:n toimielimissä harjoittamaan suoraan edunvalvontaan liittyvistä kustannuksista tämän tilikauden aikana: >= 450000  € - < 500000  €
EU:n toimielimiltä saadun rahoituksen määrä ja lähde rekisteröintiä edeltäneeltä varainhoitovuodelta (n – 1)
Hankinnat: 0 €
Avustukset: 0 €
Lisätietoa rahoituksesta tai muita avoimuuden kannalta tärkeitä tarkennuksia:

Dods Group PLC turnover 2012 was £15,018,000

Rekisterin säännöt

Ilmoittautumalla rekisteriin organisaatio on hyväksynyt avoimuusrekisterin hyvän edunvalvontatavan.