Naršymo kelias

Papildomos priemonės    Užsiregistravusiojo profilis

Paris-Euro

Identifikavimo numeris Registre: 54350227971-60
Registracijos data: 04/02/2012 22:44:06

Informacija apie šį subjektą paskutinį kartą pakeista: 02/03/2015 17:41:28
Paskutinio kasmetinio atnaujinimo data: 02/03/2015 17:41:28
Kitas atnaujinimas turi būti atliktas ne vėliau kaip: 02/03/2016

    Užsiregistravusi organizacija arba savarankiškai dirbantis asmuo

Paris-Euro

Fonctionnaire

    Registracijos kategorija

VI - Organizacijos, atstovaujančios vietos, regioninės ir savivaldos institucijoms, kitos viešosios įstaigos arba mišraus pobūdžio subjektai ir kt.

Regionų struktūros

    Kontaktinė informacija

Rue Rosset, 7
Les Balcons de la soie
Pašto dėžutė: 69004
69004 LYON
PRANCŪZIJA

(+33) 658903115

    Teisiškai atsakingas asmuo

victor champier

Gerant

    Už ES ryšius atsakingas asmuo

victor Antoine Louis  champier

Administateur

    Tikslai ir uždaviniai

L’idée est de divulguer des nouvelles informations pratiques. pour fournir des ressources utiles pour les internautes et leur faire découvrir le monde. Paris euro mettra à disposition de ses partenaires un page HTML
Le site est renouvelé toutes les semaines par notre webmaster qui tout le long de la semaine aura cherché des informations utiles pour les internautes.

Paris Euro Info est un site internet qui traitera des sujets concernant l’union européen, ses traités, les sessions, les info pratique et utile pour chaque internaute. Je m’intéresse à l’Europe et à l’avenir de celle-ci.

 • Europos
 • pasaulinio
 • valstybės
 • regioninio / vietos

    Konkreti į registrą įtraukta veikla

elations publiques et activités de communication


 

Non

Non

Non

Non

Non

Je souhaite publier des informations vraie et juste sur les échanges, économiques, social de l’Europe, pour ensuite garder un souvenir inoubliables de mon entrer dans le presse national. L’information est quelque chose d’important et utile pour tous les citoyens Européens

    Pirmiau aprašytoje veikloje dalyvaujančių asmenų skaičius

25%: 1

1

0,2

Travaillant depuis deux ans dans l'information Internet, je possède une très large connaissance en mater de communication de l’info. Je travaille au sein de paris euro Info depuis sa création en 2009.

Une formation complémentaire de technicien informatiques m'a permis d'accéder à des postes qualifiés, dans les différents emplois que j'ai occupés. J’ai effectué des visites et me suis documenté sur le monde européen de l’Europe.

    Asmenys, kuriems suteiktas leidimas patekti į Europos Parlamento patalpas

Akredituotų asmenų nėra

    Interesų sritys

 • Aplinka
 • Bendrieji ir instituciniai reikalai
 • Biudžetas
 • Ekonomikos ir finansų reikalai
 • Energetika
 • ES plėtra
 • Garso ir vaizdo sektorius bei žiniasklaida
 • Humanitarinė pagalba
 • Įmonės
 • Informacinė visuomenė
 • Išorės santykiai
 • Jaunimas
 • Klimato politika
 • Komunikacija
 • Konkurencija
 • Kultūra
 • Maisto sauga
 • Mokesčiai
 • Moksliniai tyrimai ir technologijos
 • Muitinė
 • Prekyba
 • Regioninė politika
 • Sportas
 • Švietimas
 • Teisingumo ir pagrindinių teisių
 • Transeuropiniai tinklai
 • Transportas
 • Užimtumas ir socialiniai reikalai
 • Užsienio politika ir saugumas
 • Vartotojai
 • Vidaus reikalų
 • Vidaus rinka
 • Visuomenės sveikata
 • Vystymasis
 • Žemės ūkis ir kaimo plėtra
 • Žuvininkystė ir akvakultūra

    Nariai ir priklausymas organizacijoms

2

 • BELGIJA
 • DANIJA
 • ESTIJA
 • GRAIKIJA
 • ISPANIJA
 • ITALIJA
 • LIETUVA
 • NYDERLANDAI
 • PRANCŪZIJA
 • RUMUNIJA
 • VENGRIJA
 • VOKIETIJA

    Finansiniai duomenys

01/2013  -  01/2014

< 9 999  

13 546 €

13 521 €

Per paskutinius pasibaigusius finansinius metus lėšų iš ES institucijų negauta.

1 400 €

3 896 €

25 €

25 €

    Elgesio kodeksas

Užsiregistruodama organizacija pasirašė Skaidrumo registro elgesio kodeksą.

Organizacija taip pat pareiškė, kad yra saistoma ir šio kodekso:
oui