Naršymo kelias

Papildomos priemonės

 • Spausdinimo versija
 • Sumažinti šriftą
 • Padidinti šriftą
 • Pasirinkti didelio kontrastingumo vaizdą
 • Pasirinkite standartinę spalvinę versiją
Užsiregistravusiojo profilis

Paris-Euro

Identifikavimo numeris Registre: 54350227971-60
Registracijos data: 12.2.4 22.44.06

Informacija apie šią organizaciją paskutinį kartą pakeista 14.12.24 11.44.33
Paskutinio kasmetinio atnaujinimo data 14.2.5 07.39.26


Užsiregistravusi organizacija arba savarankiškai dirbantis asmuo

Vardas ir pavardė arba organizacijos pavadinimas: Paris-Euro
Akronimas:
Teisinis statusas: Fonctionnaire
Svetainė: http://www.paris-euro.fr

Kategorijos

Kategorija: III. Nevyriausybinės organizacijos
Tiksliau: Nevyriausybinės organizacijos, platformos ir tinklai bei panašios organizacijos

Teisiškai atsakingas asmuo

Pavardė ir vardas: victor champier
Pareigos: Gerant

Nuolatinis už ES reikalus atsakingas asmuo

Pavardė ir vardas: victor Antoine Louis  champier
Pareigos: Administateur

Kontaktinė informacija

Pagrindinės organizacijos buveinės kontaktiniai duomenys: Rue Rosset Les Balcons de la soie 7
Pašto dėžutė: 69004
69004 LYON
PRANCŪZIJA
Telefono numeris: (+33) 658903115
Faksas: (+) 
Papildoma kontaktinė informacija: Paris-Euro Info


E-Mail : victor.champier@paris-euro.fr

Vic.champier@gmail.com

Tikslai ir uždaviniai

Organizacijos tikslai ir uždaviniai: L’idée est de divulguer des nouvelles informations pratiques. pour fournir des ressources utiles pour les internautes et leur faire découvrir le monde. Paris euro mettra à disposition de ses partenaires un page HTML
Le site est renouvelé toutes les semaines par notre webmaster qui tout le long de la semaine aura cherché des informations utiles pour les internautes.

Paris Euro Info est un site internet qui traitera des sujets concernant l’union européen, ses traités, les sessions, les info pratique et utile pour chaque internaute. Je m’intéresse à l’Europe et à l’avenir de celle-ci.
Kokio lygmens interesams atstovauja organizacija:
 • regionų
 • valstybės
 • Europos
 • pasaulinio

Asmenų, užsiimančių Skaidrumo registro taikymo sričiai priklausančia veikla, skaičius

Asmenų skaičius: 4
Papildoma informacija: Travaillant depuis deux ans dans l'information Internet, je possède une très large connaissance en mater de communication de l’info. Je travaille au sein de paris euro Info depuis sa création en 2009.

Une formation complémentaire de technicien informatiques m'a permis d'accéder à des postes qualifiés, dans les différents emplois que j'ai occupés. J’ai effectué des visites et me suis documenté sur le monde européen de l’Europe.

Asmenys, kuriems suteiktas leidimas patekti į Europos Parlamento patalpas

Akredituotų asmenų nėra

Veikla

Pagrindinės ES iniciatyvos, kurios ankstesniaisiais metais buvo įgyvendinamos vykdant Skaidrumo registro taikymo sričiai priklausančią veiklą:


Je souhaite publier des informations vraie et juste sur les échanges, économiques, social de l’Europe, pour ensuite garder un souvenir inoubliables de mon entrer dans le presse national. L’information est quelque chose d’important et utile pour tous les citoyens Européens

Sritys, apie kurių konsultacijas ir planuojamas iniciatyvas pageidaujama gauti pranešimus e. paštu

Organizacijos nurodytos interesų sritys:
 • Aplinka
 • Bendrieji ir instituciniai reikalai
 • Biudžetas
 • Ekonomikos ir finansų reikalai
 • Energetika
 • ES plėtra
 • Garso ir vaizdo sektorius bei žiniasklaida
 • Humanitarinė pagalba
 • Įmonės
 • Informacinė visuomenė
 • Išorės santykiai
 • Jaunimas
 • Klimato politika
 • Komunikacija
 • Konkurencija
 • Kultūra
 • Maisto sauga
 • Mokesčiai
 • Moksliniai tyrimai ir technologijos
 • Muitinė
 • Prekyba
 • Regioninė politika
 • Sportas
 • Švietimas
 • Teisingumo ir pagrindinių teisių
 • Transeuropiniai tinklai
 • Transportas
 • Užimtumas ir socialiniai reikalai
 • Užsienio politika ir saugumas
 • Vartotojai
 • Vidaus reikalų
 • Vidaus rinka
 • Visuomenės sveikata
 • Vystymasis
 • Žemės ūkis ir kaimo plėtra
 • Žuvininkystė ir akvakultūra

Struktūra

Bendras narių („fizinių asmenų“) skaičius 2
Narių organizacijų skaičius:
Organizacijų nariai (Narių skaičius) :
Organizacija turi narių arba atstovų šiose šalyse:
 • BELGIJA
 • DANIJA
 • ESTIJA
 • GRAIKIJA
 • ISPANIJA
 • ITALIJA
 • LIETUVA
 • NYDERLANDAI
 • PRANCŪZIJA
 • RUMUNIJA
 • VENGRIJA
 • VOKIETIJA

Papildoma informacija:

Tinklai. Tinklų kūrimas

Informacija apie organizacijos narystę kokioje nors asociacijoje, federacijoje, konfederacijoje arba kokiame nors tinkle (net ir apie neoficialią narystę).

Finansiniai duomenys

Finansiniai metai: 01/2012 - 01/2013
Bendras biudžetas: 1 766
viešųjų lėšų dalis: 1 766
- iš Europos finansavimo šaltinių:
- Viešieji pirkimai: 300
- Dotacijos: 200
- iš nacionalinių finansavimo šaltinių: 400
- iš vietos (regioninių) finansavimo šaltinių: 866
iš kitų finansavimo šaltinių:
- dovanotos lėšos:
- narystės mokesčiai:
Organizacijos išlaidų, siejamų su tiesioginiu lobizmu ES institucijose toliau nurodytais finansiniais metais, sąmata: >= 50000  € ir < 100000  €
Kita finansinė informacija arba papildomi duomenys, kuriuos organizacija pateikė skaidrumo dėlei:


Elgesio kodeksas

Užsiregistruodama organizacija pasirašė Skaidrumo registro elgesio kodeksą.

Organizacija taip pat pareiškė, kad yra saistoma ir šio kodekso:
oui