Διαδρομή πλοήγησης

Πρόσθετα εργαλεία

 • Εκτυπώσιμη μορφή
 • Σμίκρυνση κειμένου
 • Μεγέθυνση κειμένου
 • Επιλέξτε υψηλή αντίθεση
 • Επιλογή κανονικού
Προφίλ εγγεγραμμένου

ISC Intelligence in Science

Αριθμός μητρώου: 54291344113-16
ημερομηνία της εγγραφής: 3/9/2010 12:42:53 μμ

Η τελευταία τροποποίηση των πληροφοριών για τον οργανισμό αυτό έγινε την 7/8/2014 10:02:47 πμ
Η τελευταία ετήσια επικαιροποίηση έγινε στις 7/8/2014 10:02:47 πμ


Εγγεγραμμένος: Οργάνωση ή αυτοαπασχολούμενος

Όνομα ή εταιρική επωνυμία: ISC Intelligence in Science
Ακρωνύμιο: ISC
Νομικό καθεστώς: SPRL
Δικτυακός τόπος: http://www.iscintelligence.com

Τμήματα

Τμήμα: I - Γραφεία συμβούλων/ εταιρείες νομικών/αυτοαπασχολούμενοι σύμβουλοι
και ειδικότερα: Γραφεία συμβούλων

Πρόσωπο νομικά υπεύθυνο

Επίθετο & όνομα: Κύριος  Declan Kirrane
Θέση: Managing Director

Μόνιμος υπεύθυνος για τις σχέσεις με την ΕΕ

Επίθετο & όνομα: Κύριος  declan kirrane
Θέση: managing director

Στοιχεία επικοινωνίας:

Στοιχεία της έδρας του οργανισμού: 4 Rue de Trone 
1000 Brussels
ΒΕΛΓΙΟ
Αριθμός τηλεφώνου: (+322) 8888100
Αριθμός φαξ: (+322) 5138114
Άλλα στοιχεία: ISC is dedicated to excellence in science public relations, science information dissemination and R&D policy analysis. ISC has developed a unique set of communication and intelligence skills at the European and member states level.

ISC serves science and technology communities to build an understanding of their research and innovation activities amongst citizens and decision-makers. ISC expertise is engaged by policy makers, scientific and contract research organizations, intellectual property professionals, academic institutions, technology transfer experts and many others involved in R&D and innovation processes.

Στόχοι και αποστολή

Στόχοι και αποστολή του οργανισμού: ISC is dedicated to excellence in science public relations, science information dissemination and R&D policy analysis. ISC has developed a unique set of communication and intelligence skills at the European and member states level.

ISC serves science and technology communities to build an understanding of their research and innovation activities amongst citizens and decision-makers. ISC expertise is engaged by policy makers, scientific and contract research organizations, intellectual property professionals, academic institutions, technology transfer experts and many others involved in R&D and innovation processes
Τα συμφέροντα που εκπροσωπεί ο οργανισμός είναι:
 • παγκόσμιου επιπέδου

Αριθμός ατόμων που συμμετέχουν σε δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πεδίο του Μητρώου Διαφάνειας

Αριθμός ατόμων: 8
Συμπληρωματικά στοιχεία:

Πρόσωπα διαπιστευμένα για πρόσβαση στα κτήρια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Μη διαπιστευμένα πρόσωπα

Δραστηριότητες

Κύριες πρωτοβουλίες της ΕΕ που καλύφθηκαν το προηγούμενο έτος από δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πεδίο του Μητρώου Διαφάνειας:


ISC develops and implements public affairs strategies and campaigns covering major legislation at national, European, US and international level. Science, technology, R&D and IP requires a high level of specialisation and knowledge. ISC provides this unique skills set to support advocacy with legislators and policy makers. ISC accounts for an extensive network in a variety of sectors and institutions.

•Develop EU public affairs strategy
•Create links with EU, Member States Commission officials, NCPs, Partner search
•Briefing policy makers on your R&D and innovation capabilities

Τομείς ενδιαφέροντος για ειδοποιήσεις μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σχετικά με διαβουλεύσεις και χάρτες πορείας

Δηλώσατε ότι ο οργανισμός σας ενδιαφέρεται για τους παρακάτω τομείς:
 • Ανάπτυξη
 • Γενικές και θεσμικές υποθέσεις
 • Δημόσια υγεία
 • Διευρωπαϊκά δίκτυα
 • Δικαιοσύνης και θεμελιωδών δικαιωμάτων
 • Ενέργεια
 • Εξωτερικές σχέσεις
 • Εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφαλείας
 • Επικοινωνία
 • Επιχειρήσεις
 • Έρευνα και τεχνολογία
 • Κοινωνία της πληροφορίας
 • Προϋπολογισμός

Δίκτυα - Δικτύωση

Πληροφορίες για τη συμμετοχή του οργανισμού σε μία ή περισσότερες ενώσεις/ ομοσπονδίες/ συνομοσπονδίες ή, αν ο οργανισμός ανήκει σε δίκτυο, έστω και ανεπίσημα, πληροφορίες για τις υφιστάμενες σχέσεις.

Οικονομικά στοιχεία

Έτος λογιστικής χρήσης: 01/2013 - 12/2013
Κύκλος εργασιών του οργανισμού σχετικός με τις δραστηριότητες εκπροσώπησης συμφερόντων των πελατών του ενώπιον των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων:
>= 150000  € και < 200000  €

Πελάτες με κύκλο εργασιών μικρότερο του 50000 €.
 • Franhoufer
 • ACP
 • Dun Laoghaire
 • GeorgiaTech
 • ONRG
 • UCD


Πελάτες με κύκλο εργασιών μεγαλύτερο ή ίσο του 50000 € και μικρότερο του 100000 €.
 • EPO
 • Huawei

Ποσό και πηγή χρηματοδότησης που έλαβαν όργανα της ΕΕ το οικονομικό έτος n-1 της καταχώρισης
Δημόσιες συμβάσεις: 0 €
Επιχορηγήσεις: 0 €
Άλλες συμπληρωματικές πληροφορίες οικονομικού ή άλλου χαρακτήρα που θεωρείτε χρήσιμες για λόγους διαφάνειας:


Κώδικας δεοντολογίας

Με την καταχώρισή της, η οργάνωση έχει αποδεχτεί τον Κώδικα Δεοντολογίας του Μητρώου Διαφάνειας.