Naršymo kelias

Papildomos priemonės

 • Spausdinimo versija
 • Sumažinti šriftą
 • Padidinti šriftą
 • Pasirinkti didelio kontrastingumo vaizdą
 • Pasirinkite standartinę spalvinę versiją
Užsiregistravusiojo profilis

Fachverband der Elektro- und Elektronikindustrie

Identifikavimo numeris Registre: 54228767435-01
Registracijos data: 11.12.14 14.42.04

Informacija apie šią organizaciją paskutinį kartą pakeista 13.11.18 08.44.42
Paskutinio kasmetinio atnaujinimo data 13.11.18 08.44.42


Užsiregistravusi organizacija arba savarankiškai dirbantis asmuo

Vardas ir pavardė arba organizacijos pavadinimas: Fachverband der Elektro- und Elektronikindustrie
Akronimas: FEEI
Teisinis statusas: Körperschaft öffentlichen Rechts
Svetainė: http://www.feei.at/

Kategorijos

Kategorija: II. „Vidaus“ lobistai, prekybos, profesinės asociacijos
Tiksliau: Prekybos, verslo ir profesinės asociacijos

Teisiškai atsakingas asmuo

Pavardė ir vardas: Lothar Roitner
Pareigos: Geschäftsführer

Nuolatinis už ES reikalus atsakingas asmuo

Pavardė ir vardas: Lothar Roitner
Pareigos: Geschäftsführer

Kontaktinė informacija

Pagrindinės organizacijos buveinės kontaktiniai duomenys: Mariahilfer Strasse  37-39
1060 Wien
AUSTRIJA
Telefono numeris: (+43) 01 58839 0
Faksas: (+43) 01 5866971
Papildoma kontaktinė informacija:

Tikslai ir uždaviniai

Organizacijos tikslai ir uždaviniai: Der FEEI - Fachverband der Elektro- und Elektronikindustrie vertritt in Österreich die Interessen von rund 300 Industrie-Unternehmen mit knapp 59.000 Beschäftigten und einem Produktionswert von über 11,5 Mrd. EUR im Jahr 2010, die elektrotechnische Produkte herstellen bzw. Systemlösungen und Dienstleistungen anbieten.

Das vorrangige Ziel des FEEI als gesamtösterreichische Interessensvertretung für die Elektro- und Elektronikindustrie ist die maßgebliche Mitgestaltung der wirtschaftlichen und rechtlichen Rahmenbedingungen, um die Position der Unternehmen im weltweit geführten Standortwettbewerb zu stärken.

Inhaltlich deckt der FEEI alle Bereiche ab, die für die Unternehmen der Branche von Interesse sind, wie z. B. Arbeitsmarktpolitik, Wirtschaftspolitik, Infrastrukturpolitik, Forschung- und Entwicklung, Technik und Technologie, Umweltpolitik oder auch Aus- und Weiterbildung. Auf europäischer Ebene geht der FEEI Kooperationen und Allianzen ein und arbeitet mit europäischen Arbeitgeber- und Wirtschaftsverbänden zusammen.
Kokio lygmens interesams atstovauja organizacija:
 • valstybės
 • Europos

Asmenų, užsiimančių Skaidrumo registro taikymo sričiai priklausančia veikla, skaičius

Asmenų skaičius: 2
Papildoma informacija:

Asmenys, kuriems suteiktas leidimas patekti į Europos Parlamento patalpas

Akredituotų asmenų nėra

Veikla

Pagrindinės ES iniciatyvos, kurios ankstesniaisiais metais buvo įgyvendinamos vykdant Skaidrumo registro taikymo sričiai priklausančią veiklą:


Produktionsstandort:
* Wettbewerbsrecht
* Binnenmarkt
* F&E - Key Enabling Technologies

Sritys, apie kurių konsultacijas ir planuojamas iniciatyvas pageidaujama gauti pranešimus e. paštu

Organizacijos nurodytos interesų sritys:
 • Energetika
 • Įmonės
 • Informacinė visuomenė
 • Išorės santykiai
 • Konkurencija
 • Moksliniai tyrimai ir technologijos

Tinklai. Tinklų kūrimas

Informacija apie organizacijos narystę kokioje nors asociacijoje, federacijoje, konfederacijoje arba kokiame nors tinkle (net ir apie neoficialią narystę).
Orgalime
T&D Europe
CECAPI
EPCIA
ESIA
CECED
CAPIEL LV

Finansiniai duomenys

Finansiniai metai: 01/2012 - 12/2012
Organizacijos išlaidų, siejamų su tiesioginiu lobizmu ES institucijose toliau nurodytais finansiniais metais, sąmata: 1 000 €
Iš ES institucijų n-1 finansiniais metais nuo registracijos gauto finansavimo suma ir šaltinis
Viešieji pirkimai: 0 €
Dotacijos: 0 €
Kita finansinė informacija arba papildomi duomenys, kuriuos organizacija pateikė skaidrumo dėlei:


Elgesio kodeksas

Užsiregistruodama organizacija pasirašė Skaidrumo registro elgesio kodeksą.