Sökväg

Ytterligare verktyg

 • Utskriftsversion
 • Mindre textstorlek
 • Större textstorlek
 • Välj hög kontrast
 • Välj färg på rubrikerna
Den registrerades profil

Avisa Partners

Id-nummer i registret: 54210841652-13
Registreringsdag: 2009-05-07 14:09:33

Uppgifterna om den här organisationen uppdaterades senast den 2014-09-08 15:04:25
Den senaste årliga uppdateringen gjordes den 2014-04-24 15:55:18


Registrerad: organisation eller egenföretagare

Namn eller företagsnamn: Avisa Partners
Förkortning:
Associationsform (rättslig ställning): sprl
Webbplats: http://www.avisa.eu

Sektioner

Sektion: I – Professionella konsulter/advokatbyråer/oberoende konsulter
och närmare bestämt: Professionella konsulter

Juridiskt ansvarig

Efternamn, förnamn: Laila Kjeldsen
Befattning: Managing Partner

Fast anställd med ansvar för EU-frågor

Efternamn, förnamn: Jacques Lafitte
Befattning: Founding Partner

Adressuppgifter

Huvudkontorets adress och telefon: Avenue Général Eisenhower 59  59
1030 Brussels
BELGIEN
Telefon: (+322) 2406101
Fax: (+322) 2406108
Andra adressuppgifter: Main office:

Rue du Noyer 183,
1030 Bruxelles

Tel + 322.240.54.80
Fax + 322.240.54.80Secondary entrance:

Rue de Patriotes 94,
1000 Bruxelles

Mål och uppdrag

Organisationens mål och uppdrag: Avisa Partners is a Brussels-based public affairs consultancy which focuses on certain clearly identified policy issues in which we claim real expertise: competition, singel market, financial services, environment and climate change, health and pharmaceuticals, transport, energy, security and defences , telecommunications and digital economy, assistance on EU calls for tender. Some customers ask us for advice or support in other fields or policy areas such as trande and antidumping or justice and home affairs.

We believe in diversity: Our consultants enjoy a wide variety of educational backgrounds and professional experiences and we have American, British, Danish, Dutch, French, German, Italian, Spanish and Swiss consultants, plus advisors from Austria, Belgium, Lebanon and Russia and support staff from yet more countries.

We believe in experience: all partners and several in-house consultants have each spent time in the EU Institutions or at EFTA, with a mix of services and cabinets’ positions. Some of our consultants have worked in national administrations too.

We believe in honesty: When we think we cannot help, we refer would-be clients to consultancies with more relevant expertise, and we do this on a routine basis with requests about say food issues or regional policy.

We also pride ourselves in having built trusted relations with most important law firms active in Brussels.
De intressen som organisationen företräder är:
 • Europeiska
 • Globala

Antal personer som sysslar med verksamhet som faller under öppenhetsregistrets användningsområde

Antal personer: 20
Kompletterande upplysningar:

Personer med ackreditering till Europaparlamentets byggnader

Förnamn Efternamn Startdatum Slutdatum
Aleksandra Heflich 2014-09-10 2015-09-08
Michel Troubetzkoy 2015-01-24 2016-01-22
Pablo Asbo 2014-12-03 2015-12-01

Verksamhet

De viktigaste EU-initiativen som omfattades av verksamhet inom öppenhetsregistrets användningsområde under föregående år::


Avisa Partners client service (excluding competition) includes companies from the private and public sector, association and not for profit organizations. We advices client on energy (gas, renewable, oil, electricity market etc. ), climate change especially emissions trading, environment, financial services, EU’s digital agenda, transport, R & D and internal market policies.
For further information see www.avisa.eu

Intresseområden för meddelanden om samråd och färdplaner

Organisationens intresseområden:
 • Allmänna och institutionella frågor
 • Audiovisuella frågor och medier
 • Ekonomi och finans
 • Energi
 • Folkhälsa
 • Forskning och teknik
 • Handel
 • Informationssamhället
 • Inre marknaden
 • Inrikes frågor
 • Klimatarbetet
 • Kommunikation
 • Konkurrens
 • Konsumentfrågor
 • Kultur
 • Livsmedelssäkerhet
 • Miljö
 • Näringsliv
 • Rättsliga frågor och grundläggande rättigheter
 • Regionalpolitik
 • Skattepolitik
 • Transeuropeiska nät
 • Transporter 
 • Tullar
 • Utrikes- och säkerhetspolitik
 • Utrikespolitik/Yttre förbindelser
 • Utvidgning

Nätverk

Uppgifter om organisationens medlemskap i en eller flera föreningar/sammanslutningar/federationer eller nätverk, även informella och uppgifter om dessa kontakter.
Britcham, EPACA

Ekonomiska uppgifter

Räkenskapsår: 10/2012 - 09/2013
Omsättning med koppling till lobbyverksamhet som har utförts för kunders räkning vid EU:s institutioner:
>= 1500000  € och < 1750000  €

Kunder som genererar en omsättning som är lägre än 50000 €.
 • Argus Media (http://www.argusmedia.com/)
 • DaVita (http://www.davita.com/)
 • Diaverum (http://www.diaverum.com/)
 • Fresenius Medical Care Gmbh (https://www.fmc-ag.com/)
 • IATA (http://www.iata.org)
 • La Principauté de Monaco (http://www.gouv.mc/)
 • McGraw Hill (http://www.mcgraw-hill.com/)
 • Mémorial de la Shoah (http://www.memorialdelashoah.org)
 • MSCI Inc. - http://www.msci.com
 • SACEM - http://www.sacem.fr
 • Technicolor (http://www.technicolor.com/)
 • Caisse Centrale de Reassurance (https://www.ccr.fr)


Kunder som genererar en omsättning som är större eller lika med 50000 € men mindre än 100000 €.
 • Alcoa - http://www.alcoa.com
 • Civil Aviation Authority of Singapore - http://www.caas.gov.sg


Kunder som genererar en omsättning som är större eller lika med 100000 € men mindre än 150000 €.
 • Technomar


Kunder som genererar en omsättning som är större eller lika med 150000 € men mindre än 200000 €.
 • EACT - http://www.eact.eu


Kunder som genererar en omsättning som är större eller lika med 200000 € men mindre än 250000 €.
 • VHI Healthcare (https://www.vhi.ie)

Belopp och källa för finansiering från EU-institutionerna under budgetåret n-1 för registreringen
Upphandling: 0 €
Bidrag: 0 €
Andra ekonomiska uppgifter eller kompletteringar som organisationen har uppgett ur öppenhetssynpunkt:

A significant part of our turnover results from services which do not fall within the scope of the Register, either because they related to non-EU work or for the most part because they related exclusively to competition cases (see guidance provided by Register’s FAQ - question #3)

Uppförandekod

Genom sin registrering har organisationen också undertecknat öppenhetsregistrets uppförandekod.

Organisationen har också uppgett att man följer följande uppförandekod eller etiska regler:
EPACA