Naršymo kelias

Papildomos priemonės    Užsiregistravusiojo profilis

Avisa Partners

Identifikavimo numeris Registre: 54210841652-13
Registracijos data: 07/05/2009 14:09:33

Informacija apie šį subjektą paskutinį kartą pakeista: 08/09/2014 15:04:25
Paskutinio kasmetinio atnaujinimo data: 24/04/2014 15:55:18

Šis įrašas atitinka ankstesnio registro formatą. Subjektui atlikus kitą atnaujinimą, jis bus pakeistas į naują formatą.
Kitas atnaujinimas turi būti atliktas ne vėliau kaip: 27/04/2015

    Užsiregistravusi organizacija arba savarankiškai dirbantis asmuo

Avisa Partners

sprl

    Registracijos kategorija

I. Profesionalų konsultacijų kontoros, advokatų kontoros, savarankiškai dirbantys konsultantai

Profesionalų konsultacijų kontoros

    Kontaktinė informacija

Avenue Général Eisenhower 59
1030 Brussels
BELGIJA

(+322) 2406101

(+322) 2406108

Main office:

Rue du Noyer 183,
1030 Bruxelles

Tel + 322.240.54.80
Fax + 322.240.54.80Secondary entrance:

Rue de Patriotes 94,
1000 Bruxelles

    Teisiškai atsakingas asmuo

Laila Kjeldsen

Managing Partner

    Už ES ryšius atsakingas asmuo

Jacques Lafitte

Founding Partner

    Tikslai ir uždaviniai

Avisa Partners is a Brussels-based public affairs consultancy which focuses on certain clearly identified policy issues in which we claim real expertise: competition, singel market, financial services, environment and climate change, health and pharmaceuticals, transport, energy, security and defences , telecommunications and digital economy, assistance on EU calls for tender. Some customers ask us for advice or support in other fields or policy areas such as trande and antidumping or justice and home affairs.

We believe in diversity: Our consultants enjoy a wide variety of educational backgrounds and professional experiences and we have American, British, Danish, Dutch, French, German, Italian, Spanish and Swiss consultants, plus advisors from Austria, Belgium, Lebanon and Russia and support staff from yet more countries.

We believe in experience: all partners and several in-house consultants have each spent time in the EU Institutions or at EFTA, with a mix of services and cabinets’ positions. Some of our consultants have worked in national administrations too.

We believe in honesty: When we think we cannot help, we refer would-be clients to consultancies with more relevant expertise, and we do this on a routine basis with requests about say food issues or regional policy.

We also pride ourselves in having built trusted relations with most important law firms active in Brussels.

 • Europos
 • pasaulinio

    Veikla

Avisa Partners client service (excluding competition) includes companies from the private and public sector, association and not for profit organizations. We advices client on energy (gas, renewable, oil, electricity market etc. ), climate change especially emissions trading, environment, financial services, EU’s digital agenda, transport, R & D and internal market policies.
For further information see www.avisa.eu

    Pirmiau aprašytoje veikloje dalyvaujančių asmenų skaičius

20

    Asmenys, kuriems suteiktas leidimas patekti į Europos Parlamento patalpas

Vardas Pavardė Pradžios data Pabaigos data
Aleksandra Heflich 10/09/2014 08/09/2015
Michel Troubetzkoy 24/01/2015 22/01/2016
Pablo Asbo 03/12/2014 01/12/2015

    Interesų sritys

 • Aplinka
 • Bendrieji ir instituciniai reikalai
 • Ekonomikos ir finansų reikalai
 • Energetika
 • ES plėtra
 • Garso ir vaizdo sektorius bei žiniasklaida
 • Įmonės
 • Informacinė visuomenė
 • Išorės santykiai
 • Klimato politika
 • Komunikacija
 • Konkurencija
 • Kultūra
 • Maisto sauga
 • Mokesčiai
 • Moksliniai tyrimai ir technologijos
 • Muitinė
 • Prekyba
 • Regioninė politika
 • Teisingumo ir pagrindinių teisių
 • Transeuropiniai tinklai
 • Transportas
 • Užsienio politika ir saugumas
 • Vartotojai
 • Vidaus reikalų
 • Vidaus rinka
 • Visuomenės sveikata

    Nariai ir priklausymas organizacijoms

Britcham, EPACA

    Finansiniai duomenys

10/2012  -  09/2013

>= 1 500 000  € ir < 1 750 000  €

 • Argus Media (http://www.argusmedia.com/)
 • DaVita (http://www.davita.com/)
 • Diaverum (http://www.diaverum.com/)
 • Fresenius Medical Care Gmbh (https://www.fmc-ag.com/)
 • IATA (http://www.iata.org)
 • La Principauté de Monaco (http://www.gouv.mc/)
 • McGraw Hill (http://www.mcgraw-hill.com/)
 • Mémorial de la Shoah (http://www.memorialdelashoah.org)
 • MSCI Inc. - http://www.msci.com
 • SACEM - http://www.sacem.fr
 • Technicolor (http://www.technicolor.com/)
 • Caisse Centrale de Reassurance (https://www.ccr.fr)
 • Alcoa - http://www.alcoa.com
 • Civil Aviation Authority of Singapore - http://www.caas.gov.sg
 • Technomar
 • EACT - http://www.eact.eu
 • VHI Healthcare (https://www.vhi.ie)

0 €

0 €

A significant part of our turnover results from services which do not fall within the scope of the Register, either because they related to non-EU work or for the most part because they related exclusively to competition cases (see guidance provided by Register’s FAQ - question #3)

    Elgesio kodeksas

Užsiregistruodama organizacija pasirašė Skaidrumo registro elgesio kodeksą.

Organizacija taip pat pareiškė, kad yra saistoma ir šio kodekso:
EPACA