Navigacijska pot

Dodatna orodja    Profil registracijskega zavezanca

MISSAGLIAEASSOCIATI

Identifikacijska številka v Registru: 5416424127-43
Datum registracije: 02/07/2008 18:55:47

Podatki o tem subjektu so bili nazadnje spremenjeni: 23/03/2016 10:18:18
Datum zadnje letne spremembe: 23/03/2016 10:18:18
Naslednjo posodobitev morate opraviti najpozneje : 23/03/2017

    Registracijski zavezanec: organizacija ali samozaposlena oseba

MISSAGLIAEASSOCIATI

MEA

SRL

    Oddelek registracije

I - Poklicne svetovalne službe/odvetniške pisarne/samozaposleni svetovalci

Poklicne svetovalne službe

    Kontaktni podatki

VIA DELL'ANNUNCIATA, 27
20121 MILANO
ITALIJA

(+3902)7496150

    Oseba, ki je pravno odgovorna

MARCELLO MISSAGLIA

MANAGING PARTNER

    Oseba, ki je odgovorna za odnose z EU

marcello missaglia

managing partner

    Cilji in naloge

E.U. Institutional Lobbying and European Affairs
Rappresentanza degli interessi presso le Istituzioni Europee
Consulenza sull'utilizzo dei fondi comunitari

evropski

    Dejavnosti, ki sodijo v področje uporabe registra

direttiva 62/2011
direttiva 12/2012
regolamento 995/2010


 

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

MONITORAGGIO SUI LAVORI PARLAMENTARI E COMUNITARI. VALUTAZIONE DELLE INIZIATIVE COMUNITARIE DI INTERESSE DELLA NOSTRA CLIENTELA
DEFINIZIONE DI STRATEGIE TESE ALLA SALVAGUARDIA DEGLI INTERESSI
CONTATTI COSTANTI CON LE ISTITUZIONI

    Število oseb, ki se ukvarjajo z zgoraj opisanimi dejavnostmi

50%: 1  

1

0,5

    Osebe z izkaznico za vstop v stavbo Evropskega parlamenta

Ni akreditiranih oseb

    Interesna področja

 • Carina
 • Energetika
 • Gospodarske in finančne zadeve
 • Informacijska družba
 • Javno zdravje
 • Kmetijstvo in razvoj podeželja
 • Konkurenca
 • Mladi
 • Notranji trg
 • Okolje
 • Podjetništvo
 • Podnebni ukrepi
 • Potrošniki
 • Promet
 • Raziskave in tehnologija
 • Razvoj
 • Regionalna politika
 • Ribištvo in ribogojstvo
 • Splošne in institucionalne zadeve
 • Trgovina
 • Varnost živil
 • Širitev
 • Šport

    Članstvo in povezanost z mrežami

    Finančni podatki

01/2015  -  12/2015

>= 50.000 € in < 99.999 €

>= 100.000 € in < 499.999 €

 • CONLEGNO
 • FEDERLEGNO ARREDO SPA
 • FERB
 • GBF srl
 • ERP SaS
 • FINCONSGROUP

 • FERB

V zadnjem zaključenem finančnem letu ni prejetih finančnih sredstev od institucij EU.

    Kodeks ravnanja

Organizacija je z registracijo sprejela tudi pravila ravnanja registra za preglednost.

Organizacija je izjavila, da upošteva tudi naslednji kodeks ravnanja:
SOTTOSCRITTO IL CODICE DI CONDOTTA