Navigacijska pot

Dodatna orodja

 • Natisni
 • Pomanjšaj besedilo
 • Povečaj besedilo
 • Različica z močnim kontrastom
 • Standardna barvna različica
Profil registracijskega zavezanca

MISSAGLIAEASSOCIATI

Identifikacijska številka v Registru: 5416424127-43
Datum registracije: 2.7.08 18:55:47

Podatki o tej organizaciji so bili nazadnje spremenjeni dne: 18.9.14 11:26:54
Datum zadnje letne spremembe: 13.6.14 10:33:28


Registracijski zavezanec: organizacija ali samozaposlena oseba

Ime ali naziv podjetja: MISSAGLIAEASSOCIATI
Kratica: MEA
Pravni status: SRL
Spletna stran: http://www.missagliaeassociati.eu

Oddelki

Oddelek: I. – Poklicne svetovalne službe/odvetniške pisarne/samozaposleni svetovalci
natančneje: Poklicne svetovalne službe

Oseba, ki je pravno odgovorna

Priimek, ime MARCELLO MISSAGLIA
Položaj: MANAGING PARTNER

Stalna oseba, ki je pristojna za stike z EU:

Priimek, ime marcello missaglia
Položaj: managing partner

Kontaktni podatki:

Podatki o sedežu organizacije: VIA DELL'ANNUNCIATA  27
20121 MILANO
ITALIJA
Telefon: (+3902) 7496150
Telefaks: (+3902) 9067079
Drugi podatki:

Cilji in naloge

Cilji in naloge organizacije: E.U. Institutional Lobbying and European Affairs
Rappresentanza degli interessi presso le Istituzioni Europee
Consulenza sull'utilizzo dei fondi comunitari
Organizacija zastopa interese na ravni:
 • evropski

Število oseb, ki se ukvarjajo z dejavnostmi iz področja uporabe registra za preglednost

Število oseb: 2
Dodatne informacije:

Osebe z izkaznico za vstop v stavbo Evropskega parlamenta

Ni akreditiranih oseb

Dejavnosti

Glavne pobude EU, ki so jim bile v predhodnem letu namenjene dejavnosti iz področja uporabe registra za preglednost:


MONITORAGGIO SUI LAVORI PARLAMENTARI E COMUNITARI. VALUTAZIONE DELLE INIZIATIVE COMUNITARIE DI INTERESSE DELLA NOSTRA CLIENTELA
DEFINIZIONE DI STRATEGIE TESE ALLA SALVAGUARDIA DEGLI INTERESSI
CONTATTI COSTANTI CON LE ISTITUZIONI

Področja, za katera želite prejemati elektronska obvestila o posvetovanjih in časovnicah;

Področja interesov, ki jih je navedla organizacija:
 • Carina
 • Energetika
 • Gospodarske in finančne zadeve
 • Informacijska družba
 • Javno zdravje
 • Kmetijstvo in razvoj podeželja
 • Konkurenca
 • Mladi
 • Notranji trg
 • Okolje
 • Podjetništvo
 • Podnebni ukrepi
 • Potrošniki
 • Promet
 • Raziskave in tehnologija
 • Razvoj
 • Regionalna politika
 • Ribištvo in ribogojstvo
 • Širitev
 • Splošne in institucionalne zadeve
 • Šport
 • Trgovina
 • Varnost živil

Omrežja

Informacije o članstvu organizacije v enem ali več združenjih ali zvezah ali morebitni povezanosti v mrežo, četudi začasni.

Finančni podatki

Finančno leto: 01/2011 - 12/2011
Promet, ki ga je organizacija ustvarila z zastopanjem interesov strank pri evropskih institucijah:
>= 100000  € in < 150000  €

Stranke s prometom, ki je manjši od 50000 €.
 • GI.BI.EFFE SRL
 • CONLEGNO
 • FINCONS GROUP
 • FERB (PRO BONO)
 • CCOMEDIT
 • FEDERLEGNOARREDO - SENIOR CONSULTANT

Znesek in vir finančnih sredstev, prejetih od institucij EU v finančnem letu registracije n-1
Javno naročilo: 0 €
Subvencije: 0 €
Dodatne finančne informacije, ki jih je zaradi preglednosti dala organizacija:


Kodeks ravnanja

Organizacija je z registracijo sprejela tudi pravila ravnanja registra za preglednost.

Organizacija je izjavila, da upošteva tudi naslednji kodeks ravnanja:
SOTTOSCRITTO IL CODICE DI CONDOTTA