Navigačný riadok

Ďalšie nástroje    Profil zaregistrovaného subjektu

MISSAGLIAEASSOCIATI

Identifikačné číslo v Registri: 5416424127-43
Dátum registrácie: 02/07/2008 18:55:47

Dátum poslednej aktualizácie informácií o subjekte: 07/02/2015 15:19:34
Dátum poslednej ročnej aktualizácie: 07/02/2015 15:19:34
Termín ďalšej aktualizácie - najneskôr dňa: 07/02/2016

    Registrujúci sa: organizácia alebo samostatne zárobkovo činná osoba

MISSAGLIAEASSOCIATI

MEA

SRL

    Oddiel registrácie

I - Profesionálne konzultantské spoločnosti / právnické firmy / samostatne zárobkovo činní konzultanti

Profesionálne konzultantské spoločnosti

    Kontaktné údaje

VIA DELL'ANNUNCIATA, 27
20121 MILANO
TALIANSKO

(+3902) 7496150

    Osoba s právnou zodpovednosťou

pán  MARCELLO MISSAGLIA

MANAGING PARTNER

    Osoba zodpovedná za záležitosti EÚ

pán  marcello missaglia

managing partner

    Ciele a poslanie

E.U. Institutional Lobbying and European Affairs
Rappresentanza degli interessi presso le Istituzioni Europee
Consulenza sull'utilizzo dei fondi comunitari

európskej

    Osobitné činnosti, ktoré patria do pôsobnosti registra

direttiva 62/2011
direttiva 12/2012
regolamento 995/2010


 

Nie

Nie

Nie

Nie

Nie

MONITORAGGIO SUI LAVORI PARLAMENTARI E COMUNITARI. VALUTAZIONE DELLE INIZIATIVE COMUNITARIE DI INTERESSE DELLA NOSTRA CLIENTELA
DEFINIZIONE DI STRATEGIE TESE ALLA SALVAGUARDIA DEGLI INTERESSI
CONTATTI COSTANTI CON LE ISTITUZIONI

    Počet osôb zapojených do činností uvedených vyššie v texte

50%: 1  

1

0,5

    Osoby s akreditáciou na vstup do priestorov Európskeho parlamentu

Neakreditované osoby

    Oblasti záujmu

 • Bezpečnosť potravín
 • Clá
 • Doprava
 • Energetika
 • Hospodárska súťaž
 • Hospodárske a finančné záležitosti
 • Informačná spoločnosť
 • Mládež
 • Obchod
 • Opatrenia v oblasti klímy
 • Podniky
 • Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka
 • Regionálna politika
 • Rozširovanie
 • Rozvoj
 • Rybolov a akvakultúra
 • Šport
 • Spotrebitelia
 • Verejné zdravie
 • Vnútorný trh
 • Všeobecné a inštitucionálne záležitosti
 • Výskum a technológie
 • Životné prostredie

    Členstvo a príslušnosť k organizácii

    Finančné údaje

01/2013  -  12/2013

>= 50 000 € a < 99 999 €

>= 100 000 € a < 499 999 €

 • CONLEGNO
 • FEDERLEGNO ARREDO SPA
 • GBF srl
 • ERP SaS
 • FINCONSGROUP

Počas posledného uzavretého finančného roku sme nezískali nijaké financovanie od inštitúcií EÚ.

    Kódex správania

Subjekt registráciou súhlasil s kódexom správania registra transparentnosti.

Subjekt takisto uviedol, že sa zaviazal dodržiavať uvedený kódex:
SOTTOSCRITTO IL CODICE DI CONDOTTA