Navigatsioonitee

Lisatööriistad

  • Trükiversioon
  • Tekst väiksem
  • Tekst suurem
  • Kõrge kontrastsusega versioon
  • Valige tavaline värviversioon
Registreeritu profiil

WHO Collaborating Centre for Pharmaceutical Pricing and Reimbursement Policies at Health Economics Department of Gesundheit Österreich GmbH (Austrian Health Institute)

Tunnusnumber registris: 54082565857-79
Registreerimise kuupäev: 17.05.11 13:25:27

Selle organisatsiooni andmeid muudeti viimati 6.05.14 8:39:28
Iga-aastase ajakohastamise käigus viimati uuendatud: 6.05.14 8:39:28


Registreerija: organisatsioon või füüsilisest isikust ettevõtja

Nimi või ärinimi: WHO Collaborating Centre for Pharmaceutical Pricing and Reimbursement Policies at Health Economics Department of Gesundheit Österreich GmbH (Austrian Health Institute)
Akronüüm: Vienna WHO CC
Õiguslik vorm: Public
Veebisait: http://whocc.goeg.at/

Jaod

Jagu: IV - Mõttekojad, teadusasutused ja akadeemilised asutused
Täpsemalt: Mõttekojad ja teadusasutused

Juriidiliselt vastutav isik

Perekonnanimi, eesnimi: Sabine Vogler
Ametikoht: Head of Vienna WHO CC

ELiga suhtluse eest püsivalt vastutav isik

Perekonnanimi, eesnimi: Sabine Vogler
Ametikoht: Head of Vienna WHO CC

Kontaktandmed:

Organisatsiooni peakontori kontaktandmed: 6 Stubenring 
1100 Vienna
AUSTRIA
Telefoninumber: (+431) 51561147
Faks: (+) 
Muud kontaktandmed: Claudia Habl
Head of Health Economics Department
Gesundheit Österreich GmbH
1010 Vienna

Eesmärgid ja ülesanded

Organisatsiooni eesmärgid ja ülesanded: - To provide scientific advice and technical assistance to WHO and its Member States / regions on performing and interpreting price surveys and comparisons; on understanding, collecting and analyzing pharmaceutical ricing and reimbursement information and on the development of national reporting systems
- To further develop and refine the methodological framework for indicators to measure, compare and benchmark pharmaceutical policies, in coordination with the WHO database development process
- To assist in the organization of meetings of WHO Member States / regions in the field of pharmaceutical pricing and reimbursement allowing for an exchange of information and experiences, to disseminate information on pharmaceutical policies (via websites, studies and network meetings) and to work on a the development and promotion of a common understanding and language on pharmaceutical issues
Teie organisatsiooni huvid on järgmised:
  • üleeuroopalised
  • ülemaailmsed

Läbipaistvusregistri kohaldamisalasse kuuluvate tegevustega seotud isikute arv

Isikute arv: 3
Lisateave:

Isikud, kellele on antud Euroopa Parlamendi hoonete sissepääsuluba

Akrediteeritud isikud puuduvad

Tegevused

ELi peamised algatused, mis hõlmasid aasta tagasi läbipaistvusregistri kohaldamisalasse kuulunud tegevusi:


public health perspective, patient perspective

Huvipakkuvad konsultatsioonid ja kavad e-kirjaga teavitamiseks:

Teie organisatsiooni teatatud huvivaldkonnad:
  • Ettevõtlus
  • Rahvatervis

Struktuur

Füüsilistest isikutest liikmete koguarv: 6
Liikmesorganisatsioonide arv:
Liikmesorganisatsioonid (Liikmete arv) :
Teie organisatsiooni liikmed või esindajad asuvad järgmistes riikides:
  • AUSTRIA

Lisateave: The WHO Collaborating Centre for Pharmaceutical Pricing and Reimbursement Policies is located at the Health Economics Department of Gesundheit Österreich GmbH (Austrian Health Institute).

Koostöövõrgud

Teave teie organisatsiooni kuulumisest ühte või mitmesse liitu/föderatsiooni/konföderatsiooni või mõnda koostöövõrku, isegi mitteametlikult, teave asjaomaste seoste kohta.
PPRI (Pharmaceutical Pricing and Reimbursement Information) network
PHIS (Pharmaceutical Health Information System) network (today integrated in the PPRI network)
WHO/HAI Global Pricing Group
Network of WHO Collaborating Centre on pharmaceutical policies

Finantsandmed

Eelarveaasta: 01/2013 - 12/2013
Üldeelarve: 14 000
millest avalik rahastamine: 14 000
- ELi rahastust:
- Hanked:
- Toetused:
- riiklikust rahastust: 14 000
- piirkondlikust/kohalikust rahastust: 0
millest muud rahastusallikad: 0
- annetused: 0
- liikmemaksud: 0
Hinnangulised kulud, mis on otseselt seotud lobitööga ELi institutsioonides sellel aastal: < 50000  €
Muu finantsteave või täpsustus, mille organisatsioon on läbipaistvuse huvides esitanud:


Käitumisjuhend

Registreerimisel allkirjastas organisatsioon läbipaistvusregistri käitumisjuhendi.