Navigācijas ceļš

Citi rīki    Reģistrētās personas profils

Università Popolare LUniASM - Libera Università Telematica Arti e Scienze Moderne

Identitātes numurs Reģistrā: 54047584279-27
Reģistrācijas datums: 01/10/2010 16:59:39

Kad pēdējoreiz labota informācija par šo struktūru: 12/02/2015 19:14:15
Pēdējās ikgadējās atjaunināšanas datums: 12/02/2015 19:14:15
Nākamajai atjaunošanas reizei jābūt ne vēlāk kā: 12/02/2016

    Reģistrētā persona: organizācija vai pašnodarbināta privātpersona

Università Popolare LUniASM - Libera Università Telematica Arti e Scienze Moderne

UP - LUNiASM

Associazione con personalità giuridica

    Reģistra nodaļa

IV - Ideju laboratorijas, pētniecības un akadēmiskās iestādes

Ideju laboratorijas un pētniecības iestādes

    Kontaktinformācija

Cassia, 275c
Vetralla (VT) 01019
ITĀLIJA

(+39) 068813380

    Juridiski atbildīgā persona

Godātais  Valter Violanti

Presidente

    Persona, kas atbild par ES jautājumiem

Godātais  Marco Violanti

socio

    Mērķi un uzdevumi

La Università Popolare LUniASM - Libera Università Telematica Arti e Scienze Moderne, appartiene alla comunità scientica e culturale internazionale; non persegue fini di lucro ed è senza legami di appartenenza politica; svolge attività di ricerca, studio, didattica e formazione anche con l'utilizzo e tecnologie informatiche e telematiche a distanza, con particolare riguardo alle applicazioni di e-learning. A tale fine l'Università adotta ogni idonea iniziativa per rendere accessibile agli studenti i servizi offerti dai corsi di studio a distanza e per favorire l'inserimento dei giovani nel mercato del lavoro e lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori, in relazione alle condizioni del sistema sociale ed economico nazionale, comunitario ed internazionale.

  • Eiropas līmeņa
  • valsts līmeņa

    Īpašas darbības, uz kurām attiecas reģistra izmantošanas joma

Corsi di formazione

Leggi speciali per le scuole di formazione, riunioni parlamento europeo, partecipazione a eventi riguardanti il parlamento europeo


 

nessuna

    Cik personu iesaistītas augstāk redzamajā ailē aprakstītajās darbībās

75%: 4  

4

3

    Personas, kuras ir akreditētas iekļuvei Eiropas Parlamenta telpās

Akreditētu personu nav

    Interešu jomas

  • Izglītība
  • Kultūra

    Dalība organizācijās

60

  • ITĀLIJA

Confederazione Nazionale delle Università Popolari Italiane - CNUPI

    Finansiālie dati

01/2013  -  12/2013

< 9 999 €

59 499 €

0 €

Pēdējā noslēgtajā finanšu gadā finansējums no ES iestādēm nav saņemts.

0 €

0 €

59 499 €

18 550 €

0 €

40 949 €

La UP-LUniASM trae il suo sostentamento dalle attività di formazione e non da finanziamenti publici e non potendo avere utili, da statuto, investe il totale nella ricerca.

    Ētikas kodekss

Reģistrējoties organizācija paraksta pārredzamības reģistra rīcības kodeksu.