Navigācijas ceļš

Citi rīki

  • Izdrukas versija
  • Samazināt tekstu
  • Palielināt tekstu
  • Izveleties tumšu fonu
  • Izvēlieties standarta krāsu
Reģistrētās personas profils

Università Popolare LUniASM - Libera Università Telematica Arti e Scienze Moderne

Identitātes numurs Reģistrā: 54047584279-27
Reģistrācijas datums: 10.1.10 16:59:39

Informācija par šo organizāciju pēdējo reizi atjaunināta: 14.26.9 09:25:58
Pēdējās ikgadējās atjaunināšanas datums: 14.26.9 09:25:58


Reģistrētā persona: organizācija vai pašnodarbināta privātpersona

Vārds vai organizācijas nosaukums: Università Popolare LUniASM - Libera Università Telematica Arti e Scienze Moderne
Akronīms: UP - LUNiASM
Juridiskais statuss: Associazione con personalità giuridica
Tīmekļa vietne: http://www.uniasm.it

Nodaļas

Nodaļa: IV – Ideju laboratorijas, pētniecības un akadēmiskās iestādes
un precīzāk: Ideju laboratorijas un pētniecības iestādes

Juridiski atbildīgā persona

Uzvārds, vārds: Godātais  Valter Violanti
Amats Presidente

Pastāvīgs darbinieks, kas atbild par ES jautājumiem

Uzvārds, vārds: Godātais  Marco Violanti
Amats socio

Kontaktinformācija

Organizācijas galvenā biroja kontaktinformācija: Cassia  275c
Vetralla (VT) 01019
ITĀLIJA
Tālruņa numurs: (+39) 068813380
Faksa numurs: (+39) 068815586
Papildu kontaktinformācija: indirizzo dell'ufficio amministrativo e contabile Piazza Marianna Benti Bulgarelli, 45 00139 Roma (Italy)

Mērķi un uzdevumi

Organizācijas mērķi un uzdevumi: La Università Popolare LUniASM - Libera Università Telematica Arti e Scienze Moderne, appartiene alla comunità scientica e culturale internazionale; non persegue fini di lucro ed è senza legami di appartenenza politica; svolge attività di ricerca, studio, didattica e formazione anche con l'utilizzo e tecnologie informatiche e telematiche a distanza, con particolare riguardo alle applicazioni di e-learning. A tale fine l'Università adotta ogni idonea iniziativa per rendere accessibile agli studenti i servizi offerti dai corsi di studio a distanza e per favorire l'inserimento dei giovani nel mercato del lavoro e lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori, in relazione alle condizioni del sistema sociale ed economico nazionale, comunitario ed internazionale.
Jūsu organizācijas norādītās interešu jomas ir:
  • valsts līmeņa
  • Eiropas līmeņa

To personu skaits, kas veic darbības, uz kurām attiecas pārredzamības reģistra izmantošanas joma

Personu skaits: 2
Papildu informācija:

Personas, kuras ir akreditētas iekļuvei Eiropas Parlamenta telpās

Akreditētu personu nav

Darbības

Svarīgākās ES iniciatīvas, ar kurām organizācija strādāja iepriekšējā gadā, veicot darbības, uz kurām attiecas pārredzamības reģistra izmantošanas joma:


nessuna

Interešu jomas elektroniskajiem brīdinājumiem par apspriešanām un rīcības plāniem

Paziņotās jomas, kuras interesē organizāciju:
  • Izglītība
  • Kultūra

Struktūra

Kopējais to dalībnieku skaits, kuri ir fiziskās personas: 60
Organizāciju dalībnieču skaits:
Organizācijas dalībnieces (Dalībnieku skaits) :
Organizācijai ir dalībnieki vai pārstāvji šādā valstī (valstīs):
  • ITĀLIJA

Papildu informācija:

Sadarbības tīkli

Informācija par organizācijas dalību vienā vai vairākās asociācijās/federācijās/konfederācijās vai, ja organizācija pieder kādam sadarbības tīklam (arī neoficiāli), informācija par šīm attiecībām.
Confederazione Nazionale delle Università Popolari Italiane - CNUPI

Finansiālie dati

Finanšu gads: 01/2013 - 12/2013
Kopējais budžets: 59 499
tostarp publiskais finansējums: 0
- no Eiropas avotiem:
- Publiskais iepirkums.
- Piešķīrumi:
- no valsts finansējuma avotiem: 0
- no vietējiem/ reģionāliem finansējuma avotiem: 0
no citiem avotiem: 59 499
- ziedojumi: 18 550
- dalībnieku iemaksas: 0
Corsi formazione privati : 40 949
Aprēķins izmaksām, kas jūsu organizācijai minētajā gadā radušās, nodarbojoties ar lobēšanu ES institūcijās.
Cita finansiāla informācija vai papildu dati, kuru organizācija sniegusi pārredzamības interesēs:

La UP-LUniASM trae il suo sostentamento dalle attività di formazione e non da finanziamenti publici e non potendo avere utili, da statuto, investe il totale nella ricerca.

Ētikas kodekss

Reģistrējoties organizācija paraksta pārredzamības reģistra rīcības kodeksu.