Navigációs útvonal

További eszközök

 • Nyomtatható változat
 • Szövegméret csökkentése
 • Szövegméret növelése
 • Kontrasztos megjelenítés
 • Alapértelmezett színséma
A nyilvántartott profilja

Christian Action Research & Education for Europe

Nyilvántartásbeli azonosító szám: 53978806567-10
Regisztráció időpontja: 2011.09.05. 14:50:53

A szervezetre vonatkozó adatok utolsó módosításának időpontja: 2014.09.10. 13:47:34
Az utolsó éves frissítés időpontja: 2014.09.10. 13:47:34


Nyilvántartott: szervezet vagy független személy

Név / szervezet neve: Christian Action Research & Education for Europe
Rövidítés: CARE for Europe
Jogi forma: international not-for-profit organisation
Honlap: http://www.careforeurope.eu

Kategóriák

Kategória: III - Nem kormányzati szervezetek
ezen belül: Nem kormányzati szervezetek, platformok, hálózatok és hasonlók

Jogilag felelős személy

Családnév, utónév: Paul Moynan
Beosztás: Director

Az uniós kapcsolatokért állandó jelleggel felelős személy

Családnév, utónév: Paul Moynan
Beosztás: Director

Elérhetőségek:

A szervezet székhelyének címe: Rue Belliard  205
Postafiók: 14
Brussels 1040
BELGIUM
Telefonszám: (+32) 27321147
Faxszám: (+32) 27321228
Az elérhetőségekre vonatkozó további információk:

Célkitűzések és küldetés

A szervezet célkiűzései és küldetése: furthering human dignity according to the Judaeo-Christian tradition in various social policy areas, including
* social, family and equal opportunity policies
* protection of women & children
* bioethics & public health issues
* media standards
A szervezet az alábbi szint(ek)en végez érdekképviseleti tevékenységet:
 • európai

Az átláthatósági nyilvántartás hatálya alá eső tevékenységekben részt vevő személyek száma

Személyek száma: 2
Kiegészítő információk:

Az Európai Parlament helyiségeibe való bejutásra akkreditált személyek

Utónév Vezetéknév Kezdő dátum Záró dátum
Marlot Hooikammer 2014.09.05. 2015.02.03.
Paul Moynan 2014.07.09. 2015.07.07.

Tevékenységek

Az átláthatósági nyilvántartás hatálya alá eső tevékenységekkel az előző évben lefedett főbb uniós kezdeményezések::


response to consultations
participation in public hearings
drafting of briefing papers for decision-makers
attending inter-group, working group and committee sessions of the European Parliament
informal meetings with MEPs and parliamentary staff

Azok a témakörök, melyek esetében e-mail értesítés küldhető a nyilvános konzultációkról és ütemtervekről;

A szervezet által megadott érdekeltségi területek:
 • Audiovizuális és médiapolitika
 • Belügyi
 • Egészségügy
 • Fejlesztés
 • Foglalkoztatás és szociális ügyek
 • Információs társadalom
 • Jogérvényesülési és alapvető jogok
 • Külkapcsolatok
 • Kultúra
 • Kutatás és technológia
 • Oktatás

A szervezet felépítése

A szervezetbe tartozó természetes személyek száma: 60 000
A szervezetbe tartozó szervezetek száma:
A szervezetbe tartozó szervezetek (tagok száma) :
A szervezet az alábbi országokban rendelkezik tagokkal, illetve képviselettel:
 • BELGIUM
 • BULGÁRIA
 • CIPRUS
 • CSEH KÖZTÁRSASÁG
 • EGYESÜLT KIRÁLYSÁG
 • FINNORSZÁG
 • FRANCIAORSZÁG
 • GÖRÖGORSZÁG
 • HOLLANDIA
 • HORVÁTORSZÁG
 • ÍRORSZÁG
 • LENGYELORSZÁG
 • LUXEMBURG
 • MAGYARORSZÁG
 • NÉMETORSZÁG
 • OLASZORSZÁG
 • PORTUGÁLIA
 • ROMÁNIA
 • SPANYOLORSZÁG
 • SVÉDORSZÁG
 • SZLOVÁKIA

 • MOLDOVA
 • NORVÉGIA
 • OROSZORSZÁG
 • SVÁJC
 • UKRAJNA
Kiegészítő információk:

Hálózatok

A szervezet tagsági viszonya valamely egyesületben, szövetségben vagy hálózatban (akár ideiglenes jelleggel is).
COATNET (Christian Organisation Against Trafficking NETwork)
STOP THE TRAFFIK
European Christian Political Foundation

Pénzügyi adatok

Pénzügyi év: 01/2013 - 12/2013
Teljes költségvetés: 182 155
ebből állami finanszírozás:
- uniós forrásból:
- Beszerzés:
- Támogatások:
- nemzeti forrásból:
- helyi/regionális forrásból:
ebből egyéb finanszírozás: 182 155
- támogatás: 159 670
- tagdíj:
interest : 322
contributions to joint activities : 22 163
A közvetlenül az uniós intézményeknél végzett lobbitevékenységhez kötődő költségek becsült összege e pénzügyi év során: < 50000  €
A szervezet által az átláthatóság biztosításához szükségesnek ítélt pénzügyi információk és egyéb adatok:


Magatartási kódex

A szervezet a regisztrálással elfogadta az átláthatósági nyilvántartás magatartási kódexét is.

A szervezet önmagára nézve kötelező érvényűnek nyilvánította az alábbi kódexet is:
Yes