Sökväg

Ytterligare verktyg

 • Utskriftsversion
 • Mindre textstorlek
 • Större textstorlek
 • Välj hög kontrast
 • Välj färg på rubrikerna
Den registrerades profil

National Non-Food Crops Centre

Id-nummer i registret: 53951055749-11
Registreringsdag: 2011-04-28 16:22:07

Uppgifterna om den här organisationen uppdaterades senast den 2014-04-01 10:11:40
Den senaste årliga uppdateringen gjordes den 2014-04-01 10:11:40


Registrerad: organisation eller egenföretagare

Namn eller företagsnamn: National Non-Food Crops Centre
Förkortning: NNFCC
Associationsform (rättslig ställning): Company Limited by Guarantee
Webbplats: http://www.nnfcc.co.uk

Sektioner

Sektion: I – Professionella konsulter/advokatbyråer/oberoende konsulter
och närmare bestämt: Professionella konsulter

Juridiskt ansvarig

Efternamn, förnamn: Jeremy Tomkinson
Befattning: Chief Executive Officer

Fast anställd med ansvar för EU-frågor

Efternamn, förnamn: David Turley
Befattning: Executive Manager

Adressuppgifter

Huvudkontorets adress och telefon: Biocentre, York Science Park Innovation Way 0
YO10 5DG York
STORBRITANNIEN
Telefon: (+44190) 4435182
Fax: (+) 
Andra adressuppgifter:

Mål och uppdrag

Organisationens mål och uppdrag: Facilitating the development and deployment of biobased fuels, energy, chemicals and materials.

Provision of independent consultancy services to government and industry to provide the technical knowledge, market awareness and evidence in support of strategic policy developments or investment in these sectors.

Monitoring of industry development and deployment in these sectors

Assuring sustainable delivery, in line with policy and regulatory requirements
De intressen som organisationen företräder är:
 • Regionala/lokala
 • Nationella
 • Europeiska
 • Globala

Antal personer som sysslar med verksamhet som faller under öppenhetsregistrets användningsområde

Antal personer: 12
Kompletterande upplysningar:

Personer med ackreditering till Europaparlamentets byggnader

Inga ackrediterade personer

Verksamhet

De viktigaste EU-initiativen som omfattades av verksamhet inom öppenhetsregistrets användningsområde under föregående år::


The NNFCC only enters into advertised open public consultations, using its sources of evidence and staff expertise to provide an independent response.

The NNFCC is a partner in EU-funded INTERREG projects and UK ERPD Projects part funded by the EU

Intresseområden för meddelanden om samråd och färdplaner

Organisationens intresseområden:
 • Energi
 • Klimatarbetet
 • Miljö

Nätverk

Uppgifter om organisationens medlemskap i en eller flera föreningar/sammanslutningar/federationer eller nätverk, även informella och uppgifter om dessa kontakter.
European Renewable Raw Materials Association (ERRMA) (NNFCC currently serves as President)

Ekonomiska uppgifter

Räkenskapsår: 04/2013 - 03/2014
Omsättning med koppling till lobbyverksamhet som har utförts för kunders räkning vid EU:s institutioner:
< 50000  €

Kunder som genererar en omsättning som är lägre än 50000 €.
 • no client

Belopp och källa för finansiering från EU-institutionerna under budgetåret n-1 för registreringen
Upphandling: 0 €
Bidrag: 40 000 €
Andra ekonomiska uppgifter eller kompletteringar som organisationen har uppgett ur öppenhetssynpunkt:

NNFCC has to date only recieved support from the EU via grant applications

Uppförandekod

Genom sin registrering har organisationen också undertecknat öppenhetsregistrets uppförandekod.