Navigatsioonitee

Lisatööriistad

 • Trükiversioon
 • Tekst väiksem
 • Tekst suurem
 • Kõrge kontrastsusega versioon
 • Valige tavaline värviversioon
Registreeritu profiil

National Non-Food Crops Centre

Tunnusnumber registris: 53951055749-11
Registreerimise kuupäev: 28.04.11 16:22:07

Selle organisatsiooni andmeid muudeti viimati 1.04.14 10:11:40
Iga-aastase ajakohastamise käigus viimati uuendatud: 1.04.14 10:11:40


Registreerija: organisatsioon või füüsilisest isikust ettevõtja

Nimi või ärinimi: National Non-Food Crops Centre
Akronüüm: NNFCC
Õiguslik vorm: Company Limited by Guarantee
Veebisait: http://www.nnfcc.co.uk

Jaod

Jagu: I – Konsultatsioonifirmad / õigusbürood / füüsilisest isikust ettevõtjatest konsultandid
Täpsemalt: Konsultatsioonifirmad

Juriidiliselt vastutav isik

Perekonnanimi, eesnimi: Jeremy Tomkinson
Ametikoht: Chief Executive Officer

ELiga suhtluse eest püsivalt vastutav isik

Perekonnanimi, eesnimi: David Turley
Ametikoht: Executive Manager

Kontaktandmed:

Organisatsiooni peakontori kontaktandmed: 0 Biocentre, York Science Park Innovation Way
YO10 5DG York
ÜHENDKUNINGRIIK
Telefoninumber: (+44190) 4435182
Faks: (+) 
Muud kontaktandmed:

Eesmärgid ja ülesanded

Organisatsiooni eesmärgid ja ülesanded: Facilitating the development and deployment of biobased fuels, energy, chemicals and materials.

Provision of independent consultancy services to government and industry to provide the technical knowledge, market awareness and evidence in support of strategic policy developments or investment in these sectors.

Monitoring of industry development and deployment in these sectors

Assuring sustainable delivery, in line with policy and regulatory requirements
Teie organisatsiooni esindatavad huvid on:
 • piirkondlikud
 • riiklikud
 • üleeuroopalised
 • ülemaailmsed

Läbipaistvusregistri kohaldamisalasse kuuluvate tegevustega seotud isikute arv

Isikute arv: 12
Lisateave:

Isikud, kellele on antud Euroopa Parlamendi hoonete sissepääsuluba

Akrediteeritud isikud puuduvad

Tegevused

ELi peamised algatused, mis hõlmasid aasta tagasi läbipaistvusregistri kohaldamisalasse kuulunud tegevusi:


The NNFCC only enters into advertised open public consultations, using its sources of evidence and staff expertise to provide an independent response.

The NNFCC is a partner in EU-funded INTERREG projects and UK ERPD Projects part funded by the EU

Huvipakkuvad konsultatsioonid ja kavad e-kirjaga teavitamiseks:

Teie organisatsiooni teatatud huvivaldkonnad:
 • Energeetika
 • Keskkond
 • Kliimaküsimused

Koostöövõrgud

Teave teie organisatsiooni kuulumisest ühte või mitmesse liitu/föderatsiooni/konföderatsiooni või mõnda koostöövõrku, isegi mitteametlikult, teave asjaomaste seoste kohta.
European Renewable Raw Materials Association (ERRMA) (NNFCC currently serves as President)

Finantsandmed

Eelarveaasta: 04/2013 - 03/2014
Organisatsiooni käive, mis on seotud klientide huvide esindamisega ELi institutsioonides:
< 50000  €

Kliendid, kelle puhul käibe suurus on väiksem kui 50000 €.
 • no client

ELi institutsioonidelt saadud vahendite hulk ja allikas finantsaastal n-1 registreerimisest
Hanked: 0 €
Toetused: 40 000 €
Muu finantsteave või täpsustus, mille organisatsioon on läbipaistvuse huvides esitanud:

NNFCC has to date only recieved support from the EU via grant applications

Käitumisjuhend

Registreerimisel allkirjastas organisatsioon läbipaistvusregistri käitumisjuhendi.