Navigācijas ceļš

Citi rīki

 • Izdrukas versija
 • Samazināt tekstu
 • Palielināt tekstu
 • Izveleties tumšu fonu
 • Izvēlieties standarta krāsu
Reģistrētās personas profils

SAKURA Initiative

Identitātes numurs Reģistrā: 53891966634-85
Reģistrācijas datums: 11.10.9 23:19:38

Informācija par šo organizāciju pēdējo reizi atjaunināta: 13.8.9 22:22:20
Pēdējās ikgadējās atjaunināšanas datums: 13.8.9 22:22:20


Reģistrētā persona: organizācija vai pašnodarbināta privātpersona

Vārds vai organizācijas nosaukums: SAKURA Initiative
Akronīms:
Juridiskais statuss: Association sans but lucratif (asbl)
Tīmekļa vietne: http://www.sakura-initiative.org

Nodaļas

Nodaļa: III - Nevalstiskās organizācijas
un precīzāk: Nevalstiskās organizācijas, platformas, tīkli u.tml.

Juridiski atbildīgā persona

Uzvārds, vārds: Godātais  Xavier Heude
Amats President

Pastāvīgs darbinieks, kas atbild par ES jautājumiem

Uzvārds, vārds: Godātais  Xavier Heude
Amats President

Kontaktinformācija

Organizācijas galvenā biroja kontaktinformācija: rue Aldringen  19
Luxembourg L-2018
LUKSEMBURGA
Tālruņa numurs: (+352) 661100289
Faksa numurs: (+) 
Papildu kontaktinformācija:

Mērķi un uzdevumi

Organizācijas mērķi un uzdevumi: Article 2 of the registered articles of association :

"L'association a pour objet la promotion, le développement et le soutien, sous toutes formes, d’activités socialement responsables au Luxembourg et à l’étranger, en rapport avec la microfinance, l’environnement, l’intégration sociale et l’emploi. L’objectif visé par l’association est notamment la lutte contre la pauvreté et la précarité par tous moyens susceptibles d’induire un résultat durable. Elle pourra poser tous actes et faire toutes opérations licites quels qu’ils soient se rattachant directement ou indirectement à la réalisation de son objet social".
Jūsu organizācijas norādītās interešu jomas ir:
 • pasaules līmeņa

To personu skaits, kas veic darbības, uz kurām attiecas pārredzamības reģistra izmantošanas joma

Personu skaits: 0
Papildu informācija:

Personas, kuras ir akreditētas iekļuvei Eiropas Parlamenta telpās

Akreditētu personu nav

Darbības

Svarīgākās ES iniciatīvas, ar kurām organizācija strādāja iepriekšējā gadā, veicot darbības, uz kurām attiecas pārredzamības reģistra izmantošanas joma:


Answer to the PUBLIC CONSULTATION on THE SOCIAL BUSINESS INITIATIVE PROMOTING SOCIAL INVESTMENT FUNDS - Sept. 2011

Interešu jomas elektroniskajiem brīdinājumiem par apspriešanām un rīcības plāniem

Paziņotās jomas, kuras interesē organizāciju:
 • Attīstība
 • Humānā palīdzība
 • Izglītība
 • Lauksaimniecība un lauku attīstība

Struktūra

Kopējais to dalībnieku skaits, kuri ir fiziskās personas: 13
Organizāciju dalībnieču skaits: 1
Organizācijas dalībnieces (Dalībnieku skaits) :
 • Aide au Vietnam (asbl) (42 Dalībnieki)
Organizācijai ir dalībnieki vai pārstāvji šādā valstī (valstīs):
 • BEĻĢIJA
 • FRANCIJA
 • LUKSEMBURGA

Papildu informācija:

Sadarbības tīkli

Informācija par organizācijas dalību vienā vai vairākās asociācijās/federācijās/konfederācijās vai, ja organizācija pieder kādam sadarbības tīklam (arī neoficiāli), informācija par šīm attiecībām.

Finansiālie dati

Finanšu gads: 01/2012 - 12/2012
Kopējais budžets: 5 270
tostarp publiskais finansējums:
- no Eiropas avotiem:
- Publiskais iepirkums.
- Piešķīrumi:
- no valsts finansējuma avotiem:
- no vietējiem/ reģionāliem finansējuma avotiem:
no citiem avotiem: 5 270
- ziedojumi: 2 310
- dalībnieku iemaksas: 2 605
Conference fees : 355
Aprēķins izmaksām, kas jūsu organizācijai minētajā gadā radušās, nodarbojoties ar lobēšanu ES institūcijās. < 50000  €
Cita finansiāla informācija vai papildu dati, kuru organizācija sniegusi pārredzamības interesēs:


Ētikas kodekss

Reģistrējoties organizācija paraksta pārredzamības reģistra rīcības kodeksu.