Cesta

Další nástroje

 • Verze pro tisk
 • Zmenšit písmo
 • Zvětšit písmo
 • Zobrazit s maximálním kontrastem
 • Zvolte barvu zobrazení
Profil zapsaného subjektu

SAKURA Initiative

Identifikační číslo v rejstříku: 53891966634-85
Datum registrace: 10.9.11 23:19:38

Informace o této organizaci byly naposledy upraveny dne 9.9.14 9:43:46
Datum poslední roční aktualizace je 9.9.14 9:43:46


Žadatel o registraci: organizace nebo osoba samostatně výdělečně činná

Jméno nebo název společnosti: SAKURA Initiative
Zkratka:
Právní forma Association sans but lucratif (asbl)
Internetové stránky: http://www.sakura-initiative.org

Oddíly

Oddíl: III – Nevládní organizace
Upřesnění: nevládní organizace, platformy a sítě a podobné subjekty

Osoba s právní odpovědností

Příjmení, jméno: pan  Xavier Heude
Funkce: President

Osoba trvale pověřená vztahy s EU

Příjmení, jméno: pan  Xavier Heude
Funkce: President

Kontaktní údaje:

Adresa sídla organizace: rue Aldringen  19
L-2018 Luxembourg
LUCEMBURSKO
Telefon: (+352) 661100289
Číslo faxu: (+) 
Další kontaktní údaje:

Cíle a úkoly

Cíle a úkoly organizace: Article 2 of the registered articles of association :

"L'association a pour objet la promotion, le développement et le soutien, sous toutes formes, d’activités socialement responsables au Luxembourg et à l’étranger, en rapport avec la microfinance, l’environnement, l’intégration sociale et l’emploi. L’objectif visé par l’association est notamment la lutte contre la pauvreté et la précarité par tous moyens susceptibles d’induire un résultat durable. Elle pourra poser tous actes et faire toutes opérations licites quels qu’ils soient se rattachant directement ou indirectement à la réalisation de son objet social".
Organizace má zájmy na úrovni/úrovních:
 • celosvětové

Počet osob, které se podílejí na činnostech spadajících do působnosti rejstříku transparentnosti

Počet osob: 0
Doplňující informace:

Osoby akreditované pro vstup do prostor Evropského parlamentu

žádné akreditované osoby

Činnosti

Hlavní iniciativy EU, kterých se v minulém roce týkaly činnosti spadající do působnosti rejstříku transparentnosti:


Answer to the PUBLIC CONSULTATION on THE SOCIAL BUSINESS INITIATIVE PROMOTING SOCIAL INVESTMENT FUNDS - Sept. 2011

Oblasti zájmu pro účely zasílání upozornění na konzultace a iniciativy Komise

Oblasti zájmů deklarované organizací:
 • Humanitární pomoc
 • Rozvoj
 • Vzdělávání

Struktura

Celkový počet členů – fyzických osob: 13
Celkový počet členských organizací: 1
Členské organizace (Počet členů) :
 • Aide au Vietnam (asbl) (42 členů)
Organizace má členy nebo je zastoupena v těchto zemích:
 • BELGIE
 • FRANCIE
 • LUCEMBURSKO

Doplňující informace:

Sítě – Networking

Informace týkající se členství organizace ve sdružení, federaci, konfederaci nebo síti, včetně subjektů ad hoc, informace o těchto vztazích.

Finanční údaje

Rok: 01/2013 - 12/2013
Celkový rozpočet: 2 216
z toho veřejné financování:
- z evropských zdrojů:
- Veřejné zakázky:
- Granty:
- ze státních zdrojů:
- z místních či regionálních zdrojů:
z toho ostatní zdroje: 2 216
- dary: 940
- členské příspěvky: 986
Conference fees : 290
Odhadované náklady přímo související s činnostmi prováděnými organizací v rámci zastupování zájmových skupin u orgánů EU v tomto období: < 50000  €
Další finanční informace nebo upřesnění týkající se transparentnosti, které poskytla organizace:


Etický kodex

V rámci registrace organizace podepsala kodex chování rejstříku transparentnosti.