Навигационна пътека

Допълнителни инструменти    Профил на регистрираното лице

SAKURA Initiative

Идентификационен номер в Регистъра: 53891966634-85
Дата на регистрация: 10/09/2011 23:19:38

Информацията за този субект е била последно изменена на: 09/09/2014 09:43:46
Последната годишна актуализация е извършена на: 09/09/2014 09:43:46

Тази регистрация е във формат, използван в предишния регистър. Тя ще премине към новия формат, когато организацията извърши следващата актуализация на своите данни.
Следваща актуализация най-късно до: 27/04/2015

    Регистрирано лице: Организация или самостоятелно заето лице

SAKURA Initiative

Association sans but lucratif (asbl)

    Раздел на регистрация

III – Неправителствени организации

Неправителствени организации, платформи и мрежи и подобни

    Координати за връзка

rue Aldringen, 19
L-2018 Luxembourg
ЛЮКСЕМБУРГ

(+352) 661100289

(+) 

    Правно отговорно лице

Господин  Xavier Heude

President

    Отговорник за отношенията с ЕС

Господин  Xavier Heude

President

    Цели и задачи

Article 2 of the registered articles of association :

"L'association a pour objet la promotion, le développement et le soutien, sous toutes formes, d’activités socialement responsables au Luxembourg et à l’étranger, en rapport avec la microfinance, l’environnement, l’intégration sociale et l’emploi. L’objectif visé par l’association est notamment la lutte contre la pauvreté et la précarité par tous moyens susceptibles d’induire un résultat durable. Elle pourra poser tous actes et faire toutes opérations licites quels qu’ils soient se rattachant directement ou indirectement à la réalisation de son objet social".

световно равнище

    Дейности

Answer to the PUBLIC CONSULTATION on THE SOCIAL BUSINESS INITIATIVE PROMOTING SOCIAL INVESTMENT FUNDS - Sept. 2011

    Брой лица, участващи в дейностите, описани по-горе

0

    Лица, получили право на достъп до сградите на Европейския парламент

Няма акредитирани лица

    Области на интерес

  • Образование
  • Развитие
  • Хуманитарна помощ

    Членство

13

Aide au Vietnam (asbl)(42)

  • БЕЛГИЯ
  • ЛЮКСЕМБУРГ
  • ФРАНЦИЯ

    Финансови данни

01/2013  -  12/2013

2 216 €

 €

 €

 €

 €

 €

2 216 €

940 €

986 €

290 €

< 50 000  €

    Кодекс за добро поведение

Регистрирайки се, организацията се е ангажирала да спазва кодекса за добро поведение на Регистъра за прозрачност.