Навигационна пътека

Допълнителни инструменти

 • Версия за печат
 • Намаляване на шрифта
 • Увеличаване на шрифта
 • Висококонтрастна версия
 • Изберете стандартен цвят
Профил на регистрираното лице

SAKURA Initiative

Идентификационен номер в Регистъра: 53891966634-85
Дата на регистрация: 11-9-10 23:19:38

Последната промяна на данните за тази организация е от 13-9-8 22:22:20
Последната годишна актуализация е извършена на 13-9-8 22:22:20


Регистрирано лице: Организация или самостоятелно заето лице

Име или търговско име: SAKURA Initiative
Инициали:
Правен статут: Association sans but lucratif (asbl)
Уебсайт: http://www.sakura-initiative.org

Раздели

Раздел: III – Неправителствени организации
и по-специално: Неправителствени организации, платформи и мрежи и подобни

Правно отговорно лице

Фамилия, име: Господин  Xavier Heude
Длъжност: President

Постоянен отговорник за отношенията с ЕС

Фамилия, име: Господин  Xavier Heude
Длъжност: President

Координати за връзка:

Адрес на седалището на организацията: rue Aldringen  19
L-2018 Luxembourg
ЛЮКСЕМБУРГ
Телефонен номер: (+352) 661100289
Факс: (+) 
Друга информация за връзка:

Цели и задачи

Цели и задачи на организацията: Article 2 of the registered articles of association :

"L'association a pour objet la promotion, le développement et le soutien, sous toutes formes, d’activités socialement responsables au Luxembourg et à l’étranger, en rapport avec la microfinance, l’environnement, l’intégration sociale et l’emploi. L’objectif visé par l’association est notamment la lutte contre la pauvreté et la précarité par tous moyens susceptibles d’induire un résultat durable. Elle pourra poser tous actes et faire toutes opérations licites quels qu’ils soient se rattachant directement ou indirectement à la réalisation de son objet social".
Интересите на организацията са на:
 • световно равнище

Брой лица, участващи в дейности, попадащи в обхвата на Регистъра за прозрачност

Брой лица: 0
Допълнителна информация:

Лица, получили право на достъп до сградите на Европейския парламент

Няма акредитирани лица

Дейности

Дейности по основни инициативи на ЕС през предходната година, попадащи в обхвата на Регистъра за прозрачност:


Answer to the PUBLIC CONSULTATION on THE SOCIAL BUSINESS INITIATIVE PROMOTING SOCIAL INVESTMENT FUNDS - Sept. 2011

Области на интерес – уведомления за консултации и пътни карти

Области на интерес, декларирани от организацията:
 • Земеделие и развитие на селските райони
 • Образование
 • Развитие
 • Хуманитарна помощ

Структура

Общ брой на членовете „физически лица“: 13
Брой на членуващите организации: 1
Членуващи организации (Брой членове) :
 • Aide au Vietnam (asbl) (42 Членове)
Организацията има членове или представители в следните страни:
 • БЕЛГИЯ
 • ЛЮКСЕМБУРГ
 • ФРАНЦИЯ

Допълнителна информация:

Контакти

Информация за асоциациите/федерациите/конфедерациите или мрежите, дори неофициални, в които членува организацията.

Финансови данни

Отчетна година: 01/2012 - 12/2012
Общ бюджет: 5 270
от който публични средства:
- от европейски източници:
- Обществени поръчки:
- Безвъзмездни средства:
- от национални източници:
- от регионални източници:
други източници: 5 270
- дарения: 2 310
- членски вноски: 2 605
Conference fees : 355
Оценка на разходите, свързани с преки дейности по представяне на интереси, извършени от организацията през тази година: < 50000  €
Друга финансова информация или уточнения, предоставени от организацията с оглед на прозрачността:


Кодекс за добро поведение

Регистрирайки се, организацията се е ангажирала да спазва кодекса за добро поведение на Регистъра за прозрачност.