Navigācijas ceļš

Citi rīki    Reģistrētās personas profils

E-Energy Market BV

Identitātes numurs Reģistrā: 5385600307-07
Reģistrācijas datums: 13/08/2008 22:32:17

Kad pēdējoreiz labota informācija par šo struktūru: 07/02/2015 16:56:00
Pēdējās ikgadējās atjaunināšanas datums: 07/02/2015 16:56:00
Nākamajai atjaunošanas reizei jābūt ne vēlāk kā: 07/02/2016

    Reģistrētā persona: organizācija vai pašnodarbināta privātpersona

E-Energy Market BV

BV

    Reģistra nodaļa

I - Profesionālie konsultāciju un juridiskie biroji, pašnodarbinātie konsultanti

Pašnodarbinātie konsultanti

    Kontaktinformācija

Klipperweg, 74
Diemen 1113 GZ
NĪDERLANDE

(+31) 652026968

    Juridiski atbildīgā persona

Godātais  Erik Groen

Directeur

    Persona, kas atbild par ES jautājumiem

Godātais  Erik Groen

Director

    Mērķi un uzdevumi

We contribute to the transition from fossil based energy to biobased energy and products.

E-Energy Market is a private initiative and we bring news, opinions and bring supply and demand together.

Eiropas līmeņa

    Īpašas darbības, uz kurām attiecas reģistra izmantošanas joma

Sustainability and RED


 

not applicable

    Cik personu iesaistītas augstāk redzamajā ailē aprakstītajās darbībās

25%: 1

1

0,2

    Personas, kuras ir akreditētas iekļuvei Eiropas Parlamenta telpās

Akreditētu personu nav

    Interešu jomas

  • Enerģētika
  • Klimata pārmaiņu iegrožošana
  • Vide

    Dalība organizācijās

    Finansiālie dati

01/2014  -  07/2014

< 9 999  

0 €

  • none

Pēdējā noslēgtajā finanšu gadā finansējums no ES iestādēm nav saņemts.

E-Energy Market contributes to topics that are within her scope of the replacement of a fossil based economy to a bio based economy.

    Ētikas kodekss

Reģistrējoties organizācija paraksta pārredzamības reģistra rīcības kodeksu.