Naršymo kelias

Papildomos priemonės    Užsiregistravusiojo profilis

E-Energy Market BV

Identifikavimo numeris Registre: 5385600307-07
Registracijos data: 13/08/2008 22:32:17

Informacija apie šį subjektą paskutinį kartą pakeista: 07/02/2015 16:56:00
Paskutinio kasmetinio atnaujinimo data: 07/02/2015 16:56:00
Kitas atnaujinimas turi būti atliktas ne vėliau kaip: 07/02/2016

    Užsiregistravusi organizacija arba savarankiškai dirbantis asmuo

E-Energy Market BV

BV

    Registracijos kategorija

I - Profesionalų konsultacijų kontoros, advokatų kontoros, savarankiškai dirbantys konsultantai

Savarankiškai dirbantys konsultantai

    Kontaktinė informacija

Klipperweg, 74
1113 GZ Diemen
NYDERLANDAI

(+31) 652026968

    Teisiškai atsakingas asmuo

Erik Groen

Directeur

    Už ES ryšius atsakingas asmuo

Erik Groen

Director

    Tikslai ir uždaviniai

We contribute to the transition from fossil based energy to biobased energy and products.

E-Energy Market is a private initiative and we bring news, opinions and bring supply and demand together.

Europos

    Konkreti į registrą įtraukta veikla

Sustainability and RED


 

Non

Non

Non

Non

Non

not applicable

    Pirmiau aprašytoje veikloje dalyvaujančių asmenų skaičius

25%: 1

1

0,2

    Asmenys, kuriems suteiktas leidimas patekti į Europos Parlamento patalpas

Akredituotų asmenų nėra

    Interesų sritys

  • Aplinka
  • Energetika
  • Klimato politika

    Nariai ir priklausymas organizacijoms

    Finansiniai duomenys

01/2014  -  07/2014

< 9 999 €

0 €

  • none

Per paskutinius pasibaigusius finansinius metus lėšų iš ES institucijų negauta.

E-Energy Market contributes to topics that are within her scope of the replacement of a fossil based economy to a bio based economy.

    Elgesio kodeksas

Užsiregistruodama organizacija pasirašė Skaidrumo registro elgesio kodeksą.