Navigointipolku

Lisätyökalut

  • Tulostettava versio
  • Pienennä tekstiä
  • Suurenna tekstiä
  • Valitse suurikontrastinen versio
  • Palauta sivun alkuperäiset värit
Rekisteröityneen profiili

E-Energy Market BV

Tunnistenumero rekisterissä: 5385600307-07
Rekisteröintipäivä: 13.8.2008 22:32:17

Organisaation tietoja muutettiin viimeksi 18.7.2014 18:31:13
Edellinen vuotuinen päivitys: 18.7.2014 18:31:13


Rekisteröitynyt: Organisaatio tai itsenäinen ammatinharjoittaja

Nimi tai toiminimi: E-Energy Market BV
Lyhenne:
Organisaation oikeudellinen muoto: BV
Internet-osoite: http://www.E-EnergyMarket.com

Ryhmät

Ryhmä: II – Yritysten omat edunvalvontayksiköt ja ammatilliset ryhmittymät/järjestöt
tarkemmin: Yritykset ja ryhmät

Oikeudellisessa vastuussa oleva henkilö

Sukunimi, etunimi: Erik Groen
Tehtävä organisaatiossa: Directeur

EU-suhteista pysyvästi vastaava henkilö

Sukunimi, etunimi: Erik Groen
Tehtävä organisaatiossa: Director

Yhteystiedot:

Organisaation päätoimipaikan yhteystiedot: Klipperweg  74
1113 GZ Diemen
ALANKOMAAT
Puhelinnumero: (+31) 652026968
Faksinumero: (+) 
Muita yhteystietoja: E-Energy Market is a portal for bioenergy and biobased products. We offer a variety of services like publishing news and press releases, vacancies, an up to date agenda of Forthcoming Events, a bookstore, market reports and much more.

If you have articles to publish, please register and you can publish news and opinions for the bioenergy industry.

Tavoitteet ja tehtävät

Organisaation tavoitteet ja tehtävät: We bring supply and demand for bioenergy together and contribute herewith to the transition from fossil based energy to biobased energy and products.

E-Energy Market is a private initiative and we bring supply and demand together.
Organisaation edustamat intressit ovat:
  • euroopanlaajuisia

Rekisterin piiriin kuuluvaan toimintaan osallistuvien henkilöiden (jäsenet, henkilöstö jne.) lukumäärä

Henkilöiden määrä 4
Lisätietoja

Akkreditoidut henkilöt, joilla on kulkulupa Euroopan parlamentin tiloihin

Ei akkreditoituja henkilöitä

Toimet

Tärkeimmät avoimuusrekisterin soveltamisalaan kuuluvia toimintoja koskevat EU-aloitteet edeltäneeltä vuodelta:


not applicable

Intressitoimialat julkisten kuulemisten ja toteutussuunnitelmien sähköposti-ilmoituksia varten:

Organisaation ilmoittamat aihealat ovat:
  • Energia
  • Ympäristö

Verkostot

Tiedot siitä, kuuluuko organisaatio yhteen tai useampaan yhdistykseen/järjestöön/liittoon tai verkostoon vaikka vain epävirallisesti.

Rahoitustiedot

Tilikausi: 01/2014 - 07/2014
Arvio organisaation EU:n toimielimissä harjoittamaan suoraan edunvalvontaan liittyvistä kustannuksista tämän tilikauden aikana: < 50000  €
EU:n toimielimiltä saadun rahoituksen määrä ja lähde rekisteröintiä edeltäneeltä varainhoitovuodelta (n – 1)
Hankinnat: 0 €
Avustukset: 0 €
Lisätietoa rahoituksesta tai muita avoimuuden kannalta tärkeitä tarkennuksia:

E-Energy Market contributes to topics that are within her scope of the replacement of a fossil based economy to a bio based economy.

Rekisterin säännöt

Ilmoittautumalla rekisteriin organisaatio on hyväksynyt avoimuusrekisterin hyvän edunvalvontatavan.