Navigointipolku

Lisätyökalut    Rekisteröityneen profiili

E-Energy Market BV

Tunnistenumero rekisterissä: 5385600307-07
Rekisteröintipäivä: 13/08/2008 22:32:17

Tietoja päivitetty viimeksi: 07/02/2015 16:56:00
Edellinen vuotuinen päivitys: 07/02/2015 16:56:00
Päivitettävä viimeistään: 07/02/2016

    Rekisteröitynyt: Organisaatio tai itsenäinen ammatinharjoittaja

E-Energy Market BV

BV

    Ryhmä rekisterissä

I - Konsultti- ja lakiasiaintoimistot ja itsenäisinä ammatinharjoittajina toimivat konsultit

Itsenäisenä ammatinharjoittajana toimivat konsultit

    Yhteystiedot

Klipperweg, 74
1113 GZ Diemen
ALANKOMAAT

(+31) 652026968

    Oikeudellisessa vastuussa oleva henkilö

Erik Groen

Directeur

    EU-suhteista vastaava henkilö

Erik Groen

Director

    Tavoitteet ja tehtävät

We contribute to the transition from fossil based energy to biobased energy and products.

E-Energy Market is a private initiative and we bring news, opinions and bring supply and demand together.

euroopanlaajuisia

    A. Rekisterin kattamat toiminnot

Sustainability and RED


 

En

En

En

En

En

not applicable

    Edellisessä kohdassa mainittuihin toimintoihin osallistuvien henkilöiden määrä

25%: 1

1

0,2

    Akkreditoidut henkilöt, joilla on kulkulupa Euroopan parlamentin tiloihin

Ei akkreditoituja henkilöitä

    Intressialueet

  • Energia
  • Ilmastotoimet
  • Ympäristö

    Jäsenet ja jäsenyydet

    Rahoitustiedot

01/2014  -  07/2014

< 9 999 €

0 €

  • none

Organisaatio ei saanut rahoitusta EU:n toimielimiltä viimeisimmän päättyneen tilikauden aikana.

E-Energy Market contributes to topics that are within her scope of the replacement of a fossil based economy to a bio based economy.

    Rekisterin säännöt

Ilmoittautumalla rekisteriin organisaatio on hyväksynyt avoimuusrekisterin hyvän edunvalvontatavan.