Navigatsioonitee

Lisatööriistad

  • Trükiversioon
  • Tekst väiksem
  • Tekst suurem
  • Kõrge kontrastsusega versioon
  • Valige tavaline värviversioon
Registreeritu profiil

E-Energy Market BV

Tunnusnumber registris: 5385600307-07
Registreerimise kuupäev: 13.08.08 22:32:17

Selle organisatsiooni andmeid muudeti viimati 18.07.14 18:31:13
Iga-aastase ajakohastamise käigus viimati uuendatud: 18.07.14 18:31:13


Registreerija: organisatsioon või füüsilisest isikust ettevõtja

Nimi või ärinimi: E-Energy Market BV
Akronüüm:
Õiguslik vorm: BV
Veebisait: http://www.E-EnergyMarket.com

Jaod

Jagu: II - Asutusesisesed lobiüksused ja äri-/kutseliidud
Täpsemalt: Äriühingud ja kontsernid

Juriidiliselt vastutav isik

Perekonnanimi, eesnimi: Erik Groen
Ametikoht: Directeur

ELiga suhtluse eest püsivalt vastutav isik

Perekonnanimi, eesnimi: Erik Groen
Ametikoht: Director

Kontaktandmed:

Organisatsiooni peakontori kontaktandmed: 74 Klipperweg 
1113 GZ Diemen
MADALMAAD
Telefoninumber: (+31) 652026968
Faks: (+) 
Muud kontaktandmed: E-Energy Market is a portal for bioenergy and biobased products. We offer a variety of services like publishing news and press releases, vacancies, an up to date agenda of Forthcoming Events, a bookstore, market reports and much more.

If you have articles to publish, please register and you can publish news and opinions for the bioenergy industry.

Eesmärgid ja ülesanded

Organisatsiooni eesmärgid ja ülesanded: We bring supply and demand for bioenergy together and contribute herewith to the transition from fossil based energy to biobased energy and products.

E-Energy Market is a private initiative and we bring supply and demand together.
Teie organisatsiooni huvid on järgmised:
  • üleeuroopalised

Läbipaistvusregistri kohaldamisalasse kuuluvate tegevustega seotud isikute arv

Isikute arv: 4
Lisateave:

Isikud, kellele on antud Euroopa Parlamendi hoonete sissepääsuluba

Akrediteeritud isikud puuduvad

Tegevused

ELi peamised algatused, mis hõlmasid aasta tagasi läbipaistvusregistri kohaldamisalasse kuulunud tegevusi:


not applicable

Huvipakkuvad konsultatsioonid ja kavad e-kirjaga teavitamiseks:

Teie organisatsiooni teatatud huvivaldkonnad:
  • Energeetika
  • Keskkond

Koostöövõrgud

Teave teie organisatsiooni kuulumisest ühte või mitmesse liitu/föderatsiooni/konföderatsiooni või mõnda koostöövõrku, isegi mitteametlikult, teave asjaomaste seoste kohta.

Finantsandmed

Eelarveaasta: 01/2014 - 07/2014
Hinnangulised kulud, mis on otseselt seotud lobitööga ELi institutsioonides sellel aastal: < 50000  €
ELi institutsioonidelt saadud vahendite hulk ja allikas finantsaastal n-1 registreerimisest
Hanked: 0 €
Toetused: 0 €
Muu finantsteave või täpsustus, mille organisatsioon on läbipaistvuse huvides esitanud:

E-Energy Market contributes to topics that are within her scope of the replacement of a fossil based economy to a bio based economy.

Käitumisjuhend

Registreerimisel allkirjastas organisatsioon läbipaistvusregistri käitumisjuhendi.