Navigatsioonitee

Lisatööriistad    Registreeritu profiil

E-Energy Market BV

Tunnusnumber registris: 5385600307-07
Registreerimise kuupäev: 13/08/2008 22:32:17

Selle üksuse andmeid muudeti viimati: 07/02/2015 16:56:00
Iga-aastase ajakohastamise käigus viimati uuendatud: 07/02/2015 16:56:00
Järgmine ajakohastamine tuleb teha hiljemalt: 07/02/2016

    Registreerija: organisatsioon või füüsilisest isikust ettevõtja

E-Energy Market BV

BV

    Jagu registris

I - Konsultatsioonifirmad / õigusbürood / füüsilisest isikust ettevõtjatest konsultandid

Füüsilisest isikust ettevõtjatest konsultandid

    Kontaktandmed

Klipperweg, 74
1113 GZ Diemen
MADALMAAD

(+31) 652026968

    Juriidiliselt vastutav isik

Erik Groen

Directeur

    ELi asjade eest vastutav isik

Erik Groen

Director

    Eesmärgid ja ülesanded

We contribute to the transition from fossil based energy to biobased energy and products.

E-Energy Market is a private initiative and we bring news, opinions and bring supply and demand together.

üleeuroopalised

    Registri kohaldamisalasse kuuluv tegevus

Sustainability and RED


 

Ei

Ei

Ei

Ei

Ei

not applicable

    Ülalolevas lahtris kirjeldatud tegevusega seotud isikute arv

25%: 1

1

0,2

    Isikud, kellele on antud Euroopa Parlamendi hoonete sissepääsuluba

Akrediteeritud isikud puuduvad

    Huvivaldkonnad

  • Energeetika
  • Keskkond
  • Kliimaküsimused

    Liikmed ja liikmesus

    Finantsandmed

01/2014  -  07/2014

< 9 999 €

0 €

  • none

Ei ole saanud rahalisi vahendeid ELi institutsioonidelt viimase lõpetatud eelarveaasta jooksul.

E-Energy Market contributes to topics that are within her scope of the replacement of a fossil based economy to a bio based economy.

    Käitumisjuhend

Registreerimisel allkirjastas organisatsioon läbipaistvusregistri käitumisjuhendi.