Navigációs útvonal

További eszközök

 • Nyomtatható változat
 • Szövegméret csökkentése
 • Szövegméret növelése
 • Kontrasztos megjelenítés
 • Alapértelmezett színséma
A nyilvántartott profilja

OLD'UP

Nyilvántartásbeli azonosító szám: 53704972068-20
Regisztráció időpontja: 2009.07.27. 17:00:38

A szervezetre vonatkozó adatok utolsó módosításának időpontja: 2014.08.14. 20:16:53
Az utolsó éves frissítés időpontja: 2014.08.14. 20:16:53


Nyilvántartott: szervezet vagy független személy

Név / szervezet neve: OLD'UP
Rövidítés:
Jogi forma: Association française Loi 1901
Honlap: http://www.old-up.eu

Kategóriák

Kategória: II - Intézményen belüli lobbisták és szakszervezetek/szakmai szervezetek
ezen belül: Vállalatok és vállalatcsoportok

Jogilag felelős személy

Családnév, utónév: Maurice Tubiana
Beosztás: Président

Az uniós kapcsolatokért állandó jelleggel felelős személy

Családnév, utónév: Anne-Marie DUMONT
Beosztás: Chargée des projets FSE et UE

Elérhetőségek:

A szervezet székhelyének címe: Quai Voltaire  23
PARIS 75007
FRANCIAORSZÁG
Telefonszám: (+00 33) 6 03 21 39 80
Faxszám: (+) 
Az elérhetőségekre vonatkozó további információk: Le réseau européen s'étoffe = grande joie

Célkitűzések és küldetés

A szervezet célkiűzései és küldetése: Les membres de l'Association sont des personnes de la deuxième étape de la retraite qui couvre le temps de vie entre les jeunes "seniors" et les personnes âgées en perte d'autonomie. Nous appelons ce groupe les OLD'UP - Plus si jeunes mais pas si vieux. Nous avons pris conscience des apports et des besoins spécifiques de ce groupe des 75 à 90 ans.
Les objectifs sont :
- l'établissement de liens durables entre les trois groupes dits âgés et, plus largement, entre les générations et les différentes étapes de la vie
- la création et la promotion, avec les personnes elles-mêmes, d'une dynamique d'utilité citoyenne, culturelle et sociale.
A szervezet az alábbi szint(ek)en végez érdekképviseleti tevékenységet:
 • országos
 • európai

Az átláthatósági nyilvántartás hatálya alá eső tevékenységekben részt vevő személyek száma

Személyek száma: 320
Kiegészítő információk: Le nombre de bénévoles et de membres actifs est croissant depuis l'année européenne 2012 "Vieillissement actif et relations intergénérationnelles". Leur investissement dans de nombreux ateliers est source d'enrichissement.

Az Európai Parlament helyiségeibe való bejutásra akkreditált személyek

Nincs akkreditált személy

Tevékenységek

Az átláthatósági nyilvántartás hatálya alá eső tevékenységekkel az előző évben lefedett főbb uniós kezdeményezések::


Alerte des pouvoirs publics pour faire apparaître l'identité spécifique de ce groupe des personnes âgées mais autonomes et actives.
Faire reconnaître l'utilité sociale des OLD'UP en préconisant la collaboration avec les autres générations et la participation des Aînés dans les instances locales.
Information sur les besoins spécifiques de ce groupe pour éviter que les mini handicaps ne les écartent pas de cette participation active : réclamer, par exemple, un accès facilité aux bâtiments publics par plans inclinés, par rampes d'escalier.
Nous avons répondu à la consultation sur la possibilité de désigner 2012 comme l'année européenne du vieillissement actif et de la solidarité intergénérationnelle = V.A.S.I.
Nous avons participé activement au Collectif VASI = Vas'y !

Azok a témakörök, melyek esetében e-mail értesítés küldhető a nyilvános konzultációkról és ütemtervekről;

A szervezet által megadott érdekeltségi területek:
 • Fejlesztés
 • Foglalkoztatás és szociális ügyek
 • Ifjúságpolitika
 • Információs társadalom
 • Jogérvényesülési és alapvető jogok
 • Kultúra
 • Transzeurópai hálózatok

Hálózatok

A szervezet tagsági viszonya valamely egyesületben, szövetségben vagy hálózatban (akár ideiglenes jelleggel is).
L'Association, créée en 2008, est "jeune".
La création de liens entre des partenaires européens se réalise pleinement depuis les travaux communs pour l'Année européenne 2012.
Les liens les plus actifs sont en Slovénie, en Italie et en Belgique.
Les relations sont étroites avec la Plateforme AGE présente également dans ce registre.

Pénzügyi adatok

Pénzügyi év: 01/2013 - 12/2013
A közvetlenül az uniós intézményeknél végzett lobbitevékenységhez kötődő költségek becsült összege e pénzügyi év során: >= 600000  € és < 700000  €
A regisztrálást megelőző évben az uniós intézményeitől kapott finanszírozás összege és forrása
Beszerzés: 0 €
Támogatások: 0 €
A szervezet által az átláthatóság biztosításához szükségesnek ítélt pénzügyi információk és egyéb adatok:


Magatartási kódex

A szervezet a regisztrálással elfogadta az átláthatósági nyilvántartás magatartási kódexét is.