Navigačný riadok

Ďalšie nástroje    Profil zaregistrovaného subjektu

CZECH PACKAGING ASSOCIATION SYBA

Identifikačné číslo v Registri: 53692589144-63
Dátum registrácie: 16/07/2012 18:13:59

Dátum poslednej aktualizácie informácií o subjekte: 06/02/2015 14:22:13
Dátum poslednej ročnej aktualizácie: 06/02/2015 14:22:13
Termín ďalšej aktualizácie - najneskôr dňa: 06/02/2016

    Registrujúci sa: organizácia alebo samostatne zárobkovo činná osoba

CZECH PACKAGING ASSOCIATION SYBA

SYBA

association

    Oddiel registrácie

II - Interní lobisti a obchodné/podnikové/profesijné združenia

Obchodné a podnikové združenia

    Kontaktné údaje

Lipova, 15
120 00 Prague
ČESKÁ REPUBLIKA

(+420) 224919529

    Osoba s právnou zodpovednosťou

pán  Vladimir Volek

Managing Director

    Osoba zodpovedná za záležitosti EÚ

pán  Vladimir Volek

Managing Director

    Ciele a poslanie

Zajištění fungování volného trhu s akcentem na budování jednotného trhu a dodržování právních předpisů při jejich efektivním vymáhání pro všechny subjekty. Zjednodušení právních regulací.

celoštátnej

    Osobitné činnosti, ktoré patria do pôsobnosti registra

ochrana proti padělkům

Manuál SVP obalů prop potraviny


 

Nie

Nie

Nie

Nie

Nie

novela tabákové směrnice
obalová environmentální legislativa
EUTR

    Počet osôb zapojených do činností uvedených vyššie v texte

50%: 2  

2

1

    Osoby s akreditáciou na vstup do priestorov Európskeho parlamentu

Neakreditované osoby

    Oblasti záujmu

  • Bezpečnosť potravín
  • Hospodárske a finančné záležitosti
  • Životné prostredie

    Členstvo a príslušnosť k organizácii

World Packaging Organisation
European Packaging Institutes Consortium

    Finančné údaje

01/2011  -  12/2011

300 €

Počas posledného uzavretého finančného roku sme nezískali nijaké financovanie od inštitúcií EÚ.

    Kódex správania

Subjekt registráciou súhlasil s kódexom správania registra transparentnosti.