Navigačný riadok

Ďalšie nástroje

  • Verzia na tlač
  • Zmenšiť písmo
  • Zväčšiť písmo
  • Zobraziť s maximálnym kontrastom
  • Štandardný vzhľad stránky
Profil zaregistrovaného subjektu

CZECH PACKAGING ASSOCIATION SYBA

Identifikačné číslo v Registri: 53692589144-63
Dátum registrácie: 16.7.2012 18:13:59

Informácie o tejto organizácii boli naposledy zmenené 7.7.2014 13:42:13
Dátum poslednej ročnej aktualizácie: 7.7.2014 13:42:13


Registrujúci sa: organizácia alebo samostatne zárobkovo činná osoba

Meno zamestnávateľa alebo názov organizácie: CZECH PACKAGING ASSOCIATION SYBA
Skratka: SYBA
Právna forma: association
Internetová stránka: http://www.syba.cz

Oddiely

Oddiel: II –Firemní („In-house“) lobisti a obchodné / profesijné združenia
Podrobnejšie informácie: Obchodné, podnikové a profesijné združenia

Osoba s právnou zodpovednosťou

Priezvisko, meno: pán  Vladimir Volek
Funkcia: Managing Director

Osoba zodpovedná za záležitosti EÚ

Priezvisko, meno: pán  Vladimir Volek
Funkcia: Managing Director

Kontaktné údaje:

Údaje o sídle organizácie: Lipova  15
120 00 Prague
ČESKÁ REPUBLIKA
Telefónne číslo: (+420) 224919529
Fax: (+) 
Ďalšie kontaktné údaje: The SYBA represents interest of the Czech packaging industry.

Ciele a poslanie

Ciele a poslanie organizácie: Zajištění fungování volného trhu s akcentem na budování jednotného trhu a dodržování právních předpisů při jejich efektivním vymáhání pro všechny subjekty. Zjednodušení právních regulací.
Záujmové skupiny zastupované organizáciou pôsobia na úrovni:
  • vnútroštátnej (regionálnej, miestnej)

Počet osôb zapojených do činností spadajúcich do rozsahu pôsobnosti registra transparentnosti

Počet osôb: 3
Doplňujúce údaje:

Osoby s akreditáciou na vstup do priestorov Európskeho parlamentu

Neakreditované osoby

Činnosti

Hlavné iniciatívy EÚ, na ktoré ste sa v predchádzajúcom roku zamerali v rámci činností spadajúcich do rozsahu pôsobnosti registra transparentnosti:


novela tabákové směrnice
obalová environmentální legislativa
EUTR

Oblasti záujmu pre e-mailové upozornenia na konzultácie a plány realizácie;

Oblasti záujmu organizácie:
  • Bezpečnosť potravín
  • Hospodárske a finančné záležitosti
  • Životné prostredie

Vytváranie kontaktných sietí

Informácie o príslušnosti organizácie k jednej alebo viacerým združeniam /federáciám /konfederáciám vrátane príslušnosti ad hoc.
World Packaging Organisation
European Packaging Institutes Consortium

Finančné údaje

Účtovný rok: 01/2011 - 12/2011
Odhad nákladov priamo spojených s činnosťami zastupovania, ktoré organizácia vykonáva v európskych inštitúciách: 300 €
Objem a zdroje financovania prijatého od inštitúcií EÚ za posledný uzavretý rozpočtový rok k dátumu registrácie (alebo jej obnovenia)
Verejné obstarávanie: 0 €
Granty: 0 €
Ďalšie finančné informácie a dodatočné údaje, ktoré organizácia poskytuje na účely transparentnosti.


Kódex správania

Subjekt registráciou súhlasil s kódexom správania registra transparentnosti.