Ścieżka nawigacji

Inne narzędzia

  • Wersja do druku
  • Zmniejsz tekst
  • Powiększ tekst
  • Włącz duży kontrast
  • Wybierz wersję standardową
Profil zarejestrowanego podmiotu

CZECH PACKAGING ASSOCIATION SYBA

Numer identyfikacyjny w rejestrze 53692589144-63
Data rejestracji: 12-07-16 18:13:59

Ostatniej zmiany informacji na temat tej organizacji dokonano 14-07-07 13:42:13
Data ostatniej corocznej aktualizacji: 14-07-07 13:42:13


Zarejestrowany podmiot: organizacja lub osoba samozatrudniona

Imię i nazwisko lub nazwa firmy: CZECH PACKAGING ASSOCIATION SYBA
Nazwa skrócona: SYBA
Status prawny: association
Strona internetowa: http://www.syba.cz

Sekcje

Sekcja: II - Lobbyści zatrudnieni w przedsiębiorstwach i stowarzyszenia handlowe/branżowe
A dokładniej: Stowarzyszenia branżowe, przemysłowe i zawodowe

Osoba prawnie odpowiedzialna

Nazwisko, imię: Pan  Vladimir Volek
Pełniona funkcja: Managing Director

Stała osoba odpowiedzialna za relacje z UE

Nazwisko, imię: Pan  Vladimir Volek
Pełniona funkcja: Managing Director

Dane kontaktowe:

Dane dotyczące siedziby organizacji: Lipova  15
120 00 Prague
CZECHY (REPUBLIKA CZESKA)
Numer telefonu: (+420) 224919529
Numer faksu: (+) 
Inne dane kontaktowe: The SYBA represents interest of the Czech packaging industry.

Cele i zakres obowiązków

Cele i zakres działalności organizacji: Zajištění fungování volného trhu s akcentem na budování jednotného trhu a dodržování právních předpisů při jejich efektivním vymáhání pro všechny subjekty. Zjednodušení právních regulací.
Interesy, które reprezentuje organizacja sytuują się na szczeblu:
  • niższym niż krajowy

Liczba osób zaangażowanych w działalność objętą zakresem Rejestru służącego przejrzystości

Liczba osób: 3
Informacje uzupełniające:

Osoby posiadające akredytację Parlamentu Europejskiego (prawo wstępu do budynków PE)

Brak osób akredytowanych

Działalność

Główne inicjatywy UE, których w poprzednim roku dotyczyły działania objęte zakresem Rejestru służącego przejrzystości:


novela tabákové směrnice
obalová environmentální legislativa
EUTR

Dziedziny, jakich dotyczą powiadomienia o konsultacjach i planach działania

Dziedziny, co do których organizacja wyraziła zainteresowanie:
  • bezpieczeństwo żywności
  • sprawy gospodarcze i finansowe
  • środowisko

Powiązania − networking

Informacje na temat przynależności organizacji do stowarzyszeń/federacji/konfederacji oraz na temat tego, czy organizacja należy do sieci, również typu ad hoc
World Packaging Organisation
European Packaging Institutes Consortium

Dane finansowe:

Rok obrotowy: 01/2011 - 12/2011
Szacunkowe koszty bezpośrednich działań lobbingowych prowadzonych przez organizację przy instytucjach europejskich w danym roku: 300 €
Wysokość i źródło finansowania uzyskanego od instytucji UE w roku budżetowym poprzedzającym rejestrację (n-1)
Zamówienia: 0 €
Dotacje: 0 €
Inne informacje finansowe lub dodatkowe wyjaśnienia przydatne z punktu widzenia przejrzystości:


Kodeks postępowania

Poprzez rejestrację organizacja przystąpiła do kodeksu postępowania w ramach rejestru służącego przejrzystości.