Ścieżka nawigacji

Inne narzędzia    Profil zarejestrowanego podmiotu

CZECH AND SLOVAK PACKAGING ASSOCIATION SYBA

Numer identyfikacyjny w rejestrze: 53692589144-63
Data rejestracji: 16/07/2012 18:13:59

Informacje o tym podmiocie ostatnio zmieniono w dniu: 10/07/2015 08:08:57
Data ostatniej corocznej aktualizacji: 10/07/2015 08:08:57
Data następnej aktualizacji najpóźniej: 10/07/2016

    Zarejestrowany podmiot: organizacja lub osoba samozatrudniona

CZECH AND SLOVAK PACKAGING ASSOCIATION SYBA

SYBA

association

    Kategoria rejestracji

II - Zatrudnieni lobbyści oraz stowarzyszenia branżowe/przemysłowe/zawodowe

Stowarzyszenia branżowe i przemysłowe

    Dane kontaktowe

Lipova, 15
120 00 Prague
CZECHY (REPUBLIKA CZESKA)

(+420) 224919529

    Osoba prawnie odpowiedzialna

Pan  Vladimir Volek

Managing Director

    Osoba odpowiedzialna za stosunki z UE

Pan  Vladimir Volek

Managing Director

    Cele i zakres obowiązków

Zajištění fungování volného trhu s akcentem na budování jednotného trhu a dodržování právních předpisů při jejich efektivním vymáhání pro všechny subjekty. Zjednodušení právních regulací.

krajowym

    Poszczególne rodzaje działalności podlegające wpisowi do rejestru

ochrana proti padělkům

Manuál SVP obalů prop potraviny


 

Nie

Nie

Nie

Nie

Nie

novela tabákové směrnice
obalová environmentální legislativa
EUTR

    Liczba osób zaangażowanych w działalność opisaną w polu powyżej

50%: 2  

2

1

    Osoby posiadające akredytację Parlamentu Europejskiego (prawo wstępu do budynków PE)

Brak osób akredytowanych

    Obszary zainteresowania

  • bezpieczeństwo żywności
  • sprawy gospodarcze i finansowe
  • środowisko

    Członkostwo i przynależność do organizacji

http://syba.cz/clenove_syby

World Packaging Organisation
European Packaging Institutes Consortium

    Dane finansowe:

01/2014  -  12/2014

300 €

Nie uzyskiwano środków finansowych od instytucji UE w ostatnim zamkniętym roku obrotowym.

    Kodeks postępowania

Poprzez rejestrację organizacja przystąpiła do kodeksu postępowania w ramach rejestru służącego przejrzystości.