Cesta

Další nástroje

  • Verze pro tisk
  • Zmenšit písmo
  • Zvětšit písmo
  • Zobrazit s maximálním kontrastem
  • Zvolte barvu zobrazení
Profil zapsaného subjektu

CZECH PACKAGING ASSOCIATION SYBA

Identifikační číslo v rejstříku: 53692589144-63
Datum registrace: 16.7.12 18:13:59

Informace o této organizaci byly naposledy upraveny dne 19.6.13 10:38:47
Datum poslední roční aktualizace je 19.6.13 10:38:47


Žadatel o registraci: organizace nebo osoba samostatně výdělečně činná

Jméno nebo název společnosti: CZECH PACKAGING ASSOCIATION SYBA
Zkratka: SYBA
Právní forma association
Internetové stránky: http://www.syba.cz

Oddíly

Oddíl: II – „In-house“ lobbisté, obchodní/profesní sdružení
Upřesnění: obchodní, podniková a profesní sdružení

Osoba s právní odpovědností

Příjmení, jméno: pan  Vladimir Volek
Funkce: Managing Director

Osoba trvale pověřená vztahy s EU

Příjmení, jméno: pan  Vladimir Volek
Funkce: Managing Director

Kontaktní údaje:

Adresa sídla organizace: Lipova  15
120 00 Prague
ČESKÁ REPUBLIKA
Telefon: (+420) 224919529
Číslo faxu: (+) 
Další kontaktní údaje: The SYBA represents interest of the Czech packaging industry.

Cíle a úkoly

Cíle a úkoly organizace: Zajištění fungování volného trhu s akcentem na budování jednotného trhu a dodržování právních předpisů při jejich efektivním vymáhání pro všechny subjekty. Zjednodušení právních regulací.
Organizace má zájmy na úrovni/úrovních:
  • místní či regionální

Počet osob, které se podílejí na činnostech spadajících do působnosti rejstříku transparentnosti

Počet osob: 2
Doplňující informace:

Osoby akreditované pro vstup do prostor Evropského parlamentu

žádné akreditované osoby

Činnosti

Hlavní iniciativy EU, kterých se v minulém roce týkaly činnosti spadající do působnosti rejstříku transparentnosti:


novela tabákové směrnice
obalová environmentální legislativa
EUTR

Oblasti zájmu pro účely zasílání upozornění na konzultace a iniciativy Komise

Oblasti zájmů deklarované organizací:
  • Bezpečnost potravin
  • Hospodářské a finanční věci
  • Životní prostředí

Sítě – Networking

Informace týkající se členství organizace ve sdružení, federaci, konfederaci nebo síti, včetně subjektů ad hoc, informace o těchto vztazích.
World Packaging Organisation
European Packaging Institutes Consortium

Finanční údaje

Rok: 01/2011 - 12/2011
Odhadované náklady přímo související s činnostmi prováděnými organizací v rámci zastupování zájmových skupin u orgánů EU v tomto období: 300 €
Výše a zdroj finančních prostředků získaných od orgánů EU v účetním období n-1 před registrací
Veřejné zakázky: 0 €
Granty: 0 €
Další finanční informace nebo upřesnění týkající se transparentnosti, které poskytla organizace:


Etický kodex

V rámci registrace organizace podepsala kodex chování rejstříku transparentnosti.