Cesta

Další nástroje    Profil zapsaného subjektu

CZECH PACKAGING ASSOCIATION SYBA

Identifikační číslo v rejstříku: 53692589144-63
Datum registrace: 16/07/2012 18:13:59

Informace o tomto subjektu byly naposledy změněny dne: 06/02/2015 14:22:13
Datum poslední roční aktualizace je: 06/02/2015 14:22:13
Příští aktualizace musí být provedena nejpozději: 06/02/2016

    Žadatel o registraci: organizace nebo osoba samostatně výdělečně činná

CZECH PACKAGING ASSOCIATION SYBA

SYBA

association

    Oddíl Registrace

II - interní lobbisté a obchodní/podniková/profesní sdružení

obchodní a podniková sdružení

    Kontaktní údaje

Lipova, 15
120 00 Prague
ČESKÁ REPUBLIKA

(+420) 224919529

    Osoba s právní odpovědností

pan  Vladimir Volek

Managing Director

    Osoba trvale pověřená vztahy s EU

pan  Vladimir Volek

Managing Director

    Cíle a úkoly

Zajištění fungování volného trhu s akcentem na budování jednotného trhu a dodržování právních předpisů při jejich efektivním vymáhání pro všechny subjekty. Zjednodušení právních regulací.

celostátní

    Činnosti spadající do působnosti rejstříku

ochrana proti padělkům

Manuál SVP obalů prop potraviny


 

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

novela tabákové směrnice
obalová environmentální legislativa
EUTR

    Počet osob podílejících se na činnostech popsaných v boxu výše

50%: 2  

2

1

    Osoby akreditované pro vstup do prostor Evropského parlamentu

žádné akreditované osoby

    Oblasti zájmu

  • Bezpečnost potravin
  • Hospodářské a finanční věci
  • Životní prostředí

    Členství a příslušnost

World Packaging Organisation
European Packaging Institutes Consortium

    Finanční údaje

01/2011  -  12/2011

300 €

Naše organizace v posledním uzavřeném finančním období žádné prostředky od orgánů EU nezískala.

    Etický kodex

V rámci registrace organizace podepsala kodex chování rejstříku transparentnosti.