Sti

Flere værktøjer

 • Printversion
 • Mindre tekst
 • Større tekst
 • Vælg høj kontrast
 • Vælg version i standardfarver
Registreredes profil

Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue Medien e. V.

Identifikationsnummer i registret: 5351830264-31
Registreringsdato: 31-07-08 13:45:38

Seneste ændring af oplysningerne om denne organisation 04-07-14 09:41:27
Seneste årlige opdatering 04-07-14 09:41:27


Registrerede: Organisation eller selvstændig

Organisationens navn: Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue Medien e. V.
Forkortelse: BITKOM
Retlig form: eingetragener Verein
Websted: http://www.bitkom.org

Kategorier

Kategori II – Internt ansatte lobbyister og brancheforeninger
og mere præcist: Brancheforeninger

Juridisk ansvarlig

Efternavn, Fornavn: Bernhard Rohleder
Stilling: Hauptgeschäftsführer

Fast ansvarlig for forbindelser med EU

Efternavn, Fornavn: Constantin Gissler
Stilling: Leiter Büro Brüssel

Kontaktoplysninger:

Organisationens hovedadresse: Albrechtstr.  10
10117 Berlin
TYSKLAND
Telefonnr.: (+49) 30 27576 0
Faxnummer: (+49) 30 27576 409
Andre kontaktoplysninger: Büro Brüssel:

BITKOM c/o Digitaleurope
Rue de la Science 14,
1040 Brüssel
Tel.: +32.2.609 53 21
Fax : +32.2.609 53 39

Mål og opgaver

Organisationens mål og opgaver: BITKOM is the voice of the information technology, telecommunications and new media industry in Germany. BITKOM represents more than 2,100 companies, of which 1,300 are direct members. They include nearly all global players as well as more than 900 powerful small and medium-sized enterprises and more than 200 start-ups. BITKOM’s members generate an annual turnover of 140 billion Euros in total, exporting high-tech goods and services worth 50 billion Euros per year.

BITKOM provides a wide-ranging, powerful network that brings together the best minds and top companies of the digital world. BITKOM organizes a permanent exchange between experts and executives, offering its members platforms for co-operation and for interaction with key clients.

Creating a fertile environment for innovation is BITKOM’s highest priority. Core topics of BITKOM’s political agenda are education and the training of tomorrow’s IT and telecommunications specialists, Green IT, e-government, e-health, economic policy, copyright and patent law, security and privacy issues, software technologies, consumer electronics, climate protection, and sustainability as well as a new legal framework for telecommunications and the media. With digital convergence in mind, BITKOM seeks to promote the collaboration of all ICT-related enterprises.
Organisationen har interesser på:
 • lokalt/regionalt plan
 • nationalt plan
 • europæisk plan

Antal personer, der udfører aktiviteter, der falder ind under åbenhedsregistrets anvendelsesområde

Antal personer: 1
Supplerende oplysninger:

Personer akkrediteret ved Europa-Parlamentet

Fornavn Efternavn Startdato Slutdato
Constantin Gissler 15-07-14 11-07-15

Aktiviteter

De vigtigste EU-initiativer, der blev dækket af aktiviteter, der falder ind under registrets anvendelsesområde, foregående år:


Creating a good environment for doing business is BITKOM’s highest priority.

Education and the training of tomorrow’s IT and telecommunications specialists, green ICT, e-government, e-health, economic policy, copyright and patent law, security and privacy issues, software technologies, consumer electronics, climate protection, and sustainability as well as a new legal framework for telecommunications and the media are the core of BITKOM’s political agenda. With the coming digital convergence, BITKOM seeks to promote the collaboration of all those working in the realm of information technology and telecommunications.

Interesseområder for e-mails med underretning om høringer og køreplaner;

Organisationens interesseområder:
 • Det indre marked
 • Erhverv
 • Film, tv, radio og medier
 • Forbrugere
 • Forskning og teknologi
 • Indre Anliggender
 • Informationssamfundet
 • Kommunikation
 • Konkurrence
 • Miljø
 • Økonomi og finans
 • Retlige Anliggender og grundlæggende rettigheder
 • Skat
 • Told
 • Transeuropæiske net  
 • Uddannelse

Netværk

Information om foreninger eller sammenslutninger, organisationen er medlem af, og/eller netværk, den indgår i .
Member of DIGITALEUROPE (www.digitaleurope.org)
Member of BDI (www.bdi.eu)

Finansielle oplysninger

Regnskabsår: 01/2013 - 12/2013
Anslåede omkostninger forbundet med organisationens direkte lobbyvirksomhed i EU-institutionerne i det pågældende regnskabsår: >= 50000  € og < 100000  €
Beløb og finansieringskilde ved støtte fra EU's institutioner i regnskabsåret n-1 i forhold til registreringtidspunktet
Offentlige kontrakter: 0 €
Tilskud: 0 €
Eventuelle andre finansielle oplysninger og yderligere relevant information:


Adfærdskodeks

Organisationen har ved registrering accepteret åbenhedsregistrets adfærdskodeks.