Sökväg

Ytterligare verktyg

 • Utskriftsversion
 • Mindre textstorlek
 • Större textstorlek
 • Välj hög kontrast
 • Välj färg på rubrikerna
Den registrerades profil

Swedish Bankers´ Association

Id-nummer i registret: 53517281038-30
Registreringsdag: 2009-02-01 11:21:06

Uppgifterna om den här organisationen uppdaterades senast den 2014-01-08 10:18:55
Den senaste årliga uppdateringen gjordes den 2014-01-08 10:18:55


Registrerad: organisation eller egenföretagare

Namn eller företagsnamn: Swedish Bankers´ Association
Förkortning: SBA
Associationsform (rättslig ställning): Non-profit organisation
Webbplats: http://www.swedishbankers.se

Sektioner

Sektion: II – Företagsegna lobbyister samt bransch- och yrkesorganisationer
och närmare bestämt: Bransch- och yrkesorganisationer

Juridiskt ansvarig

Efternamn, förnamn: Thomas Östros
Befattning: Managing director

Fast anställd med ansvar för EU-frågor

Efternamn, förnamn: Lena Barkman
Befattning: Information

Adressuppgifter

Huvudkontorets adress och telefon: Regeringsgatan  38
Box: 7603
103 94 Stockholm
SVERIGE
Telefon: (+46 8) 4534400
Fax: (+) 
Andra adressuppgifter:

Mål och uppdrag

Organisationens mål och uppdrag: The Swedish Bankers´Association represents banks, finance houses and mortgage companies in Sweden. The role of the Association is to promote the interets of the member companies in relation to authorities and organisations nationally as well as internationally. An important task is to analyse and comment on legislative and regulatory proposals which affect the member companies. The Association also develop common banking rules and standards within areas such as payments, clearing, security, IT infrastructure and general conditions in agreements concerning certain banking products.
Organisationens intressen är:
 • Nationella

Antal personer som sysslar med verksamhet som faller under öppenhetsregistrets användningsområde

Antal personer: 10
Kompletterande upplysningar:

Personer med ackreditering till Europaparlamentets byggnader

Inga ackrediterade personer

Verksamhet

De viktigaste EU-initiativen som omfattades av verksamhet inom öppenhetsregistrets användningsområde under föregående år::


The main purpose of the Association is to promote the interests of the member companies and to improve their conditions to conduct financial activities in Sweden as well as in foreign markets. Regulatory initiatives within the EU is scrutinized from this perspective and our views concerning these initiatives are forwarded to the decision making bodies primarily through our European organisations but also directly to members of the European Parliament.

Intresseområden för meddelanden om samråd och färdplaner

Organisationens intresseområden:
 • Allmänna och institutionella frågor
 • Ekonomi och finans
 • Informationssamhället
 • Inre marknaden
 • Inrikes frågor
 • Konkurrens
 • Konsumentfrågor
 • Näringsliv
 • Rättsliga frågor och grundläggande rättigheter
 • Skattepolitik

Nätverk

Uppgifter om organisationens medlemskap i en eller flera föreningar/sammanslutningar/federationer eller nätverk, även informella och uppgifter om dessa kontakter.
The Swedish Bankers´Association is a member of:
European Banking Federation
European Mortgage Federation
Leaseurope
European Payment Council
International Chamber of Commerce

Ekonomiska uppgifter

Räkenskapsår: 01/2013 - 12/2013
Uppskattning av utgifter med koppling till den direkta lobbyverksamheten vid EU:s institutioner under det räkenskapsåret: < 50000  €
Belopp och källa för finansiering från EU-institutionerna under budgetåret n-1 för registreringen
Upphandling: 0 €
Bidrag: 0 €
Andra ekonomiska uppgifter eller kompletteringar som organisationen har uppgett ur öppenhetssynpunkt:


Uppförandekod

Genom sin registrering har organisationen också undertecknat öppenhetsregistrets uppförandekod.