Sökväg

Ytterligare verktyg    Den registrerades profil

Swedish Bankers´ Association

Id-nummer i registret: 53517281038-30
Registreringsdag: 01/02/2009 11:21:06

Enhetens uppgifter ändrades senast den: 25/02/2015 14:25:31
Den senaste årliga uppdateringen gjordes den: 25/02/2015 14:25:31
Sista dag för nästa uppdatering är den: 25/02/2016

    Registrerad: organisation eller egenföretagare

Swedish Bankers´ Association

SBA

Non-profit organisation

    Val av sektion

II - Företagsegna lobbyister samt bransch-, näringslivs- och yrkesorganisationer

Bransch- och yrkesorganisationer

    Adressuppgifter

Blasieholmsgatan, 4 B
Box: 7603
103 94 Stockholm
SVERIGE

(+46 8) 4534400

    Juridiskt ansvarig

Thomas Östros

Managing director

    Person med ansvar för EU-kontakterna

Christopher Hamilton

European Affairs

    Mål och uppdrag

The Swedish Bankers´Association represents banks, finance houses and mortgage companies in Sweden. The role of the Association is to promote the interets of the member companies in relation to authorities and organisations nationally as well as internationally. An important task is to analyse and comment on legislative and regulatory proposals which affect the member companies. The Association also develop common banking rules and standards within areas such as payments, clearing, security, IT infrastructure and general conditions in agreements concerning certain banking products.

Nationella

    specifika verksamheter som registret omfattar

Banking Structural reform
PSD II
Benchmark regulation
TLAC
NSFR
Capital Market Union


 

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

The main purpose of the Association is to promote the interests of the member companies and to improve their conditions to conduct financial activities in Sweden as well as in foreign markets. Regulatory initiatives within the EU is scrutinized from this perspective and our views concerning these initiatives are forwarded to the decision making bodies primarily through our European organisations but also directly to members of the European Parliament.

    Antal person som ägnar sig åt den verksamhet som beskrivs i fältet ovan

100%: 1   25%: 12

13

4

    Personer med ackreditering till Europaparlamentets byggnader

Inga ackrediterade personer

    Intresseområden

  • Allmänna och institutionella frågor
  • Ekonomi och finans
  • Informationssamhället
  • Inre marknaden
  • Inrikes frågor
  • Konkurrens
  • Konsumentfrågor
  • Näringsliv
  • Rättsliga frågor och grundläggande rättigheter
  • Skattepolitik

    Medlemskap

The Swedish Bankers´Association is a member of:
European Banking Federation
European Mortgage Federation/European Covered Bond Council
Leaseurope
European Payment Council
International Chamber of Commerce
International Institute of Finance
EU Federation (Factoring)

    Ekonomiska uppgifter

01/2014  -  12/2014

>= 400 000 € och < 499 999 €

Ingen finansiering från EU-institutionerna det senast avslutade räkenskapsåret.

    Uppförandekod

Genom sin registrering har organisationen också undertecknat öppenhetsregistrets uppförandekod.