Sti

Flere værktøjer

 • Printversion
 • Mindre tekst
 • Større tekst
 • Vælg høj kontrast
 • Vælg version i standardfarver
Registreredes profil

Swedish Bankers´ Association

Identifikationsnummer i registret: 53517281038-30
Registreringsdato: 01-02-09 11:21:06

Seneste ændring af oplysningerne om denne organisation 08-01-14 10:18:55
Seneste årlige opdatering 08-01-14 10:18:55


Registrerede: Organisation eller selvstændig

Organisationens navn: Swedish Bankers´ Association
Forkortelse: SBA
Retlig form: Non-profit organisation
Websted: http://www.swedishbankers.se

Kategorier

Kategori II – Internt ansatte lobbyister og brancheforeninger
og mere præcist: Brancheforeninger

Juridisk ansvarlig

Efternavn, Fornavn: Thomas Östros
Stilling: Managing director

Fast ansvarlig for forbindelser med EU

Efternavn, Fornavn: Lena Barkman
Stilling: Information

Kontaktoplysninger:

Organisationens hovedadresse: Regeringsgatan  38
Postboks: 7603
103 94 Stockholm
SVERIGE
Telefonnr.: (+46 8) 4534400
Faxnummer: (+) 
Andre kontaktoplysninger:

Mål og opgaver

Organisationens mål og opgaver: The Swedish Bankers´Association represents banks, finance houses and mortgage companies in Sweden. The role of the Association is to promote the interets of the member companies in relation to authorities and organisations nationally as well as internationally. An important task is to analyse and comment on legislative and regulatory proposals which affect the member companies. The Association also develop common banking rules and standards within areas such as payments, clearing, security, IT infrastructure and general conditions in agreements concerning certain banking products.
Organisationen har interesser på:
 • nationalt plan

Antal personer, der udfører aktiviteter, der falder ind under åbenhedsregistrets anvendelsesområde

Antal personer: 10
Supplerende oplysninger:

Personer akkrediteret ved Europa-Parlamentet

Ingen akkrediterede

Aktiviteter

De vigtigste EU-initiativer, der blev dækket af aktiviteter, der falder ind under registrets anvendelsesområde, foregående år:


The main purpose of the Association is to promote the interests of the member companies and to improve their conditions to conduct financial activities in Sweden as well as in foreign markets. Regulatory initiatives within the EU is scrutinized from this perspective and our views concerning these initiatives are forwarded to the decision making bodies primarily through our European organisations but also directly to members of the European Parliament.

Interesseområder for e-mails med underretning om høringer og køreplaner;

Organisationens interesseområder:
 • Det indre marked
 • Erhverv
 • Forbrugere
 • Generelle og institutionelle spørgsmål
 • Indre Anliggender
 • Informationssamfundet
 • Konkurrence
 • Økonomi og finans
 • Retlige Anliggender og grundlæggende rettigheder
 • Skat

Netværk

Information om foreninger eller sammenslutninger, organisationen er medlem af, og/eller netværk, den indgår i .
The Swedish Bankers´Association is a member of:
European Banking Federation
European Mortgage Federation
Leaseurope
European Payment Council
International Chamber of Commerce

Finansielle oplysninger

Regnskabsår: 01/2013 - 12/2013
Anslåede omkostninger forbundet med organisationens direkte lobbyvirksomhed i EU-institutionerne i det pågældende regnskabsår: < 50000  €
Beløb og finansieringskilde ved støtte fra EU's institutioner i regnskabsåret n-1 i forhold til registreringtidspunktet
Offentlige kontrakter: 0 €
Tilskud: 0 €
Eventuelle andre finansielle oplysninger og yderligere relevant information:


Adfærdskodeks

Organisationen har ved registrering accepteret åbenhedsregistrets adfærdskodeks.