Διαδρομή πλοήγησης

Πρόσθετα εργαλεία

 • Εκτυπώσιμη μορφή
 • Σμίκρυνση κειμένου
 • Μεγέθυνση κειμένου
 • Επιλέξτε υψηλή αντίθεση
 • Επιλογή κανονικού
Προφίλ εγγεγραμμένου

Bombardier Recreational Products

Αριθμός μητρώου: 53472261059-57
ημερομηνία της εγγραφής: 5/2/2009 11:01:42 πμ

Η τελευταία τροποποίηση των πληροφοριών για τον οργανισμό αυτό έγινε την 9/1/2014 9:55:15 πμ
Η τελευταία ετήσια επικαιροποίηση έγινε στις 9/1/2014 9:52:36 πμ


Εγγεγραμμένος: Οργάνωση ή αυτοαπασχολούμενος

Όνομα ή εταιρική επωνυμία: Bombardier Recreational Products
Ακρωνύμιο: BRP
Νομικό καθεστώς: Inc.
Δικτυακός τόπος: http://www.brp.com

Τμήματα

Τμήμα: II - Εσωτερικοί (in-house) εκπρόσωποι συμφερόντων (λομπίστες) και εμπορικές/επαγγελματικές ενώσεις
και ειδικότερα: Εταιρείες και όμιλοι

Πρόσωπο νομικά υπεύθυνο

Επίθετο & όνομα: Κύριος  Jose Boisjoli
Θέση: President and Chief Executive Officer

Μόνιμος υπεύθυνος για τις σχέσεις με την ΕΕ

Επίθετο & όνομα: Δεσποινίς  Elise Auvachez-Millot
Θέση: Senior Advisor, Public Affairs and Government Relations

Στοιχεία επικοινωνίας:

Στοιχεία της έδρας του οργανισμού: 726 Saint-Joseph Street 
J0E 2L0 Valcourt, Québec
ΚΑΝΑΔΑΣ
Αριθμός τηλεφώνου: (+1) 4505322211
Αριθμός φαξ: (+) 
Άλλα στοιχεία: For all requests related to Government Relations & Public Affairs, please contact:

Elise Auvachez-Millot
Public Affairs and Government Relations Senior Advisor
BRP European Distribution SA
5-7 Chemin de Messidor
1006 Lausanne
Switzerland
elise.auvachezmillot@brp.com
+41 21 318 7809
+41 79 946 4739

Στόχοι και αποστολή

Στόχοι και αποστολή του οργανισμού: BRP is a world leader in the design, manufacturing, distribution, and marketing of motorized recreational vehicles and powersports engines. Built on an 60-year tradition of excellence and headquartered in the Canadian town of Valcourt, Quebec, BRP owns manufacturing facilities in Canada, the United States, Mexico, Finland and Austria, and has a total workforce of about 6800 people. BRP products are distributed in 105 countries by over 5,000 dealers and distributors. Our product lines include:
• Ski-Doo and Lynx (snowmobiles)
• Sea-Doo (watercrafts)
• Evinrude and Johnson (outboard engines)
• Can-Am (ATVs/quads, SSV and roadsters)
• Rotax (engines)
Τα συμφέροντα του οργανισμού είναι:
 • εθνικού επιπέδου
 • ευρωπαϊκού επιπέδου
 • παγκόσμιου επιπέδου

Αριθμός ατόμων που συμμετέχουν σε δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πεδίο του Μητρώου Διαφάνειας

Αριθμός ατόμων: 3
Συμπληρωματικά στοιχεία:

Πρόσωπα διαπιστευμένα για πρόσβαση στα κτήρια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Μη διαπιστευμένα πρόσωπα

Δραστηριότητες

Κύριες πρωτοβουλίες της ΕΕ που καλύφθηκαν το προηγούμενο έτος από δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πεδίο του Μητρώου Διαφάνειας:


Classification/compliance of our products, especially:
- technical requirements (homologation & registration)
- exhaust emissions
- noise emissions
- training & driving license/permit requirements
- safety
More generally:
- (road) safety issues
- access to terrains & water (i.e. Habitat Directive etc.)
- sustainability issues
- energy efficiency policies
- product labeling (emission, energy efficiency)
- climate change policies

Τομείς ενδιαφέροντος για ειδοποιήσεις μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σχετικά με διαβουλεύσεις και χάρτες πορείας

Δηλώσατε ότι ο οργανισμός σας ενδιαφέρεται για τους παρακάτω τομείς:
 • Αθλητισμός
 • Αλιεία και υδατοκαλλιέργειες
 • Εμπόριο
 • Ενέργεια
 • Επιχειρήσεις
 • Έρευνα και τεχνολογία
 • Εσωτερική αγορά
 • Καταναλωτές
 • Μεταφορές
 • Περιβάλλον
 • Τελωνεία
 • Φορολογία

Δίκτυα - Δικτύωση

Πληροφορίες για τη συμμετοχή του οργανισμού σε μία ή περισσότερες ενώσεις/ ομοσπονδίες/ συνομοσπονδίες ή, αν ο οργανισμός ανήκει σε δίκτυο, έστω και ανεπίσημα, πληροφορίες για τις υφιστάμενες σχέσεις.
At EU/International level, BRP is a member of:
IMEC - International Engine Manufacturers Committee - part of the International Council of Marine Industry Associations (ICOMIA)
ATVEA - European ATV Association
ISMA - International Snowmobile Manufacturers Association
ACEM - European Motorcycle Manufacturers Association

Οικονομικά στοιχεία

Έτος λογιστικής χρήσης: 02/2013 - 01/2014
Εκτίμηση του κόστους των άμεσων δραστηριοτήτων εκπροσώπησης συμφερόντων που άσκησε κατά τη διάρκεια αυτής της λογιστικής χρήσης ο οργανισμός ενώπιον των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων: >= 150000  € και < 200000  €
Ποσό και πηγή χρηματοδότησης που έλαβαν όργανα της ΕΕ το οικονομικό έτος n-1 της καταχώρισης
Δημόσιες συμβάσεις: 0 €
Επιχορηγήσεις: 0 €
Άλλες συμπληρωματικές πληροφορίες οικονομικού ή άλλου χαρακτήρα που θεωρείτε χρήσιμες για λόγους διαφάνειας:

The estimate provided is mainly based on indirect costs (salaries and travel) and industry association fees.

Κώδικας δεοντολογίας

Με την καταχώρισή της, η οργάνωση έχει αποδεχτεί τον Κώδικα Δεοντολογίας του Μητρώου Διαφάνειας.

Η οργάνωση έχει επίσης δηλώσει ότι δεσμεύεται επίσης από τον ακόλουθο Κώδικα:
Elise Auvachez-Millot