Διαδρομή πλοήγησης

Πρόσθετα εργαλεία    Προφίλ εγγεγραμμένου

Bombardier Recreational Products

Αριθμός μητρώου: 53472261059-57
ημερομηνία της εγγραφής: 05/02/2009 11:01:42

Τα στοιχεία αυτού του φορέα τροποποιήθηκαν για τελευταία φορά στις : 10/02/2015 15:26:01
Η τελευταία ετήσια επικαιροποίηση έγινε στις: 10/02/2015 15:26:01
Η επόμενη επικαιροποίηση πρέπει να γίνει το αργότερο στις: 10/02/2016

    Εγγεγραμμένος: Οργάνωση ή αυτοαπασχολούμενος

Bombardier Recreational Products

BRP

Inc.

    Τμήμα εγγραφής

II - Εσωτερικοί (in-house) εκπρόσωποι ομάδων συμφερόντων και εμπορικές/επιχειρηματικές/επαγγελματικές ενώσεις

Εταιρείες και όμιλοι

    Στοιχεία επικοινωνίας

Saint-Joseph Street, 726
J0E 2L0 Valcourt, Québec
ΚΑΝΑΔΑΣ

(+1) 4505322211

Skaldenstraat 125
Oostakker
East Flander
B-9042 Gent
ΒΕΛΓΙΟ

(+32) 9 218 26 75

    Πρόσωπο νομικά υπεύθυνο

Κύριος  Jose Boisjoli

President and Chief Executive Officer

    Αρμόδιος για τις σχέσεις με την ΕΕ

Κυρία  Elise Auvachez-Millot

Senior Advisor, Public Affairs and Government Relations

    Στόχοι και αποστολή

BRP is a world leader in the design, manufacturing, distribution, and marketing of motorized recreational vehicles and powersports engines. Built on an 60-year tradition of excellence and headquartered in the Canadian town of Valcourt, Quebec, BRP owns manufacturing facilities in Canada, the United States, Mexico, Finland and Austria, and has a total workforce of about 6800 people. BRP products are distributed in 105 countries by over 5,000 dealers and distributors. Our product lines include:
• Ski-Doo and Lynx (snowmobiles)
• Sea-Doo (watercrafts)
• Evinrude and Johnson (outboard engines)
• Can-Am (ATVs/quads, SSV and roadsters)
• Rotax (engines)

 • ευρωπαϊκού επιπέδου
 • παγκόσμιου επιπέδου
 • εθνικού επιπέδου

    Συγκεκριμένες δραστηριότητες που καλύπτονται από το Μητρώο

Non-Road Mobile Machinery Directive
Third Driving License Directive
EU Type-Approval Regulation for tricycles and quadricycles


 

Όχι

Όχι

Όχι

Όχι

Όχι

Classification/compliance of our products, especially:
- technical requirements (homologation & registration)
- exhaust emissions
- noise emissions
- training & driving license/permit requirements
- safety
More generally:
- (road) safety issues
- access to terrains & water (i.e. Habitat Directive etc.)
- sustainability issues
- energy efficiency policies
- product labeling (emission, energy efficiency)
- climate change policies

    Αριθμός ατόμων που συμμετέχουν στις δραστηριότητες που περιγράφονται στο πλαίσιο ανωτέρω

50%: 2   25%: 2

4

1,5

    Πρόσωπα διαπιστευμένα για πρόσβαση στα κτήρια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Μη διαπιστευμένα πρόσωπα

    Τομείς ενδιαφέροντος

 • Αθλητισμός
 • Αλιεία και υδατοκαλλιέργειες
 • Εμπόριο
 • Ενέργεια
 • Επιχειρήσεις
 • Έρευνα και τεχνολογία
 • Εσωτερική αγορά
 • Καταναλωτές
 • Μεταφορές
 • Περιβάλλον
 • Τελωνεία
 • Φορολογία

    Μέλη

At EU/International level, BRP is a member of:
IMEC - International Engine Manufacturers Committee - part of the International Council of Marine Industry Associations (ICOMIA)
ATVEA - European ATV Association
ISMA - International Snowmobile Manufacturers Association
ACEM - European Motorcycle Manufacturers Association

    Οικονομικά στοιχεία

02/2014  -  01/2015

>= 10.000 € και < 24.999 €

Δεν ελήφθη χρηματοδότηση από όργανα της ΕΕ κατά τη διάρκεια του πλέον πρόσφατου περατωθέντος οικονομικού έτους.

The estimate provided is mainly based on indirect costs (salaries and travel) and industry association fees.

    Κώδικας δεοντολογίας

Με την καταχώρισή της, η οργάνωση έχει αποδεχτεί τον Κώδικα Δεοντολογίας του Μητρώου Διαφάνειας.

Η οργάνωση έχει επίσης δηλώσει ότι δεσμεύεται επίσης από τον ακόλουθο Κώδικα:
Elise Auvachez-Millot