Sökväg

Ytterligare verktyg

  • Utskriftsversion
  • Mindre textstorlek
  • Större textstorlek
  • Välj hög kontrast
  • Välj färg på rubrikerna
Den registrerades profil

CRISTALIA

Id-nummer i registret: 53462407480-97
Registreringsdag: 2011-12-19 09:06:36

Uppgifterna om den här organisationen uppdaterades senast den 2013-11-25 07:54:31
Den senaste årliga uppdateringen gjordes den 2013-11-25 07:54:31


Registrerad: organisation eller egenföretagare

Namn eller företagsnamn: CRISTALIA
Förkortning:
Associationsform (rättslig ställning): SAS
Webbplats:

Sektioner

Sektion: II – Företagsegna lobbyister samt bransch- och yrkesorganisationer
och närmare bestämt: Företag och koncerner

Juridiskt ansvarig

Efternamn, förnamn: Jean-Marc SIRE
Befattning: Directeur Général

Fast anställd med ansvar för EU-frågor

Efternamn, förnamn: Jean-Marc SIRE
Befattning: Directeur Général

Adressuppgifter

Huvudkontorets adress och telefon: Danton  134
92300 LEVALLOIS
FRANKRIKE
Telefon: (+33) 141279150
Fax: (+33) 141270087
Andra adressuppgifter:

Mål och uppdrag

Organisationens mål och uppdrag: Cristalia developpe et exploite le réseau urbain d'eau glacée de la Ville de LEVALLOIS
Organisationens intressen är:
  • Regionala/lokala

Antal personer som sysslar med verksamhet som faller under öppenhetsregistrets användningsområde

Antal personer: 10
Kompletterande upplysningar:

Personer med ackreditering till Europaparlamentets byggnader

Inga ackrediterade personer

Verksamhet

De viktigaste EU-initiativen som omfattades av verksamhet inom öppenhetsregistrets användningsområde under föregående år::


Mise en service des installations de production
Labellisation Titre V (cf.RT 2012)

Intresseområden för meddelanden om samråd och färdplaner

Organisationens intresseområden:
  • Energi

Nätverk

Uppgifter om organisationens medlemskap i en eller flera föreningar/sammanslutningar/federationer eller nätverk, även informella och uppgifter om dessa kontakter.
FEDENE

Ekonomiska uppgifter

Räkenskapsår: 01/2012 - 12/2012
Uppskattning av utgifter med koppling till den direkta lobbyverksamheten vid EU:s institutioner under det räkenskapsåret: < 50000  €
Belopp och källa för finansiering från EU-institutionerna under budgetåret n-1 för registreringen
Upphandling: 0 €
Bidrag: 0 €
Andra ekonomiska uppgifter eller kompletteringar som organisationen har uppgett ur öppenhetssynpunkt:


Uppförandekod

Genom sin registrering har organisationen också undertecknat öppenhetsregistrets uppförandekod.