Navigacijska pot

Dodatna orodja

  • Natisni
  • Pomanjšaj besedilo
  • Povečaj besedilo
  • Različica z močnim kontrastom
  • Standardna barvna različica
Profil registracijskega zavezanca

CRISTALIA

Identifikacijska številka v Registru: 53462407480-97
Datum registracije: 19.12.11 9:06:36

Podatki o tej organizaciji so bili nazadnje spremenjeni dne: 25.11.13 7:54:31
Datum zadnje letne spremembe: 25.11.13 7:54:31


Registracijski zavezanec: organizacija ali samozaposlena oseba

Ime ali naziv podjetja: CRISTALIA
Kratica:
Pravni status: SAS
Spletna stran:

Oddelki

Oddelek: II. – Notranji lobisti in panožna/poklicna združenja
natančneje: Podjetja in skupine

Oseba, ki je pravno odgovorna

Priimek, ime Jean-Marc SIRE
Položaj: Directeur Général

Stalna oseba, ki je pristojna za stike z EU:

Priimek, ime Jean-Marc SIRE
Položaj: Directeur Général

Kontaktni podatki:

Podatki o sedežu organizacije: Danton  134
92300 LEVALLOIS
FRANCIJA
Telefon: (+33) 141279150
Telefaks: (+33) 141270087
Drugi podatki:

Cilji in naloge

Cilji in naloge organizacije: Cristalia developpe et exploite le réseau urbain d'eau glacée de la Ville de LEVALLOIS
Interesi organizacije so na ravni:
  • regionalni ali lokalni

Število oseb, ki se ukvarjajo z dejavnostmi iz področja uporabe registra za preglednost

Število oseb: 10
Dodatne informacije:

Osebe z izkaznico za vstop v stavbo Evropskega parlamenta

Ni akreditiranih oseb

Dejavnosti

Glavne pobude EU, ki so jim bile v predhodnem letu namenjene dejavnosti iz področja uporabe registra za preglednost:


Mise en service des installations de production
Labellisation Titre V (cf.RT 2012)

Področja, za katera želite prejemati elektronska obvestila o posvetovanjih in časovnicah;

Področja interesov, ki jih je navedla organizacija:
  • Energetika

Omrežja

Informacije o članstvu organizacije v enem ali več združenjih ali zvezah ali morebitni povezanosti v mrežo, četudi začasni.
FEDENE

Finančni podatki

Finančno leto: 01/2012 - 12/2012
Ocena stroškov neposrednih dejavnosti pri zastopanju interesov, ki jih je v navedenem finančnem letu izvedla organizacija pri evropskih institucijah: < 50000  €
Znesek in vir finančnih sredstev, prejetih od institucij EU v finančnem letu registracije n-1
Javno naročilo: 0 €
Subvencije: 0 €
Dodatne finančne informacije, ki jih je zaradi preglednosti dala organizacija:


Kodeks ravnanja

Organizacija je z registracijo sprejela tudi pravila ravnanja registra za preglednost.