Cale de navigare

Alte instrumente

  • Versiune imprimabilă
  • Micşorare text
  • Mărire text
  • Contrast puternic
  • Culoarea standard
Profilul entităţii înregistrate

CRISTALIA

Numărul de identificare din Registru: 53462407480-97
Data înscrierii: 19.12.2011 09:06:36

Ultima actualizare a informaţiilor referitoare la organizaţia dumneavoastră a avut loc la 25.11.2013 07:54:31
Data ultimei actualizări anuale: 25.11.2013 07:54:31


Solicitantul înregistrării: Organizaţie sau persoană care desfăşoară activităţi independente

Nume sau denumire: CRISTALIA
Acronim:
Statut juridic: SAS
Site internet:

Categorii

Categorie: II – Reprezentanţi interni şi asociaţii comerciale/profesionale
şi mai precis: Companii şi grupuri

Persoana care deţine răspunderea juridică

Prenume, nume: Domnul  Jean-Marc SIRE
Funcţie: Directeur Général

Persoana care răspunde permanent de relaţiile cu UE

Prenume, nume: Domnul  Jean-Marc SIRE
Funcţie: Directeur Général

Date de contact:

Datele de contact ale sediului organizaţiei: Danton  134
92300 LEVALLOIS
FRANȚA
Numărul de telefon: (+33) 141279150
Număr de fax: (+33) 141270087
Alte informaţii cu privire la datele de contact:

Obiective şi misiuni

Obiectivele şi misiunile organizaţiei: Cristalia developpe et exploite le réseau urbain d'eau glacée de la Ville de LEVALLOIS
Interesele organizaţiei dumneavoastră ţin de nivelul următor/nivelurile următoare:
  • subnaţional

Numărul persoanelor angajate în activităţi care intră în sfera de aplicare a Registrului de Transparenţă

Număr de persoane: 10
Informații complementare:

Persoane acreditate să acceadă în clădirile Parlamentului European

Nicio persoană acreditată

Activități

Principalele iniţiative ale UE care au fost acoperite pe durata anului precedent de activităţi care intră în sfera de aplicare a Registrului:


Mise en service des installations de production
Labellisation Titre V (cf.RT 2012)

Domenii de interes pentru notificările privind consultările şi foile de parcurs

Centrele de interese declarate de organizaţie:
  • Energie

Reţele - Networking

Informaţii privind apartenenţa organizaţiei la una sau mai multe asociaţii/federaţii/confederaţii sau, în cazul în care organizaţia face parte dintr-o reţea, chiar şi ad hoc, informaţii privind aceste raporturi.
FEDENE

Date financiare

Anul exerciţiului: 01/2012 - 12/2012
Estimarea costurilor legate de activităţile directe de reprezentare a intereselor, efectuate de organizaţie pe lângă instituţiile europene, pe durata acestui exerciţiu: < 50000  €
Suma şi sursa de finanţare primită din partea instituţiilor UE în cursul exerciţiului financiar n -1 al înregistrării
Achiziții publice: 0 €
Granturi: 0 €
Alte informaţii financiare sau precizări suplimentare furnizate de organizaţie pentru asigurarea transparenţei:


Cod de conduită

Înregistrându-se, organizaţia a semnat Codul de conduită al Registrului de transparenţă.