Cesta

Další nástroje

  • Verze pro tisk
  • Zmenšit písmo
  • Zvětšit písmo
  • Zobrazit s maximálním kontrastem
  • Zvolte barvu zobrazení
Profil zapsaného subjektu

CRISTALIA

Identifikační číslo v rejstříku: 53462407480-97
Datum registrace: 19.12.11 9:06:36

Informace o této organizaci byly naposledy upraveny dne 25.11.13 7:54:31
Datum poslední roční aktualizace je 25.11.13 7:54:31


Žadatel o registraci: organizace nebo osoba samostatně výdělečně činná

Jméno nebo název společnosti: CRISTALIA
Zkratka:
Právní forma SAS
Internetové stránky:

Oddíly

Oddíl: II – „In-house“ lobbisté, obchodní/profesní sdružení
Upřesnění: podniky a skupiny

Osoba s právní odpovědností

Příjmení, jméno: pan  Jean-Marc SIRE
Funkce: Directeur Général

Osoba trvale pověřená vztahy s EU

Příjmení, jméno: pan  Jean-Marc SIRE
Funkce: Directeur Général

Kontaktní údaje:

Adresa sídla organizace: Danton  134
92300 LEVALLOIS
FRANCIE
Telefon: (+33) 141279150
Číslo faxu: (+33) 141270087
Další kontaktní údaje:

Cíle a úkoly

Cíle a úkoly organizace: Cristalia developpe et exploite le réseau urbain d'eau glacée de la Ville de LEVALLOIS
Organizace má zájmy na úrovni/úrovních:
  • místní či regionální

Počet osob, které se podílejí na činnostech spadajících do působnosti rejstříku transparentnosti

Počet osob: 10
Doplňující informace:

Osoby akreditované pro vstup do prostor Evropského parlamentu

žádné akreditované osoby

Činnosti

Hlavní iniciativy EU, kterých se v minulém roce týkaly činnosti spadající do působnosti rejstříku transparentnosti:


Mise en service des installations de production
Labellisation Titre V (cf.RT 2012)

Oblasti zájmu pro účely zasílání upozornění na konzultace a iniciativy Komise

Oblasti zájmů deklarované organizací:
  • Energetika

Sítě – Networking

Informace týkající se členství organizace ve sdružení, federaci, konfederaci nebo síti, včetně subjektů ad hoc, informace o těchto vztazích.
FEDENE

Finanční údaje

Rok: 01/2012 - 12/2012
Odhadované náklady přímo související s činnostmi prováděnými organizací v rámci zastupování zájmových skupin u orgánů EU v tomto období: < 50000  €
Výše a zdroj finančních prostředků získaných od orgánů EU v účetním období n-1 před registrací
Veřejné zakázky: 0 €
Granty: 0 €
Další finanční informace nebo upřesnění týkající se transparentnosti, které poskytla organizace:


Etický kodex

V rámci registrace organizace podepsala kodex chování rejstříku transparentnosti.