Cale de navigare

Alte instrumente

 • Versiune imprimabilă
 • Micşorare text
 • Mărire text
 • Contrast puternic
 • Culoarea standard
Profilul entităţii înregistrate

Fundación Miguel Ángel Blanco

Numărul de identificare din Registru: 53456384273-44
Data înscrierii: 29.09.2010 16:02:31

Ultima actualizare a informaţiilor referitoare la organizaţia dumneavoastră a avut loc la 30.09.2014 10:43:12
Data ultimei actualizări anuale: 30.09.2014 10:27:34


Solicitantul înregistrării: Organizaţie sau persoană care desfăşoară activităţi independente

Nume sau denumire: Fundación Miguel Ángel Blanco
Acronim: FMAB
Statut juridic: Fundación
Site internet: http://www.fmiguelangelblanco.es

Categorii

Categorie: III – Organizaţii neguvernamentale
şi mai precis: Organizaţii neguvernamentale, platforme, reţele şi organizaţii similare

Persoana care deţine răspunderea juridică

Prenume, nume: Cristina Cuesta Gorostidi
Funcţie: Directora

Persoana care răspunde permanent de relaţiile cu UE

Prenume, nume: Cristina Cuesta Gorostidi
Funcţie: Directora

Date de contact:

Datele de contact ale sediului organizaţiei: Fernanflor  8 3º A
28014 Madrid
SPANIA
Numărul de telefon: (+34) 914203253
Număr de fax: (+34) 914203326
Alte informaţii cu privire la datele de contact: La Fundación Miguel Ángel Blanco es una Fundación de víctimas del terrorismo constituida en 1997 con el fin de preservar la memoria del concejal Miguel Ángel Blanco y de todas las víctimas del terrorismo. Miguel Ángel Blanco fue secuestrado y asesinado por ETA en julio de 1997. Tenía 29 años y era concejal del Partido Popular en Ermua, una pequeña localidad del País Vasco en España.

La Fundación Miguel Ángel Blanco es una entidad privada independiente y plural que colabora con las instituciones públicas y privadas en el objetivo común de la defensa de las reivindicaciones de la memoria, la dignidad, la verdad y la justicia para las víctimas del terrorismo de todo el mundo.


La Fundación participa activamente en la defensa de políticas relacionadas con sus reivindicaciones, también ante las principales organizaciones internacionales con los siguientes objetivos:

1. Denunciar la base ideológica que sustenta al terrorismo, actitudes fanáticas, excluyentes y totalitarias principales enemigos de las sociedades democráticas.
2. Poner de manifiesto que las políticas antiterroristas deben tener en cuenta los derechos de las víctimas del terrorismo y los procedimientos para hacerlos efectivos.
3. Señalar las atroces violaciones de derechos humanos cometidas por organizaciones terroristas.
4. Reivindicar el reconocimiento del carácter de víctima del terrorismo y la aprobación de un Estatuto Internacional para las Víctimas del terrorismo.
5. Abogar por el reconocimiento del delito de terrorismo como crimen internacional y la competencia de la Corte Penal internacional en la materia.

En el ámbito de la Unión Europea la Fundación Miguel Ángel Blanco reivindica la aprobación de una Carta que reconozca los Derechos de las Víctimas del Terrorismo y regule su ejercicio.

Obiective şi misiuni

Obiectivele şi misiunile organizaţiei: La Fundación Miguel Ángel Blanco es una Fundación de víctimas del terrorismo constituida en 1997 con el fin de preservar la memoria del concejal Miguel Ángel Blanco y de todas las víctimas del terrorismo. Miguel Ángel Blanco fue secuestrado y asesinado por ETA en julio de 1997. Tenía 29 años y era concejal del Partido Popular en Ermua, una pequeña localidad del País Vasco en España.

La Fundación Miguel Ángel Blanco es una entidad privada independiente y plural que colabora con las instituciones públicas y privadas en el objetivo común de la defensa de las reivindicaciones de la memoria, la dignidad, la verdad y la justicia para las víctimas del terrorismo de todo el mundo.


La Fundación participa activamente en la defensa de políticas relacionadas con sus reivindicaciones, también ante las principales organizaciones internacionales con los siguientes objetivos:

1. Denunciar la base ideológica que sustenta al terrorismo, actitudes fanáticas, excluyentes y totalitarias principales enemigos de las sociedades democráticas.
2. Poner de manifiesto que las políticas antiterroristas deben tener en cuenta los derechos de las víctimas del terrorismo y los procedimientos para hacerlos efectivos.
3. Señalar las atroces violaciones de derechos humanos cometidas por organizaciones terroristas.
4. Reivindicar el reconocimiento del carácter de víctima del terrorismo y la aprobación de un Estatuto Internacional para las Víctimas del terrorismo.
5. Abogar por el reconocimiento del delito de terrorismo como crimen internacional y la competencia de la Corte Penal internacional en la materia.

En el ámbito de la Unión Europea la Fundación Miguel Ángel Blanco reivindica la aprobación de una Carta que reconozca los Derechos de las Víctimas del Terrorismo y regule su ejercicio.
Interesele organizaţiei dumneavoastră ţin de nivelul următor/nivelurile următoare:
 • mondial

Numărul persoanelor angajate în activităţi care intră în sfera de aplicare a Registrului de Transparenţă

Număr de persoane: 3
Informații complementare: Colaboraciones externas de manera esporádica.

Persoane acreditate să acceadă în clădirile Parlamentului European

Nicio persoană acreditată

Activități

Principalele iniţiative ale UE care au fost acoperite pe durata anului precedent de activităţi care intră în sfera de aplicare a Registrului:


La Fundación Miguel Ángel Blanco es una Fundación de víctimas del terrorismo constituida en 1997 con el fin de preservar la memoria del concejal Miguel Ángel Blanco y de todas las víctimas del terrorismo. Miguel Ángel Blanco fue secuestrado y asesinado por ETA en julio de 1997. Tenía 29 años y era concejal del Partido Popular en Ermua, una pequeña localidad del País Vasco en España.

La Fundación Miguel Ángel Blanco es una entidad privada independiente y plural que colabora con las instituciones públicas y privadas en el objetivo común de la defensa de las reivindicaciones de la memoria, la dignidad, la verdad y la justicia para las víctimas del terrorismo de todo el mundo.


La Fundación participa activamente en la defensa de políticas relacionadas con sus reivindicaciones, también ante las principales organizaciones internacionales con los siguientes objetivos:

1. Denunciar la base ideológica que sustenta al terrorismo, actitudes fanáticas, excluyentes y totalitarias principales enemigos de las sociedades democráticas.
2. Poner de manifiesto que las políticas antiterroristas deben tener en cuenta los derechos de las víctimas del terrorismo y los procedimientos para hacerlos efectivos.
3. Señalar las atroces violaciones de derechos humanos cometidas por organizaciones terroristas.
4. Reivindicar el reconocimiento del carácter de víctima del terrorismo y la aprobación de un Estatuto Internacional para las Víctimas del terrorismo.
5. Abogar por el reconocimiento del delito de terrorismo como crimen internacional y la competencia de la Corte Penal internacional en la materia.

En el ámbito de la Unión Europea la Fundación Miguel Ángel Blanco reivindica la aprobación de una Carta que reconozca los Derechos de las Víctimas del Terrorismo y regule su ejercicio.

Domenii de interes pentru notificările privind consultările şi foile de parcurs

Centrele de interese declarate de organizaţie:
 • Afaceri Interne
 • Audiovizual şi mass-media
 • Cultură
 • Educaţie
 • Justiţie si drepturile fundamentale
 • Politică externă şi de securitate comună
 • Relaţii externe
 • Reţele transeuropene

Structură

Numărul total al membrilor care sunt „persoane fizice”: 8
Numărul organizaţiilor membre:
Organizaţii membre (Numărul membrilor) :
Organizaţia dumneavoastră are membri sau este reprezentată în următoarele ţări:
 • SPANIA

Informații complementare:

Reţele - Networking

Informaţii privind apartenenţa organizaţiei la una sau mai multe asociaţii/federaţii/confederaţii sau, în cazul în care organizaţia face parte dintr-o reţea, chiar şi ad hoc, informaţii privind aceste raporturi.
Red Europea de Víctimas del Terrorismo

Date financiare

Anul exerciţiului: 01/2013 - 12/2013
Buget total: 10.073.057
din care finanţare publică: 10.072.957
- din surse europene:
- Achiziții publice:
- Granturi: 10.072.957
- din surse naţionale:
- din surse locale/regionale:
din alte surse: 100
- donaţii: 100
- cotizaţii ale membrilor:
Estimarea costurilor legate de activităţile directe de reprezentare a intereselor, efectuate de organizaţie pe lângă instituţiile europene, pe durata acestui exerciţiu: >= 100000  € şi < 150000  €
Alte informaţii financiare sau precizări suplimentare furnizate de organizaţie pentru asigurarea transparenţei:


Cod de conduită

Înregistrându-se, organizaţia a semnat Codul de conduită al Registrului de transparenţă.