Navigointipolku

Lisätyökalut

 • Tulostettava versio
 • Pienennä tekstiä
 • Suurenna tekstiä
 • Valitse suurikontrastinen versio
 • Palauta sivun alkuperäiset värit
Rekisteröityneen profiili

Union Nationale des Groupes d'Action des Personnes qui vivent seules

Tunnistenumero rekisterissä: 53428222149-96
Rekisteröintipäivä: 13.8.2009 18:04:34

Organisaation tietoja muutettiin viimeksi 14.8.2014 20:11:34
Edellinen vuotuinen päivitys: 14.8.2014 20:11:34


Rekisteröitynyt: Organisaatio tai itsenäinen ammatinharjoittaja

Nimi tai toiminimi: Union Nationale des Groupes d'Action des Personnes qui vivent seules
Lyhenne: UNAGRAPS
Organisaation oikeudellinen muoto: Association française Loi 1901 Intérêt général
Internet-osoite: http://unagraps.org

Ryhmät

Ryhmä: III - Kansalaisjärjestöt
tarkemmin: Kansalaisjärjestöt, keskusteluryhmät ja verkostot ja vastaavat

Oikeudellisessa vastuussa oleva henkilö

Sukunimi, etunimi: Ulla Anderson
Tehtävä organisaatiossa: Présidente

EU-suhteista pysyvästi vastaava henkilö

Sukunimi, etunimi: Anne-Marie DUMONT
Tehtävä organisaatiossa: Chargée de projets FSE et UE

Yhteystiedot:

Organisaation päätoimipaikan yhteystiedot: Avenue Daumesnil Maison des Associations 181
75012 Paris
RANSKA
Puhelinnumero: (+33) 1 42 65 45 59
Faksinumero: (+) 
Muita yhteystietoja:

Tavoitteet ja tehtävät

Organisaation tavoitteet ja tehtävät: L'UNAGRAPS agit pour faire connaître et reconnaître les discriminations qui frappent les personnes assumant seules tous les actes de la vie quotidienne. La lutte pour faire changer les lois est difficile. Les dossiers prioritaires concernent la fiscalité, les droits de succession, l'absence de représentation acceptée par les instances décisionnelles en France tout particulièrement.
Les contacts avec les associations qui, en Union européenne, défendent les droits des personnes vivant seules sont de plus en plus nombreux.
Organisaation edustamat intressit ovat:
 • kansallisia
 • euroopanlaajuisia

Rekisterin piiriin kuuluvaan toimintaan osallistuvien henkilöiden (jäsenet, henkilöstö jne.) lukumäärä

Henkilöiden määrä 450
Lisätietoja Ouverture de registres de "sympathisants" dans toute la France = personnes qui donnent leurs coordonnées, avec qui nous entretenons des contacts réguliers = 1020

Akkreditoidut henkilöt, joilla on kulkulupa Euroopan parlamentin tiloihin

Ei akkreditoituja henkilöitä

Toimet

Tärkeimmät avoimuusrekisterin soveltamisalaan kuuluvia toimintoja koskevat EU-aloitteet edeltäneeltä vuodelta:


Contacts permanents avec les Députés et sénateurs français tout particulièrement en période électorale.
Courriers et rapports sont envoyés aux Députés européens élus en France.
Le réseau européen s'enrichit : inscription dans ce registre de l'organisme partenaire dues Pays Bas et contact régulier avec le partenaire en Finlande.

Intressitoimialat julkisten kuulemisten ja toteutussuunnitelmien sähköposti-ilmoituksia varten:

Organisaation ilmoittamat aihealat ovat:
 • Euroopan laajuiset verkot
 • Oikeusasiat ja perusoikeuksien
 • Sisäasiat
 • Työllisyys ja sosiaaliasiat
 • Verotus

Rakenne

Jäseninä olevien luonnollisten henkilöiden lukumäärä: 6 000
Jäsenorganisaatioiden lukumäärä:
Jäsenorganisaatiot (Jäsenmäärä) :
Organisaatiolla on jäseniä tai se on edustettuna seuraavissa maissa:
 • ALANKOMAAT
 • SUOMI

Lisätietoja La création d'un réseau europén s'avère passionnante.
Recherche d'organismes aux objectifs communs aux Pays-Bas, en Belgique, en Finlande, en Suède.
Contacts universitaires au Royaume Uni.
Echanges également en USA.

Verkostot

Tiedot siitä, kuuluuko organisaatio yhteen tai useampaan yhdistykseen/järjestöön/liittoon tai verkostoon vaikka vain epävirallisesti.
Réseau européen en cours d'élaboration

Rahoitustiedot

Tilikausi: 01/2013 - 12/2013
Kokonaisbudjetti: 11 800
josta julkista rahoitusta: 0
- EU-rahoitusta:
- Hankinnat: 0
- Avustukset: 0
- kansallisista rahoituslähteistä: 0
- paikallisista/alueellisista rahoituslähteistä: 0
muista rahoituslähteistä: 11 800
- lahjoitukset ja avustukset: 3 800
- jäsenmaksut: 8 000
Arvio organisaation EU:n toimielimissä harjoittamaan suoraan edunvalvontaan liittyvistä kustannuksista tämän tilikauden aikana:
Lisätietoa rahoituksesta tai muita avoimuuden kannalta tärkeitä tarkennuksia:

Réserve : 20916 euros

Rekisterin säännöt

Ilmoittautumalla rekisteriin organisaatio on hyväksynyt avoimuusrekisterin hyvän edunvalvontatavan.