Navigacijska pot

Dodatna orodja    Profil registracijskega zavezanca

EFS Strategy Consulting sprl

Identifikacijska številka v Registru: 53416059030-10
Datum registracije: 22/06/2012 23:52:07

Podatki o tem subjektu so bili nazadnje spremenjeni: 29/04/2015 08:13:44
Datum zadnje letne spremembe: 29/04/2015 08:13:44
Naslednjo posodobitev morate opraviti najpozneje : 29/04/2016

    Registracijski zavezanec: organizacija ali samozaposlena oseba

EFS Strategy Consulting sprl

sprl

    Oddelek registracije

I - Poklicne svetovalne službe/odvetniške pisarne/samozaposleni svetovalci

Poklicne svetovalne službe

    Kontaktni podatki

Chemin du Fort des Voiles, 9
1325 Bonlez
BELGIJA

(+32)475493552

    Oseba, ki je pravno odgovorna

Jean-Pierre De Grève

Executive Director

    Oseba, ki je odgovorna za odnose z EU

Jean-Pierre De Grève

Executive Director

    Cilji in naloge

The company aims to achieve, both in Belgium and abroad, for own account or for third parties or in partnership with them, all operations related to:
- Providing advice to companies, associations, individuals, in management(including among others the strategy, financial management, environmental policy, computer science, relations with authorities, partnership development, etc..), and any form of assistance in this area;
- The organization, support and advice to companies, associations, private individuals, on the organization of businesses, including business and staff and all operations directly or indirectly linked, such as the selection of personnel and training;
- Organizing seminars, training, and meetings as part of the activities mentioned above.

svetovni

    Dejavnosti, ki sodijo v področje uporabe registra

Circular Economy Package
Waste Management
Marine litter


 

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

- Marine litter policy development
- Energy Efficiency Directive (EED)
- Energy Performance of Buildings Directive ( EPBD)
- Waste management
- Green Paper on Plastic Waste
- European PVC Industry Voluntary Commitment

    Število oseb, ki se ukvarjajo z zgoraj opisanimi dejavnostmi

100%: 1  

1

1

    Osebe z izkaznico za vstop v stavbo Evropskega parlamenta

Ime Priimek Začetni datum Končni datum
Jean-Pierre DE GREVE 04/02/2016 02/02/2017

    Interesna področja

  • Energetika
  • Javno zdravje
  • Okolje
  • Podnebni ukrepi
  • Ribištvo in ribogojstvo

    Članstvo in povezanost z mrežami

    Finančni podatki

01/2013  -  12/2013

< 9.999 €

< 99.999 €

  • VinylPlus

V zadnjem zaključenem finančnem letu ni prejetih finančnih sredstev od institucij EU.

    Kodeks ravnanja

Organizacija je z registracijo sprejela tudi pravila ravnanja registra za preglednost.