Navigačný riadok

Ďalšie nástroje    Profil zaregistrovaného subjektu

EFS Strategy Consulting sprl

Identifikačné číslo v Registri: 53416059030-10
Dátum registrácie: 22/06/2012 23:52:07

Dátum poslednej aktualizácie informácií o subjekte: 29/04/2015 08:13:44
Dátum poslednej ročnej aktualizácie: 29/04/2015 08:13:44
Termín ďalšej aktualizácie - najneskôr dňa: 29/04/2016

    Registrujúci sa: organizácia alebo samostatne zárobkovo činná osoba

EFS Strategy Consulting sprl

sprl

    Oddiel registrácie

I - Profesionálne konzultantské spoločnosti / právnické firmy / samostatne zárobkovo činní konzultanti

Profesionálne konzultantské spoločnosti

    Kontaktné údaje

Chemin du Fort des Voiles, 9
1325 Bonlez
BELGICKO

(+32) 475493552

    Osoba s právnou zodpovednosťou

pán  Jean-Pierre De Grève

Executive Director

    Osoba zodpovedná za záležitosti EÚ

pán  Jean-Pierre De Grève

Executive Director

    Ciele a poslanie

The company aims to achieve, both in Belgium and abroad, for own account or for third parties or in partnership with them, all operations related to:
- Providing advice to companies, associations, individuals, in management(including among others the strategy, financial management, environmental policy, computer science, relations with authorities, partnership development, etc..), and any form of assistance in this area;
- The organization, support and advice to companies, associations, private individuals, on the organization of businesses, including business and staff and all operations directly or indirectly linked, such as the selection of personnel and training;
- Organizing seminars, training, and meetings as part of the activities mentioned above.

svetovej

    Osobitné činnosti, ktoré patria do pôsobnosti registra

Circular Economy Package
Waste Management
Marine litter


 

Nie

Nie

Nie

Nie

Nie

- Marine litter policy development
- Energy Efficiency Directive (EED)
- Energy Performance of Buildings Directive ( EPBD)
- Waste management
- Green Paper on Plastic Waste
- European PVC Industry Voluntary Commitment

    Počet osôb zapojených do činností uvedených vyššie v texte

100%: 1  

1

1

    Osoby s akreditáciou na vstup do priestorov Európskeho parlamentu

Meno Priezvisko Dátum začatia Dátum ukončenia
Jean-Pierre DE GREVE 20/01/2015 17/01/2016

    Oblasti záujmu

  • Energetika
  • Opatrenia v oblasti klímy
  • Rybolov a akvakultúra
  • Verejné zdravie
  • Životné prostredie

    Členstvo a príslušnosť k organizácii

    Finančné údaje

01/2013  -  12/2013

< 9 999 €

< 99 999 €

  • VinylPlus

Počas posledného uzavretého finančného roku sme nezískali nijaké financovanie od inštitúcií EÚ.

    Kódex správania

Subjekt registráciou súhlasil s kódexom správania registra transparentnosti.