Navigačný riadok

Ďalšie nástroje

 • Verzia na tlač
 • Zmenšiť písmo
 • Zväčšiť písmo
 • Zobraziť s maximálnym kontrastom
 • Štandardný vzhľad stránky
Profil zaregistrovaného subjektu

EFS Strategy Consulting sprl

Identifikačné číslo v Registri: 53416059030-10
Dátum registrácie: 22.6.2012 23:52:07

Informácie o tejto organizácii boli naposledy zmenené 11.6.2014 9:44:01
Dátum poslednej ročnej aktualizácie: 11.6.2014 9:44:01


Registrujúci sa: organizácia alebo samostatne zárobkovo činná osoba

Meno zamestnávateľa alebo názov organizácie: EFS Strategy Consulting sprl
Skratka:
Právna forma: sprl
Internetová stránka: http://www.efsstrategyconsulting.eu

Oddiely

Oddiel: I. – Profesionálne konzultantské spoločnosti / právnické firmy / samostatne zárobkovo činní konzultanti
Podrobnejšie informácie: Profesionálne konzultantské spoločnosti

Osoba s právnou zodpovednosťou

Priezvisko, meno: pán  Jean-Pierre De Grève
Funkcia: Executive Director

Osoba zodpovedná za záležitosti EÚ

Priezvisko, meno: pán  Jean-Pierre De Grève
Funkcia: Executive Director

Kontaktné údaje:

Údaje o sídle organizácie: Chemin du Fort des Voiles  9
1325 Bonlez
BELGICKO
Telefónne číslo: (+32) 475493552
Fax: (+) 
Ďalšie kontaktné údaje:

Ciele a poslanie

Ciele a poslanie organizácie: The company aims to achieve, both in Belgium and abroad, for own account or for third parties or in partnership with them, all operations related to:
- Providing advice to companies, associations, individuals, in management(including among others the strategy, financial management, environmental policy, computer science, relations with authorities, partnership development, etc..), and any form of assistance in this area;
- The organization, support and advice to companies, associations, private individuals, on the organization of businesses, including business and staff and all operations directly or indirectly linked, such as the selection of personnel and training;
- Organizing seminars, training, and meetings as part of the activities mentioned above.
Organizácia zastupuje záujmové skupiny na úrovni:
 • svetovej

Počet osôb zapojených do činností spadajúcich do rozsahu pôsobnosti registra transparentnosti

Počet osôb: 1
Doplňujúce údaje:

Osoby s akreditáciou na vstup do priestorov Európskeho parlamentu

Neakreditované osoby

Činnosti

Hlavné iniciatívy EÚ, na ktoré ste sa v predchádzajúcom roku zamerali v rámci činností spadajúcich do rozsahu pôsobnosti registra transparentnosti:


- Marine litter policy development
- Energy Efficiency Directive (EED)
- Energy Performance of Buildings Directive ( EPBD)
- Waste management
- Green Paper on Plastic Waste
- European PVC Industry Voluntary Commitment

Oblasti záujmu pre e-mailové upozornenia na konzultácie a plány realizácie;

Oblasti záujmu organizácie:
 • Energetika
 • Opatrenia v oblasti klímy
 • Rybolov a akvakultúra
 • Verejné zdravie
 • Životné prostredie

Vytváranie kontaktných sietí

Informácie o príslušnosti organizácie k jednej alebo viacerým združeniam /federáciám /konfederáciám vrátane príslušnosti ad hoc.

Finančné údaje

Účtovný rok: 01/2013 - 12/2013
Obrat organizácie v súvislosti so zastupovaním záujmov svojich klientov v európskych inštitúciách.
< 50000  €

Klienti, ktorých podiel na obrate je menší ako 50000 €.
 • PlasticsEurope
 • GLG

Objem a zdroje financovania prijatého od inštitúcií EÚ za posledný uzavretý rozpočtový rok k dátumu registrácie (alebo jej obnovenia)
Verejné obstarávanie: 0 €
Granty: 0 €
Ďalšie finančné informácie a dodatočné údaje, ktoré organizácia poskytuje na účely transparentnosti.


Kódex správania

Subjekt registráciou súhlasil s kódexom správania registra transparentnosti.