Navigatsioonitee

Lisatööriistad    Registreeritu profiil

EFS Strategy Consulting sprl

Tunnusnumber registris: 53416059030-10
Registreerimise kuupäev: 22/06/2012 23:52:07

Selle üksuse andmeid muudeti viimati: 29/04/2015 08:13:44
Iga-aastase ajakohastamise käigus viimati uuendatud: 29/04/2015 08:13:44
Järgmine ajakohastamine tuleb teha hiljemalt: 29/04/2016

    Registreerija: organisatsioon või füüsilisest isikust ettevõtja

EFS Strategy Consulting sprl

sprl

    Jagu registris

I - Konsultatsioonifirmad / õigusbürood / füüsilisest isikust ettevõtjatest konsultandid

Konsultatsioonifirmad

    Kontaktandmed

Chemin du Fort des Voiles, 9
1325 Bonlez
BELGIA

(+32) 475493552

    Juriidiliselt vastutav isik

Jean-Pierre De Grève

Executive Director

    ELi asjade eest vastutav isik

Jean-Pierre De Grève

Executive Director

    Eesmärgid ja ülesanded

The company aims to achieve, both in Belgium and abroad, for own account or for third parties or in partnership with them, all operations related to:
- Providing advice to companies, associations, individuals, in management(including among others the strategy, financial management, environmental policy, computer science, relations with authorities, partnership development, etc..), and any form of assistance in this area;
- The organization, support and advice to companies, associations, private individuals, on the organization of businesses, including business and staff and all operations directly or indirectly linked, such as the selection of personnel and training;
- Organizing seminars, training, and meetings as part of the activities mentioned above.

ülemaailmsed

    Registri kohaldamisalasse kuuluv tegevus

Circular Economy Package
Waste Management
Marine litter


 

Ei

Ei

Ei

Ei

Ei

- Marine litter policy development
- Energy Efficiency Directive (EED)
- Energy Performance of Buildings Directive ( EPBD)
- Waste management
- Green Paper on Plastic Waste
- European PVC Industry Voluntary Commitment

    Ülalolevas lahtris kirjeldatud tegevusega seotud isikute arv

100%: 1  

1

1

    Isikud, kellele on antud Euroopa Parlamendi hoonete sissepääsuluba

Eesnimi Perekonnanimi Alguskuupäev Lõppkuupäev
Jean-Pierre DE GREVE 20/01/2015 17/01/2016

    Huvivaldkonnad

  • Energeetika
  • Kalandus ja akvakultuur
  • Keskkond
  • Kliimaküsimused
  • Rahvatervis

    Liikmed ja liikmesus

    Finantsandmed

01/2013  -  12/2013

< 9 999 €

< 99 999 €

  • VinylPlus

Ei ole saanud rahalisi vahendeid ELi institutsioonidelt viimase lõpetatud eelarveaasta jooksul.

    Käitumisjuhend

Registreerimisel allkirjastas organisatsioon läbipaistvusregistri käitumisjuhendi.