Navigatsioonitee

Lisatööriistad

 • Trükiversioon
 • Tekst väiksem
 • Tekst suurem
 • Kõrge kontrastsusega versioon
 • Valige tavaline värviversioon
Registreeritu profiil

EFS Strategy Consulting sprl

Tunnusnumber registris: 53416059030-10
Registreerimise kuupäev: 22.06.12 23:52:07

Selle organisatsiooni andmeid muudeti viimati 11.06.14 9:44:01
Iga-aastase ajakohastamise käigus viimati uuendatud: 11.06.14 9:44:01


Registreerija: organisatsioon või füüsilisest isikust ettevõtja

Nimi või ärinimi: EFS Strategy Consulting sprl
Akronüüm:
Õiguslik vorm: sprl
Veebisait: http://www.efsstrategyconsulting.eu

Jaod

Jagu: I – Konsultatsioonifirmad / õigusbürood / füüsilisest isikust ettevõtjatest konsultandid
Täpsemalt: Konsultatsioonifirmad

Juriidiliselt vastutav isik

Perekonnanimi, eesnimi: Jean-Pierre De Grève
Ametikoht: Executive Director

ELiga suhtluse eest püsivalt vastutav isik

Perekonnanimi, eesnimi: Jean-Pierre De Grève
Ametikoht: Executive Director

Kontaktandmed:

Organisatsiooni peakontori kontaktandmed: 9 Chemin du Fort des Voiles 
1325 Bonlez
BELGIA
Telefoninumber: (+32) 475493552
Faks: (+) 
Muud kontaktandmed:

Eesmärgid ja ülesanded

Organisatsiooni eesmärgid ja ülesanded: The company aims to achieve, both in Belgium and abroad, for own account or for third parties or in partnership with them, all operations related to:
- Providing advice to companies, associations, individuals, in management(including among others the strategy, financial management, environmental policy, computer science, relations with authorities, partnership development, etc..), and any form of assistance in this area;
- The organization, support and advice to companies, associations, private individuals, on the organization of businesses, including business and staff and all operations directly or indirectly linked, such as the selection of personnel and training;
- Organizing seminars, training, and meetings as part of the activities mentioned above.
Teie organisatsiooni esindatavad huvid on:
 • ülemaailmsed

Läbipaistvusregistri kohaldamisalasse kuuluvate tegevustega seotud isikute arv

Isikute arv: 1
Lisateave:

Isikud, kellele on antud Euroopa Parlamendi hoonete sissepääsuluba

Akrediteeritud isikud puuduvad

Tegevused

ELi peamised algatused, mis hõlmasid aasta tagasi läbipaistvusregistri kohaldamisalasse kuulunud tegevusi:


- Marine litter policy development
- Energy Efficiency Directive (EED)
- Energy Performance of Buildings Directive ( EPBD)
- Waste management
- Green Paper on Plastic Waste
- European PVC Industry Voluntary Commitment

Huvipakkuvad konsultatsioonid ja kavad e-kirjaga teavitamiseks:

Teie organisatsiooni teatatud huvivaldkonnad:
 • Energeetika
 • Kalandus ja akvakultuur
 • Keskkond
 • Kliimaküsimused
 • Rahvatervis

Koostöövõrgud

Teave teie organisatsiooni kuulumisest ühte või mitmesse liitu/föderatsiooni/konföderatsiooni või mõnda koostöövõrku, isegi mitteametlikult, teave asjaomaste seoste kohta.

Finantsandmed

Eelarveaasta: 01/2013 - 12/2013
Organisatsiooni käive, mis on seotud klientide huvide esindamisega ELi institutsioonides:
< 50000  €

Kliendid, kelle puhul käibe suurus on väiksem kui 50000 €.
 • PlasticsEurope
 • GLG

ELi institutsioonidelt saadud vahendite hulk ja allikas finantsaastal n-1 registreerimisest
Hanked: 0 €
Toetused: 0 €
Muu finantsteave või täpsustus, mille organisatsioon on läbipaistvuse huvides esitanud:


Käitumisjuhend

Registreerimisel allkirjastas organisatsioon läbipaistvusregistri käitumisjuhendi.