Διαδρομή πλοήγησης

Πρόσθετα εργαλεία    Προφίλ εγγεγραμμένου

Hager Group

Αριθμός μητρώου: 53349753503-84
ημερομηνία της εγγραφής: 26/04/2010 14:46:27

Τα στοιχεία αυτού του φορέα τροποποιήθηκαν για τελευταία φορά στις : 23/02/2015 17:12:15
Η τελευταία ετήσια επικαιροποίηση έγινε στις: 23/02/2015 17:12:15
Η επόμενη επικαιροποίηση πρέπει να γίνει το αργότερο στις: 23/02/2016

    Εγγεγραμμένος: Οργάνωση ή αυτοαπασχολούμενος

Hager Group

Hager

Societas Europaea

    Τμήμα εγγραφής

II - Εσωτερικοί (in-house) εκπρόσωποι ομάδων συμφερόντων και εμπορικές/επιχειρηματικές/επαγγελματικές ενώσεις

Εταιρείες και όμιλοι

    Στοιχεία επικοινωνίας

Zum Gunterstal, 1
66440 Blieskastel
ΓΕΡΜΑΝΙΑ

(+49) 6842 945 0

    Πρόσωπο νομικά υπεύθυνο

Κύριος  Daniel HAGER

CEO

    Αρμόδιος για τις σχέσεις με την ΕΕ

Κύριος  Dominique BECK

Director Standardisation and Business Environment

    Στόχοι και αποστολή

Manufacturing and sales of electrical installation and building automation systems
Family owned group

 • ευρωπαϊκού επιπέδου
 • παγκόσμιου επιπέδου
 • εθνικού επιπέδου

    Συγκεκριμένες δραστηριότητες που καλύπτονται από το Μητρώο

Directives such as LVD, EMC, Radio, WEEE, RoHS
Standardisation mandates
Legislation on commercial exchanges
European Commission impact assessment webpage


 

Όχι

Όχι

Όχι

Όχι

Όχι

Directives and regulations applicable to the electrical sector
Energy and Waste
Standardisation

    Αριθμός ατόμων που συμμετέχουν στις δραστηριότητες που περιγράφονται στο πλαίσιο ανωτέρω

25%: 8

8

2

    Πρόσωπα διαπιστευμένα για πρόσβαση στα κτήρια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Μη διαπιστευμένα πρόσωπα

    Τομείς ενδιαφέροντος

 • Ανταγωνισμός
 • Ενέργεια
 • Επιχειρήσεις
 • Έρευνα και τεχνολογία
 • Εσωτερική αγορά
 • Καταναλωτές
 • Κοινωνία της πληροφορίας
 • Περιβάλλον

    Μέλη

France : IGNES - GIMELEC - FIEEC
Germany : ZVEI
Spain : AFME
UK : BEAMA
Europe : Orgalime - Cecapi

    Οικονομικά στοιχεία

01/2014  -  12/2014

>= 100.000 € και < 199.999 €

Δεν ελήφθη χρηματοδότηση από όργανα της ΕΕ κατά τη διάρκεια του πλέον πρόσφατου περατωθέντος οικονομικού έτους.

    Κώδικας δεοντολογίας

Με την καταχώρισή της, η οργάνωση έχει αποδεχτεί τον Κώδικα Δεοντολογίας του Μητρώου Διαφάνειας.