Навигационна пътека

Допълнителни инструменти

 • Версия за печат
 • Намаляване на шрифта
 • Увеличаване на шрифта
 • Висококонтрастна версия
 • Изберете стандартен цвят
Профил на регистрираното лице

Hager Group

Идентификационен номер в Регистъра: 53349753503-84
Дата на регистрация: 10-4-26 14:46:27

Последната промяна на данните за тази организация е от 14-4-14 9:04:35
Последната годишна актуализация е извършена на 14-4-14 9:04:35


Регистрирано лице: Организация или самостоятелно заето лице

Име или търговско име: Hager Group
Инициали: Hager
Правен статут: Societas Europaea
Уебсайт: http://www.hager.com

Раздели

Раздел: II – Вътрешни лобисти, търговски/професионални асоциации
и по-специално: Компании и сдружения

Правно отговорно лице

Фамилия, име: Господин  Daniel HAGER
Длъжност: CEO

Постоянен отговорник за отношенията с ЕС

Фамилия, име: Господин  Dominique BECK
Длъжност: Directeur Normalisation et Business Environment

Координати за връзка:

Адрес на седалището на организацията: Zum Gunterstal  1
66440 Blieskastel
ГЕРМАНИЯ
Телефонен номер: (+49) 6842 945 0
Факс: (+) 
Друга информация за връзка:

Цели и задачи

Цели и задачи на организацията: Manufacturing and sales of electrical installation equipment
Интересите на организацията са на:
 • национално равнище
 • европейско равнище
 • световно равнище

Брой лица, участващи в дейности, попадащи в обхвата на Регистъра за прозрачност

Брой лица: 7
Допълнителна информация:

Лица, получили право на достъп до сградите на Европейския парламент

Няма акредитирани лица

Дейности

Дейности по основни инициативи на ЕС през предходната година, попадащи в обхвата на Регистъра за прозрачност:


Directives and regulations applicable to the electrical sector
Energy and Waste
Standardisation

Области на интерес – уведомления за консултации и пътни карти

Области на интерес, декларирани от организацията:
 • Вътрешен пазар
 • Енергетика
 • Околна среда
 • Потребители
 • Предприятия

Контакти

Информация за асоциациите/федерациите/конфедерациите или мрежите, дори неофициални, в които членува организацията.
France : IGNES - FIEEC
Germany : ZVEI
Europe : Orgalime - Cecapi

Финансови данни

Отчетна година: 01/2012 - 12/2012
Оценка на разходите, свързани с преки дейности по представяне на интереси, извършени от организацията през тази година: >= 50000  € и < 100000  €
Размер и източник на финансирането, получено от институциите на ЕС през финансовата година преди годината на регистрация
Обществени поръчки: 0 €
Безвъзмездни средства: 0 €
Друга финансова информация или уточнения, предоставени от организацията с оглед на прозрачността:


Кодекс за добро поведение

Регистрирайки се, организацията се е ангажирала да спазва кодекса за добро поведение на Регистъра за прозрачност.