Навигационна пътека

Допълнителни инструменти    Профил на регистрираното лице

Hager Group

Идентификационен номер в Регистъра: 53349753503-84
Дата на регистрация: 26/04/2010 14:46:27

Информацията за този субект е била последно изменена на: 23/02/2015 17:12:15
Последната годишна актуализация е извършена на: 23/02/2015 17:12:15
Следваща актуализация най-късно до: 23/02/2016

    Регистрирано лице: Организация или самостоятелно заето лице

Hager Group

Hager

Societas Europaea

    Раздел на регистрация

II - Вътрешни лобисти и търговски/стопански/професионални сдружения

Компании и сдружения

    Координати за връзка

Zum Gunterstal, 1
66440 Blieskastel
ГЕРМАНИЯ

(+49) 6842 945 0

    Правно отговорно лице

Господин  Daniel HAGER

CEO

    Отговорник за отношенията с ЕС

Господин  Dominique BECK

Director Standardisation and Business Environment

    Цели и задачи

Manufacturing and sales of electrical installation and building automation systems
Family owned group

 • европейско равнище
 • световно равнище
 • национално равнище

    Конкретни дейности, обхванати от Регистъра

Directives such as LVD, EMC, Radio, WEEE, RoHS
Standardisation mandates
Legislation on commercial exchanges
European Commission impact assessment webpage


 

Не

Не

Не

Не

Не

Directives and regulations applicable to the electrical sector
Energy and Waste
Standardisation

    Брой лица, участващи в дейностите, описани по-горе

25%: 8

8

2

    Лица, получили право на достъп до сградите на Европейския парламент

Няма акредитирани лица

    Области на интерес

 • Вътрешен пазар
 • Енергетика
 • Информационно общество
 • Конкуренция
 • Научни изследвания и технологии
 • Околна среда
 • Потребители
 • Предприятия

    Членство

France : IGNES - GIMELEC - FIEEC
Germany : ZVEI
Spain : AFME
UK : BEAMA
Europe : Orgalime - Cecapi

    Финансови данни

01/2014  -  12/2014

>= 100 000 € и < 199 999 €

Не е получавано финансиране от институциите на ЕС през последната приключена финансова година.

    Кодекс за добро поведение

Регистрирайки се, организацията се е ангажирала да спазва кодекса за добро поведение на Регистъра за прозрачност.