Навигационна пътека

Допълнителни инструменти

 • Версия за печат
 • Намаляване на шрифта
 • Увеличаване на шрифта
 • Висококонтрастна версия
 • Изберете стандартен цвят
Профил на регистрираното лице

SCHUFA Holding AG

Идентификационен номер в Регистъра: 53296011846-01
Дата на регистрация: 09-6-15 17:33:18

Последната промяна на данните за тази организация е от 13-5-21 11:18:47
Последната годишна актуализация е извършена на 13-5-21 11:18:47


Регистрирано лице: Организация или самостоятелно заето лице

Име или търговско име: SCHUFA Holding AG
Инициали: SCHUFA
Правен статут: Privatrechtliche Aktiengesellschaft
Уебсайт: http://www.schufa.de

Раздели

Раздел: II – Вътрешни лобисти, търговски/професионални асоциации
и по-специално: Компании и сдружения

Правно отговорно лице

Фамилия, име: Господин  Dr. Michael Freytag
Длъжност: Vorstandsvorsitzender

Постоянен отговорник за отношенията с ЕС

Фамилия, име: Господин  Sven Müller
Длъжност: Senior Experte Public Affairs

Координати за връзка:

Адрес на седалището на организацията: Kormoranweg  5
65201 Wiesbaden
ГЕРМАНИЯ
Телефонен номер: (+49) 611 9278 326
Факс: (+) 
Друга информация за връзка:

Цели и задачи

Цели и задачи на организацията: Die SCHUFA ist das führende nationale Kreditbüro in Deutschland mit Bonititätsinformationen zu 66 Mio. Verbrauchern. Sie versorgt ihre Vertragspartner mit Bonitätsinformationen über Privatpersonen und Unternehmen und hilft dabei, das Ausfallrisiko der Vertragspartner zu minimieren und die Verbraucher vor Überschuldung zu schützen. Die SCHUFA leistet damit einen erheblichen volkswirtschaftlichen Nutzen.
Интересите на организацията са на:
 • национално равнище
 • европейско равнище

Брой лица, участващи в дейности, попадащи в обхвата на Регистъра за прозрачност

Брой лица: 6
Допълнителна информация:

Лица, получили право на достъп до сградите на Европейския парламент

Няма акредитирани лица

Дейности

Дейности по основни инициативи на ЕС през предходната година, попадащи в обхвата на Регистъра за прозрачност:


Datenschutz-VO
CRD IV
alle Themen zum Risikomanagement, Datenschutz, Verbraucherschutz

Области на интерес – уведомления за консултации и пътни карти

Области на интерес, декларирани от организацията:
 • Вътрешен пазар
 • Вътрешни работи
 • Икономически и финансови въпроси
 • Информационно общество
 • Конкуренция
 • Потребители
 • Правосъдие и основните права

Контакти

Информация за асоциациите/федерациите/конфедерациите или мрежите, дори неофициални, в които членува организацията.
Die SCHUFA ist Gründungsmitglied bei ACCIS, dem Verband der europäischen Auskunfteien. Darüber hinaus ist die SCHUFA Mitglied beim europäischen Think-Tank ECRI, einer Tochter von CEPS.

Auf nationaler Ebene ist die SCHUFA Mitglied des Verbandes der Handelsauskunfteien (VdH).

Финансови данни

Отчетна година: 01/2012 - 12/2012
Оценка на разходите, свързани с преки дейности по представяне на интереси, извършени от организацията през тази година: 2 000 €
Размер и източник на финансирането, получено от институциите на ЕС през финансовата година преди годината на регистрация
Обществени поръчки: 0 €
Безвъзмездни средства: 0 €
Друга финансова информация или уточнения, предоставени от организацията с оглед на прозрачността:


Кодекс за добро поведение

Регистрирайки се, организацията се е ангажирала да спазва кодекса за добро поведение на Регистъра за прозрачност.