Navigacijska pot

Dodatna orodja

 • Natisni
 • Pomanjšaj besedilo
 • Povečaj besedilo
 • Različica z močnim kontrastom
 • Standardna barvna različica
Profil registracijskega zavezanca

SAW-B (solidarité des alternatives wallonnes et bruxelloises)

Identifikacijska številka v Registru: 53171186468-38
Datum registracije: 24.8.11 12:38:55

Podatki o tej organizaciji so bili nazadnje spremenjeni dne: 29.7.14 12:00:27
Datum zadnje letne spremembe: 29.7.14 12:00:27


Registracijski zavezanec: organizacija ali samozaposlena oseba

Ime ali naziv podjetja: SAW-B (solidarité des alternatives wallonnes et bruxelloises)
Kratica: SAW-B
Pravni status: ASBL
Spletna stran: http://www.saw-b.be

Oddelki

Oddelek: III. – Nevladne organizacije
natančneje: Nevladne organizacije, forumi, mreže in podobno

Oseba, ki je pravno odgovorna

Priimek, ime Marie-Caroline Collard
Položaj: director

Stalna oseba, ki je pristojna za stike z EU:

Priimek, ime Marie-Caroline Collard
Položaj: director

Kontaktni podatki:

Podatki o sedežu organizacije: rue Monceau-Fontaine  42/6
6031 Monceau-sur-sambre
BELGIJA
Telefon: (+071) 532830
Telefaks: (+071) 532831
Drugi podatki: Brussels office: 75 rue botanique 1210 Bruxelles

Cilji in naloge

Cilji in naloge organizacije: L'asbl SAW-B, Solidarité des alternatives wallonnes et bruxelloises, est une fédération d'économie sociale pluraliste. Elle est le porte-parole de plus de 300 entreprises en Wallonie et à Bruxelles.
Une association qui représente plus de 15000 travailleurs dans ce que l'on nomme le troisième secteur.


• Défendre et représenter

Grâce à son pluralisme et à la variété de ses membres, SAW-B joue un rôle d'interface entre les pouvoirs politiques, les partenaires sociaux, les administrations et les projets de terrain. Porte-parole des revendications du secteur auprès des autorités compétentes, SAW-B est souvent consultée sur des projets législatifs concernant l'économie sociale.


• Développer l'économie sociale

Les actions de SAW-B visent également à développer le secteur en établissant des partenariats tant au niveau régional que fédéral.
SAW-B est au service du développement des acteurs locaux et sectoriels (recyclage, insertion, finance alternative, TIC, nouvelles coopératives,...) et agit sur base du principe de subsidiarité (dans le cas où les acteurs locaux ou sectoriels ne peuvent intervenir eux-mêmes aussi efficacement).


• Faire connaître et sensibiliser

SAW-B a enfin un rôle de promotion de l'économie sociale auprès du grand public.
Interesi organizacije so na ravni:
 • nacionalni

Število oseb, ki se ukvarjajo z dejavnostmi iz področja uporabe registra za preglednost

Število oseb: 12
Dodatne informacije:

Osebe z izkaznico za vstop v stavbo Evropskega parlamenta

Ni akreditiranih oseb

Dejavnosti

Glavne pobude EU, ki so jim bile v predhodnem letu namenjene dejavnosti iz področja uporabe registra za preglednost:


Organisation de conférences relatives à l'UE et l'économie sociale, l'entreprise sociale. Réponses à des consultations, rédaction d'analyses, de prise de position, rédaction d'une newsletter avec des sections dédiées à l'UE et entrepreneuriat social, l’économie sociale, participation à des colloques, conférences, membre de Social Economy Europe plate-forme européenne de l'économie sociale.

Področja, za katera želite prejemati elektronska obvestila o posvetovanjih in časovnicah;

Področja interesov, ki jih je navedla organizacija:
 • Gospodarske in finančne zadeve
 • Notranji trg
 • Okolje
 • Podjetništvo
 • Regionalna politika
 • Zaposlovanje in socialne zadeve

Sestava

Število včlanjenih „fizičnih oseb“ skupaj: 124
Število včlanjenih organizacij: 0
Včlanjene organizacije (Število članov) :
Organizacija ima člane oziroma je zastopana v naslednjih državah:
 • BELGIJA

Dodatne informacije:

Omrežja

Informacije o članstvu organizacije v enem ali več združenjih ali zvezah ali morebitni povezanosti v mrežo, četudi začasni.
Membre de Social Economy Europe, plate-forme européenne des acteurs de l'économie sociale et de l'entrepreunariat social.

Finančni podatki

Finančno leto: 01/2013 - 12/2013
Skupni proračun: 963.817
pri čemer so javna finančna sredstva: 778.366
- iz evropskega vira:
- Javno naročilo:
- Subvencije: 52.250
- iz nacionalnega vira: 90.467
- iz regionalnega/lokalnega vira: 635.649
pri čemer so drugi viri: 185.451
- donacije:
- prispevki članov: 27.400
fees : 158.051
Ocena stroškov neposrednih dejavnosti pri zastopanju interesov, ki jih je v navedenem finančnem letu izvedla organizacija pri evropskih institucijah: < 50000  €
Dodatne finančne informacije, ki jih je zaradi preglednosti dala organizacija:


Kodeks ravnanja

Organizacija je z registracijo sprejela tudi pravila ravnanja registra za preglednost.