Sökväg

Ytterligare verktyg    Den registrerades profil

Incorporated Society of British Advertisers

Id-nummer i registret: 53164362058-30
Registreringsdag: 24/07/2009 12:14:06

Enhetens uppgifter ändrades senast den: 05/02/2015 17:21:10
Den senaste årliga uppdateringen gjordes den: 05/02/2015 17:21:10
Sista dag för nästa uppdatering är den: 05/02/2016

    Registrerad: organisation eller egenföretagare

Incorporated Society of British Advertisers

ISBA

limited not for profit company

    Val av sektion

II - Företagsegna lobbyister samt bransch-, näringslivs- och yrkesorganisationer

Bransch- och yrkesorganisationer

    Adressuppgifter

Henrietta Street, 12
WC2E 8LH London
STORBRITANNIEN

(+44) 20 7291 9020

    Juridiskt ansvarig

Mike Hughes

Director General

    Person med ansvar för EU-kontakterna

Ian Twinn

Director of Public Affairs

    Mål och uppdrag

We are the representative body for British advertisers. We seek to promote responsible advertising and advertising self regulation as well as give advice to advertisers about their relationship with the media, agencies and regulatory and legislative authorities.

Globala

    specifika verksamheter som registret omfattar

Consumer law reviews
data protection and privacy issues and laws
AVMS directive review


 

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

discussions with Commission officials, and MEPs on proposed legislation affecting advertising and the internal market.

    Antal person som ägnar sig åt den verksamhet som beskrivs i fältet ovan

25%: 1

1

0,2

    Personer med ackreditering till Europaparlamentets byggnader

Inga ackrediterade personer

    Intresseområden

 • Audiovisuella frågor och medier
 • Ekonomi och finans
 • Informationssamhället
 • Inre marknaden
 • Konkurrens
 • Konsumentfrågor
 • Kultur
 • Livsmedelssäkerhet
 • Miljö
 • Näringsliv
 • Utbildning

    Medlemskap

In the UK: UK ICC and the Advertising Association
In EU the Wolrd Federation of Advertisers
Globally: International Chamber of Commerce Marketing and Advertising Commission

    Ekonomiska uppgifter

04/2013  -  04/2014

>= 10 000 € och < 24 999 €

Ingen finansiering från EU-institutionerna det senast avslutade räkenskapsåret.

we are a not for profit membership organisation with a staff of 28 and an annual turnover in 13-14 of approx £2.7m

most expenses are a result of membership of the WFA, and the consequent costs of attending meetings in Brussels

    Uppförandekod

Genom sin registrering har organisationen också undertecknat öppenhetsregistrets uppförandekod.