Sökväg

Ytterligare verktyg

 • Utskriftsversion
 • Mindre textstorlek
 • Större textstorlek
 • Välj hög kontrast
 • Välj färg på rubrikerna
Den registrerades profil

Incorporated Society of British Advertisers

Id-nummer i registret: 53164362058-30
Registreringsdag: 2009-07-24 12:14:06

Uppgifterna om den här organisationen uppdaterades senast den 2014-07-11 09:54:25
Den senaste årliga uppdateringen gjordes den 2014-07-11 09:54:25


Registrerad: organisation eller egenföretagare

Namn eller företagsnamn: Incorporated Society of British Advertisers
Förkortning: ISBA
Associationsform (rättslig ställning): limited not for profit company
Webbplats: http://www.isba.org.uk

Sektioner

Sektion: II – Företagsegna lobbyister samt bransch- och yrkesorganisationer
och närmare bestämt: Bransch- och yrkesorganisationer

Juridiskt ansvarig

Efternamn, förnamn: Mike Hughes
Befattning: Director General

Fast anställd med ansvar för EU-frågor

Efternamn, förnamn: Ian Twinn
Befattning: Director of Public Affairs

Adressuppgifter

Huvudkontorets adress och telefon: Henrietta Street  12
WC2E 8LH London
STORBRITANNIEN
Telefon: (+44) 20 7291 9020
Fax: (+) 
Andra adressuppgifter:

Mål och uppdrag

Organisationens mål och uppdrag: We are the representative body for British advertisers. We seek to promote responsible advertising and advertising self regulation as well as give advice to advertisers about their relationship with the media, agencies and regulatory and legislative authorities.
Organisationens intressen är:
 • Globala

Antal personer som sysslar med verksamhet som faller under öppenhetsregistrets användningsområde

Antal personer: 1
Kompletterande upplysningar:

Personer med ackreditering till Europaparlamentets byggnader

Inga ackrediterade personer

Verksamhet

De viktigaste EU-initiativen som omfattades av verksamhet inom öppenhetsregistrets användningsområde under föregående år::


discussions with Commission officials, and MEPs on proposed legislation affecting advertising and the internal market.

Intresseområden för meddelanden om samråd och färdplaner

Organisationens intresseområden:
 • Audiovisuella frågor och medier
 • Ekonomi och finans
 • Informationssamhället
 • Inre marknaden
 • Konkurrens
 • Konsumentfrågor
 • Kultur
 • Livsmedelssäkerhet
 • Miljö
 • Näringsliv
 • Utbildning

Nätverk

Uppgifter om organisationens medlemskap i en eller flera föreningar/sammanslutningar/federationer eller nätverk, även informella och uppgifter om dessa kontakter.
In the UK: UK ICC and the Advertising Association
In EU the Wolrd Federation of Advertisers
Globally: International Chamber of Commerce Marketing and Advertising Commission

Ekonomiska uppgifter

Räkenskapsår: 04/2013 - 04/2014
Uppskattning av utgifter med koppling till den direkta lobbyverksamheten vid EU:s institutioner under det räkenskapsåret: < 50000  €
Belopp och källa för finansiering från EU-institutionerna under budgetåret n-1 för registreringen
Upphandling: 0 €
Bidrag: 0 €
Andra ekonomiska uppgifter eller kompletteringar som organisationen har uppgett ur öppenhetssynpunkt:

we are a not for profit membership organisation with a staff of 27 and an annual turnover in 13-14 of approx £2.7m

most expenses are a result of membership of the WFA, and the consequent costs of attending meetings in Brussels

Uppförandekod

Genom sin registrering har organisationen också undertecknat öppenhetsregistrets uppförandekod.