Navigatsioonitee

Lisatööriistad

 • Trükiversioon
 • Tekst väiksem
 • Tekst suurem
 • Kõrge kontrastsusega versioon
 • Valige tavaline värviversioon
Registreeritu profiil

Incorporated Society of British Advertisers

Tunnusnumber registris: 53164362058-30
Registreerimise kuupäev: 24.07.09 12:14:06

Selle organisatsiooni andmeid muudeti viimati 11.07.14 9:54:25
Iga-aastase ajakohastamise käigus viimati uuendatud: 11.07.14 9:54:25


Registreerija: organisatsioon või füüsilisest isikust ettevõtja

Nimi või ärinimi: Incorporated Society of British Advertisers
Akronüüm: ISBA
Õiguslik vorm: limited not for profit company
Veebisait: http://www.isba.org.uk

Jaod

Jagu: II - Asutusesisesed lobiüksused ja äri-/kutseliidud
Täpsemalt: Äri- ja kutseliidud

Juriidiliselt vastutav isik

Perekonnanimi, eesnimi: Mike Hughes
Ametikoht: Director General

ELiga suhtluse eest püsivalt vastutav isik

Perekonnanimi, eesnimi: Ian Twinn
Ametikoht: Director of Public Affairs

Kontaktandmed:

Organisatsiooni peakontori kontaktandmed: 12 Henrietta Street 
WC2E 8LH London
ÜHENDKUNINGRIIK
Telefoninumber: (+44) 20 7291 9020
Faks: (+) 
Muud kontaktandmed:

Eesmärgid ja ülesanded

Organisatsiooni eesmärgid ja ülesanded: We are the representative body for British advertisers. We seek to promote responsible advertising and advertising self regulation as well as give advice to advertisers about their relationship with the media, agencies and regulatory and legislative authorities.
Teie organisatsiooni huvid on järgmised:
 • ülemaailmsed

Läbipaistvusregistri kohaldamisalasse kuuluvate tegevustega seotud isikute arv

Isikute arv: 1
Lisateave:

Isikud, kellele on antud Euroopa Parlamendi hoonete sissepääsuluba

Akrediteeritud isikud puuduvad

Tegevused

ELi peamised algatused, mis hõlmasid aasta tagasi läbipaistvusregistri kohaldamisalasse kuulunud tegevusi:


discussions with Commission officials, and MEPs on proposed legislation affecting advertising and the internal market.

Huvipakkuvad konsultatsioonid ja kavad e-kirjaga teavitamiseks:

Teie organisatsiooni teatatud huvivaldkonnad:
 • Audiovisuaalne ja muu meedia
 • Ettevõtlus
 • Haridus
 • Infoühiskond
 • Keskkond
 • Konkurents
 • Kultuur
 • Majandus- ja rahaküsimused
 • Siseturg
 • Tarbijad
 • Toiduohutus

Koostöövõrgud

Teave teie organisatsiooni kuulumisest ühte või mitmesse liitu/föderatsiooni/konföderatsiooni või mõnda koostöövõrku, isegi mitteametlikult, teave asjaomaste seoste kohta.
In the UK: UK ICC and the Advertising Association
In EU the Wolrd Federation of Advertisers
Globally: International Chamber of Commerce Marketing and Advertising Commission

Finantsandmed

Eelarveaasta: 04/2013 - 04/2014
Hinnangulised kulud, mis on otseselt seotud lobitööga ELi institutsioonides sellel aastal: < 50000  €
ELi institutsioonidelt saadud vahendite hulk ja allikas finantsaastal n-1 registreerimisest
Hanked: 0 €
Toetused: 0 €
Muu finantsteave või täpsustus, mille organisatsioon on läbipaistvuse huvides esitanud:

we are a not for profit membership organisation with a staff of 27 and an annual turnover in 13-14 of approx £2.7m

most expenses are a result of membership of the WFA, and the consequent costs of attending meetings in Brussels

Käitumisjuhend

Registreerimisel allkirjastas organisatsioon läbipaistvusregistri käitumisjuhendi.