Навигационна пътека

Допълнителни инструменти

 • Версия за печат
 • Намаляване на шрифта
 • Увеличаване на шрифта
 • Висококонтрастна версия
 • Изберете стандартен цвят
Профил на регистрираното лице

Grayling

Идентификационен номер в Регистъра: 53141413510-95
Дата на регистрация: 10-4-27 10:23:14

Последната промяна на данните за тази организация е от 14-4-17 11:07:51
Последната годишна актуализация е извършена на 14-4-4 19:00:55


Регистрирано лице: Организация или самостоятелно заето лице

Име или търговско име: Grayling
Инициали:
Правен статут: SA
Уебсайт: http://www.grayling.com

Раздели

Раздел: I – Професионални консултанти / правни кантори / самостоятелно заети консултанти
и по-специално: Професионални консултанти

Правно отговорно лице

Фамилия, име: Господин  Russell Patten
Длъжност: CEO Brussels

Постоянен отговорник за отношенията с ЕС

Фамилия, име: Господин  Robert Francis
Длъжност: Director

Координати за връзка:

Адрес на седалището на организацията: Avenue des Arts  46
1000 Brussels
БЕЛГИЯ
Телефонен номер: (+32) 02 732 70 40
Факс: (+32) 02 732 7 176
Друга информация за връзка: Email: Infobrussels@grayling.com
Website: www.grayling.be

Цели и задачи

Цели и задачи на организацията: Grayling Brussels is a fully integrated communications consultancy specialising in Public Relations, Public Affairs, Investor Relations and Events.

We offer ideas and solutions tailored to our client needs and ensure that they fully benefit from our expertise, network and contacts. Our multinational office (we work in English, French, Dutch, German, Italian, Spanish, Swedish and even Japanese) employs a team of multilingual specialists with a variety of backgrounds, guaranteeing a broad range of consultancy expertise and industry experience.

Public Affairs Services - Grayling offers the full range of services, from monitoring and political intelligence to advocacy and lobbying.

Public Relation Services - Media relations and media training, social media strategy, corporate and financial communications, marketing communication, crisis communication, investor relations, capital market transactions, interim communications management and events.
Интересите, представяни от организацията, са на:
 • регионално равнище
 • национално равнище
 • европейско равнище
 • световно равнище

Брой лица, участващи в дейности, попадащи в обхвата на Регистъра за прозрачност

Брой лица: 21
Допълнителна информация:

Лица, получили право на достъп до сградите на Европейския парламент

Собствено име Фамилно име Начална дата Крайна дата
Christian Baracat 13-7-20 14-7-18
Michela Pavoncello 14-3-15 15-3-13
Maria Patrin 13-9-24 14-9-20
Eleanor Flanagan 13-11-7 14-11-5
Carole Pouliquen 13-12-13 14-12-11
Silvia Romano 14-4-8 15-4-4
Kyra Obolensky 13-10-24 14-10-22
Robert Francis 14-6-28 15-6-26
Yuki Hirajo 13-12-19 14-12-16

Дейности

Дейности по основни инициативи на ЕС през предходната година, попадащи в обхвата на Регистъра за прозрачност:


For most of the clients listed below, Grayling Brussels provides EU public affairs services which range from simple monitoring and political intelligence to strategic advice and the support of advocacy campaigns helping our clients defending their interests in a wide range of policy sectors (transport, energy, environment, trade, health, consumers, agriculture, etc).

Other clients were assisted by Grayling to elaborate their European communications strategy and increase their visibility with the EU-Brussels media.

Области на интерес – уведомления за консултации и пътни карти

Области на интерес, декларирани от организацията:
 • Аудиовизия и медии
 • Безопасност на храните
 • Бюджет
 • Външна политика и политика на сигурност
 • Външни отношения
 • Вътрешен пазар
 • Вътрешни работи
 • Данъчно облагане
 • Действия в областта на климата
 • Енергетика
 • Земеделие и развитие на селските райони
 • Икономически и финансови въпроси
 • Информационно общество
 • Конкуренция
 • Култура
 • Митници
 • Младеж
 • Научни изследвания и технологии
 • Образование
 • Обществено здраве
 • Общи и институционални въпроси
 • Околна среда
 • Потребители
 • Правосъдие и основните права
 • Предприятия
 • Развитие
 • Разширяване
 • Регионална политика
 • Рибарство и аквакултури
 • Спорт
 • Трансевропейски мрежи
 • Транспорт
 • Трудова заетост и социални въпроси
 • Търговия
 • Хуманитарна помощ

Контакти

Информация за асоциациите/федерациите/конфедерациите или мрежите, дори неофициални, в които членува организацията.
Grayling is a member of the British Chamber of Commerce in Belgium and the European Public Affairs Consultancies Association (EPACA).

Финансови данни

Отчетна година: 01/2013 - 12/2013
Оборот на организацията, свързан с дейностите по представяне на интереси, извършвани за нейните клиенти, пред европейските институции:
>= 1750000  € и < 2000000  €

Клиенти, генериращи оборот по-нисък от 50000 €.
 • Japan Business Council in Europe (JBCE)
 • Eurolines
 • Scottish Salmon Producers' Organisation (SSPO)
 • Medical Protection Society (MPS)
 • European Low Fares Airline Association (ELFAA)
 • JRAIA
 • BSkyB
 • Sub-Zero
 • The Heating Association
 • Amca
 • Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Poland
 • Velux
 • The Wireless Infrastructure Association
 • DSM
 • Abbott
 • International Association of Zoos and Aquaria
 • British Frozen Food Federation/Les Entreprises des Glaces et Surgelés
 • Hilton
 • SNE


Клиенти, генериращи оборот по-голям или равен на 50000 € и по-малък от 100000 €.
 • Biogen Idec
 • European Aluminium Association (EAA)
 • Tate & Lyle
 • Transfrigoroute International
 • Johnson & Johnson
 • Quick
 • Heathrow Airport
 • Nabucco Gas Pipeline International GmbH
 • SCA Hygiene Products SA


Клиенти, генериращи оборот по-голям или равен на 100000 € и по-малък от 150000 €.
 • Heinz
 • Nissan
 • European Ventilation Industry Association (EVIA)


Клиенти, генериращи оборот по-голям или равен на 200000 € и по-малък от 250000 €.
 • European Partnership for Energy and the Environment (EPEE)
 • Abbvie

Размер и източник на финансирането, получено от институциите на ЕС през финансовата година преди годината на регистрация
Обществени поръчки: 0 €
Безвъзмездни средства: 0 €
Друга финансова информация или уточнения, предоставени от организацията с оглед на прозрачността:

Grayling has taken a wide, inclusive view of what interest representation and lobbying includes (covering active representation of interests but also monitoring as well as events and press relations linked with the EU political agenda).

We have however excluded from our list of clients those for whom we provided Belgian public relation services or media relations in other countries.

Кодекс за добро поведение

Регистрирайки се, организацията се е ангажирала да спазва кодекса за добро поведение на Регистъра за прозрачност.