Mogħdija tan-navigazzjoni

Għodod addizzjonali

  • Verżjoni stampata
  • Ċekken it-test
  • Kabbar it-test
  • Agħżel kuluri li jikkuntrastaw
  • Agħżel il-verżjoni bil-kuluri standard
Profil tar-reġistrant

Nederlandse Organisatie Voor de Energiebranche

Numru ta’ identifikazzjoni fir-Reġistru: 53138734760-09
Data Reġistrazzjoni: 13/12/2010 17:30:57

L-aħħar modifika tal-informazzjoni dwar din l-entità ġġib id-data ta’ 18/11/2013 09:11:13
Id-data tal-aħħar aġġornament annwali kienet 18/11/2013 09:11:13


Reġistrant: Organizzazzjoni jew individwu li jaħdem għal rasu

Isem jew isem l-intrapriża: Nederlandse Organisatie Voor de Energiebranche
Akronimu: NOVE
Statut legali: vereniging
Websajt: http://www.nove.nl

Taqsimiet

Taqsima: II - Lobbyists interni u assoċjazzjonijiet tal-kummerċ/professjonali
u f'aktar dettall: Assoċjazzjonijiet tal-kummerċ u professjonali

Persuna b'responsabbiltà legali

Kunjom, Isem: Sinjur  Erik de Vries
Kariga: directeur

Persuna li tieħu ħsieb ir-relazzjonjiet mal-UE b'mod permanenti

Kunjom, Isem: Sinjur  Erik de Vries
Kariga: directeur

Dettalji personali:

Id-dettalji ta’ kuntatt ta’ l-uffiċċju prinċipali ta’ l-entità. 15 Kosterijland 
Bunnik 3981 AJ
L-OLANDA
Numru tat-telefon: (+3185) 4014750
Numru tal-faks: (+3185) 4014759
Informazzjonijiet oħra dwar l-isem, l-indirizz u dettallji oħra: NOVE is the Dutch association for independant fuel suppliers (to fuel stations, for construction and agriculture purposes, for heating, for inland marine and seagoing vessels)

Factsheet (in Dutch):
NOVE: Nederlandse Organisatie Voor de Energiebranche
De brancheorganisatie die opkomt voor de belangen van onafhankelijke bedrijven (niet direct
gebonden aan oliemaatschappijen) die actief zijn in handel, transport, opslag en verkoop van
vloeibare en gasvormige brandstoffen en smeermiddelen. NOVE is in 1907 opgericht als
branchevereniging van kolenhandelaren.
De leden van NOVE zijn actief in de landhandel (daaronder wordt verstaan de opslag,
vervoer, transport, handel en verkoop van brandstof op het land), brandstoflevering aan de
binnenvaartsector en aan de zeevaart.
Feiten
• Van de onafhankelijke handel in brandstoffen is 75% aangesloten bij NOVE
• NOVE heeft 185 leden, waarvan 145 landhandel, 30 binnenvaart en 10 zeevaart
• Van de 4.000 tankstations in Nederland zijn er 1.000 lid van NOVE
• Van 36 brandstofdepots zijn 22 depots lid van NOVE
• Van 13,8 miljard liter brandstof voor het wegverkeer wordt 40% verhandeld door
bedrijven aangesloten bij NOVE.
• Van de 1.000 tankwagens in Nederland is 80% van leden van NOVE
• Van de 16 miljoen ton verkochte stookolie in Nederland voor bunkering van
zeeschepen wordt 8 miljoen verhandeld door NOVE-leden. (Rotterdam is de derde
zeebunkering-haven van de wereld)
• Van de 105 bunkerboten (binnenvaart) zijn er 95 aangesloten bij NOVE.
(Nederland is nummer 1 in Europa op het gebied van binnenvaartbunkering)
• In 2009 717.000 ton gasolie geleverd aan binnenvaartschepen
• In 2009 ca 150.000 binnenvaartbunkeringen
• 325 fte’s direct werkzaam in de binnenvaartbunkering
NOVE is actief in overleg met Europese, landelijke en lokale overheden in onder meer de
volgende dossiers:
• Europees Parlement: zwavelarme brandstoffen binnenvaart
• Ministerie van Verkeer en Waterstaat: veiligheid schepen, MARPOL-wetgeving
• Ministerie van VROM: biobrandstoffen, voorkomen bodemverontreiniging
• Ministerie van Financiën: veiling rijkswegstations, accijnzen
• Ministerie van Sociale Zaken: CAO Brandstofhandel
• Ministerie van VWS: tabakswet (tankshops)
• Ministerie van Economische Zaken: crisisbeleid, accijnsteruggaaf bij faillissement,
betalingsverkeer
Aangesloten bij:
• NVG, Nederlandse Vereniging van Groothandel (gelieerd aan VNO-NCW)
• UPEI, Europese koepelorganisatie van zelfstandige brandstofhandelaren
• IBIA, internationale organisatie voor zeebunkerbedrijven
• CTGG, Commissie Transport Gevaarlijke Goederen
Website: www.nove.nl
Magazine: NOVE Visie (kwartaaluitgave)

Għanijiet u missjonijiet

L-għanijiet u l-missjonijiet ta’ l-entità: Behartigen van belangen van aangesloten leden die actief zijn in de brandstofhandel.
Taakgebieden: informatievoorziening (incl opleidingen), afsluiten CAO, advies op gebied van arbeidsvoorwaarden, lobby, sociaal netwerk.
L-interessi ta’ l-entità jinsabu fil-pjan (pjanijiet):
  • Nazzjonali
  • Ewropew

Għadd ta' persuni li jaħdmu fuq attivitajiet li jaqgħu taħt ir-Reġistru għat-Trasparenza

Għadd ta' persuni: 2
Informazzjoni Kumplimentari:

Persuni akkreditati għall-aċċess fil-bini tal-Parlament Ewropew

L-ebda persuna akkreditata

Attivitajiet

Inizjattivi ewlenin tal-UE s-sena l-oħra b'attivitajiet li jaqgħu fir-Reġistru għat-Trasparenza:


Belangenhartiging op het gebied van milieu, veiligheid, arbeidszaken, energiezaken, brandstofzaken fiscale zaken

Oqsma ta' interess għall-avviżi bl-email dwar il-konsultazzjonijiet u l-istrateġiji;

Iċ-ċentri ta’ interess iddikjarati mill-entità:
  • Enerġija

Netwerk - Netwerking

Informazzjoni dwar is-sħubija ta’ l-entità f’waħda jew diversi assoċjazzjonijiet/federazzjonijiet/konfederazzjonijiet jew, jekk l-entità hi membru ta’ netwerk, anki jekk ad hoc, informazzjoni dwar il-konnessjonijiet.
NVG/VNO-NCW
UPEI
IBIA
CCOG
Detailhandel Nederland

Dejta finanzjarja

Sena finanzjarja 01/2012 - 12/2012
Stima ta’ l-ispejjeż marbutin ma’ l-attivitajiet ta’ rappreżentazzjoni b’interessi mwettqa fl-istituzzjonijiet Ewropej matul din is-sena: < 50000  €
Ammont u sors ta' finanzjament riċevut mill-istituzzjonijiet tal-UE fis-sena finanzjarja n-1 tar-reġistrazzjoni
Akkwisti: 0 €
Għotjiet: 0 €
Informazzjoni finanzjarja oħra jew dettalji komplementari mogħtija mill-entità għat-trasparenza:

80% contributie, 20% overige inkomsten

Kodiċi ta’ kondotta

B'din ir-reġistrazzjoni, l-organizzazzjoni ffirmat il-Kodiċi ta' Kondotta tar-Reġistru għat-Trasparenza.