Διαδρομή πλοήγησης

Πρόσθετα εργαλεία    Προφίλ εγγεγραμμένου

Balearic Islands Coastal Observing and Forecasting System

Αριθμός μητρώου: 52924685755-33
ημερομηνία της εγγραφής: 29/04/2011 11:05:27

Τα στοιχεία αυτού του φορέα τροποποιήθηκαν για τελευταία φορά στις : 31/03/2015 12:57:36
Η τελευταία ετήσια επικαιροποίηση έγινε στις: 31/03/2015 12:57:36
Η επόμενη επικαιροποίηση πρέπει να γίνει το αργότερο στις: 31/03/2016

    Εγγεγραμμένος: Οργάνωση ή αυτοαπασχολούμενος

Balearic Islands Coastal Observing and Forecasting System

ICTS-SOCIB

Public research consortium

    Τμήμα εγγραφής

IV - Ομάδες προβληματισμού, ερευνητικά και ακαδημαϊκά ιδρύματα

Ομάδες προβληματισμού και ερευνητικά ιδρύματα

    Στοιχεία επικοινωνίας

Ctra. Valldemossa, km 7,4
Parc BIT, Ed. Naorte, Bloque A, Pl2a-P3
07121 Palma de Mallorca
ΙΣΠΑΝΙΑ

(+34) 971439998

    Πρόσωπο νομικά υπεύθυνο

Joaquín Tintoré

Director

    Αρμόδιος για τις σχέσεις με την ΕΕ

Saül Pitarch

Office of the Director

    Στόχοι και αποστολή

1. To support peer reviewed research along three internationally established research lines that have particular relevance to the oceanography and societal needs of the Balearic region, namely understanding:
- The role of the oceans in our climate system, climate impact and climate variability effects in the Mediterranean Sea
- The interaction between major Mediterranean currents and the shelf environments and their influence on the ecosystem variability
- The nearshore morpho-dynamics and sea level variability in response to climate change

2. To contribute to the development of operational oceanography technologies, specifically:
- To develop new products, sensors, tools and systems to enhance the real-time capabilities of the observational facilities and numerical modelling.
- To expand SOCIB operational oceanography activities through adding new,complementary platforms, techniques and processes, in response to identified science, technology or society needs.
- To progressively improve the observed information, adding new variables,increased range of spatial-temporal scales, and developing additional products and services in response to stakeholders needs.

3. Support the strategic needs from society in the context of global change:
- Through developing operational tools for decision support and the transfer of knowledge for sustainable management of the coastal ocean
- Through the development of science based (ICOM) coastal and ocean management, in the general frame of sustainability science.

4. To support and encourage the broad use of SOCIB data and services through:
- Open, well designed and easy to use data access systems
- Partnership with external research organisations
- Transfer of knowledge, through outreach, education, training and mobility activities

5. To develop and maintain an international perspective, in order to increase the international visibility of the ICTS, to attract the participation of the best researchers from around the world, and over the medium term to advance towards participation within the European ESFRI framework.

6. To support SOCIB publications made in collaboration with key Balearic research institution, such as IMEDEA (CSIC-UIB), COB-IEO and UIB, and other national and
international, and progressively with other key national and international partners and collaborators.

  • ευρωπαϊκού επιπέδου
  • παγκόσμιου επιπέδου
  • εθνικού επιπέδου
  • περιφερειακού/τοπικού επιπέδου

    Συγκεκριμένες δραστηριότητες που καλύπτονται από το Μητρώο

H2020
Water Framework Directive
Marine Strategy Framework Directive
Integrated Maritime Policy


 

Όχι

Όχι

Όχι

Όχι

Όχι

.

    Αριθμός ατόμων που συμμετέχουν στις δραστηριότητες που περιγράφονται στο πλαίσιο ανωτέρω

50%: 5  

5

2,5

    Πρόσωπα διαπιστευμένα για πρόσβαση στα κτήρια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Μη διαπιστευμένα πρόσωπα

    Τομείς ενδιαφέροντος

  • Έρευνα και τεχνολογία
  • Περιβάλλον

    Μέλη

25

  • ΙΣΠΑΝΙΑ

    Οικονομικά στοιχεία

01/2014  -  12/2014

< 9.999 €

3.000.000 €

3.000.000 €

Δεν ελήφθη χρηματοδότηση από όργανα της ΕΕ κατά τη διάρκεια του πλέον πρόσφατου περατωθέντος οικονομικού έτους.

1.500.000 €

1.500.000 €

    Κώδικας δεοντολογίας

Με την καταχώρισή της, η οργάνωση έχει αποδεχτεί τον Κώδικα Δεοντολογίας του Μητρώου Διαφάνειας.